УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Управа

Декан:

Декански колегијум


Продекан за наставу и студентска питања:

Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом:

Продекан за међународну сарадњу:

Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором:

Продекан за финансије и сарадњу са привредом:

Савет факултета

Председник Савета:

Редовни професор арх. Дејан Миљковић
е-маил: dejan.miljkovic@arh.bg.ac.rs


Заменик председника Савета:

Редовни професор др ум. Милорад Младеновић
е-маил: milorad@arh.bg.ac.rs


Руководиоци студијских програма

Основне академске студије Архитектура (ОАСА):
Руководилац: доцент др Милена Кордић
е-маил: milena.kordic@arh.bg.ac.rs

Интегрисане oсновне и мастер академске студије архитектуре (ИАСА):

Руководилац програма и Модула 1: Ванредни професор др Александар Виденовић
е-маил: viden@arh.bg.ac.rs

Руководилац Модула 2: Ванредни професор др Зоран Ђукановић
е-маил: duke@arh.bg.ac.rs


Мастер академске студије Архитектура (МАСА):

Руководилац: Ванредни професор др Јелена Живковић
е-маил: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs


Мастер академске студије Унутрашња архитектура (МAСУА):
Руководилац: Ванредни професор арх. Игор Рајковић
е-маил: igor.fakultet@arh.bg.ac.rs

Мастер академске студије Интегрални урбанизам (МАСИУ):
Руководилац: Ванредни професор др Урош Радосављевић
е-маил: yros@arh.bg.ac.rs

Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура (САС ЕЕЗА):
Руководилац: Редовни професор др Ана Радивојевић
е-маил: ana@arh.bg.ac.rs

Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом миленијуму (САСУО):
Руководилац: Редовни професор др Ева Ваништа Лазаревић
е-маил: eva@arh.bg.ac.rs

Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам (ДАСАУ):
Руководилац: Ванредни професор др Александра Ђукић
е-маил: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Представници студентског парламента

Председник Студентског парламента:

Лазар Димитријевић
е-маил: lazaachaki@gmail.com 

Студент продекан

Јана Димитријевић
е-маил: dimitrijević.jana7@gmail.com