УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Управа

Декан:

Декански колегијум


Продекан за наставу и студентска питања:

Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом:

Продекан за међународну сарадњу:

Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором:

Продекан за финансије и сарадњу са привредом:

Савет факултета

Председник Савета:

Редовни професор арх. Дејан Миљковић
е-маил: dejan.miljkovic@arh.bg.ac.rs


Заменик председника Савета:

Редовни професор др ум. Милорад Младеновић
е-маил: milorad@arh.bg.ac.rs


Руководиоци студијских програма

Основне академске студије Архитектура (ОАСА):

Руководилац: доцент др Милена Кордић

е-маил: milena.kordic@arh.bg.ac.rs


Интегрисане oсновне и мастер академске студије архитектуре (ИАСА):

Руководилац програма и Модула 1: Редовни професор др Александар Виденовић

е-маил: viden@arh.bg.ac.rs

Руководилац Модула 2: Редовни професор др Зоран Ђукановић

е-маил: duke@arh.bg.ac.rs


Мастер академске студије Архитектура (МАСА):

Руководилац: Ванредни професор др Јелена Живковић

е-маил: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs


Мастер академске студије Унутрашња архитектура (МAСУА):

Руководилац: Ванредни професор арх. Игор Рајковић

е-маил: igor.fakultet@arh.bg.ac.rs


Мастер академске студије Интегрални урбанизам (МАСИУ):

Руководилац: Ванредни професор др Урош Радосављевић

е-маил: yros@arh.bg.ac.rs


Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура (САС ЕЕЗА):

Руководилац: Редовни професор др Ана Радивојевић

е-маил: ana@arh.bg.ac.rs


Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом миленијуму (САСУО):

Руководилац: Редовни професор др Ева Ваништа Лазаревић

е-маил: eva@arh.bg.ac.rs


Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам (ДАСАУ):

Руководилац: Редовни професор др Александра Ђукић

е-маил: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs


Представници студентског парламента

Председник Студентског парламента:

Вук Спалевић
е-маил: 2019_12008@edu.arh.bg.ac.rs 

Студент продекан

Исидора Зубовић
е-маил: student.prodekan@arh.bg.ac.rs