УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Управа

Декан:

Продекан за наставу и науку:

Продекан за међународну сарадњу:

Продекан за финансије и сарадњу са привредом:

Продекан за наставу и студентска питања:

Продекан за акредитацију и праћење квалитета:

Руководиоци студијских програма

Руководилац – Основне академске студије Архитектура (ОАСА):

Руководилац – Интегрисане oсновне и мастер академске студије архитектуре (ИАСА):

Руководилац – Мастер академске студије Архитектура (МАСА):

Руководилац – Мастер академске студије Унутрашња архитектура (МУАД):

Руководилац – Мастер академске студије Интегрални урбанизам (МАСИУ):

Руководилац – Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура (САС ЕЕЗА):

Руководилац – Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам (ДАС):