УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

M01hexa360

Пред Вама је веб изложба пројеката урађених у оквиру првог семестра Мастер студијских програма у школској 2015/16 години. Овде можете погледати одабране Студио М01 студентске радове који представљају изборне предмете са различитих мастер програма: Мастер академске студије Архитектура 2015/16 – I година, Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16 – I година и Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16 – I година. Добродошли!

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина СТУДИО М01
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА: МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат
МОДУЛ УРБАНИЗАМ: МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: МАСА-АТ11011 СТУДИО М01АТ – Пројекат
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО: МАСА-АК11011 СТУДИО М01АК – Пројекат

Random-International_Rain-Room_Barbican

rAndom International – Rain Room, Barbican, 2012 | © rAndom International

ВОДА КАО АЛАТ У АРХИТЕКТОНСКОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ

Руководилац студијске целине: др Ана Никезић, доцент

Вода је синоним за живот, истовремено есенцијална за и опасна по живот. Било да је реч о поплави, суши или киши, о леду или воденој пари, о течењу, падању или само стању мировања, вода се може доживети час као атрактивна и приступачна, час као застрашујућа и агресивна.

Вода је фантастична супстанца на свим нивоима и у свим размерама – од атомске до космичке, са свим оним међунивоима људске интеракције. Као територија, стратегија, елемент, стање духа или пак доживљај, извор знања или циљ, вода је присутна у свим аспектима живота. Данас, у времену када су климатске промене највећи дугорочни изазов нашем опстанку, а вода основна претња опстанка савременог града, потребно је променити перцепцију, односно начин на који се вода разуме и доживљава.

Вода је практично културни проблем који дотиче све области и дисциплине које се баве обликовањем простора. У последњој деценији постаје чак централни, симболички или пак материјални генератор његовог развоја. Одвојити се од разумевања воде као украса или пак камена спотицања, од употребе тешких решења одбране и сузбијања и омогућити нова „мека“ промишљања која виде воду као алат за обликовање савременог простора, централна је тема овогодишњег задатка.

На који начин успоставити везу истраживања и учења кроз елемент воде као одређујући у обликовању простора? Које су то теме и проблеми које вода доноси у обликовању простора? Шта је то изазовно што нам вода може пружити? Какву воду или какве просторе вода може да обликује и какав доживљај усмери? На које све начине вода може постати градивни елемент у архитектури? На који начин вода доприноси савременом тренду обликовања у архитектури, било као градивни елемент или методолошки алат?

Предавања у оквиру семинара Студио М01 А, У, АТ, АК

датум тема наставник
09. октобар 2016. Како писати тему др Рената Јадрешин-Милић, доцент
22. октобар 2016. Тематизација предмета истраживања др Ана Никезић, доцент
30. октобар 2016. Предео и природа др Невена Васиљевић, Шумарски факултет
06. новембар 2016. Логика појаве воде у свету архитектуре Александар Бобић, Шумарски факултет
13. новембар 2016. Дискусија: како писати и читати тему кроз пројекат др Ана Никезић, доцент и др Рената Јадрешин-Милић, доцент
20. новембар 2016. Контекст Весна Цагић Милошевић, ванр. професор
11. децембар 2016. Архитектура за осталих 90% др Данијела Миловановић Родић, доцент
25. децембар 2016. Мета историја Иван Рашковић, ванр. професор

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
Студијска целина СТУДИО М01АД
МУАД-А11061 СТУДИО М01АД – Пројекат


Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16
Студијска целина ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
МАСУ М1.5 Интегрална анализа територије

АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАКСЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УРБАНОГ ПРОСТОРА ЗАЈЕДНИЦЕ: У СУСРЕТ ВЕНЕЦИЈАНСКОМ БИЈЕНАЛУ АРХИТЕКТУРЕ 2016.

Координатор студијске целине: др Ксенија Лаловић, ванр.проф.

Иако је са демократским променама 2000-те године Србија декларативно приступила свету либералног капитализма у којем се уважавају вредности тржишне економије и политичко-културног плурализма, петнаестогодишњи пређени период транзиције није довео до очекиваних благодети новоуспостављеног система: економског раста, повећања животног стандарда, слободних избора, уважавања људских права, итд. Суштинска неспремност србијанског друштва, предвођеног политичким и економским елитама, за прихватање либералних вредности и усвајање адекватног институционалног, нормативног и легитимног оквира, је довела до стварања поретка неконзистентне друштвено-економске оријентације и недефинисаног система вредности. Као једно од најизраженијих обележја, створено је друштво повећане неједнакости у којем доминира појединачно насупрот заједничком.

Поремећај у систему вредности је читљив и на нивоу градског простора чијом трансформацијом управљају интереси моћних финансијских група, што се манифестује кроз предимензионисану изградњу, узурпацију јавних простора, нарушавање постојеће амбијенталности итд. Економски неразвијена држава са слабим институцијама није у стању да обезбеди одговарајућу јавну интервенцију и спроведе социо-економски избалансирано одлучивање које би обезбедило оптималну алокацију ресурса. Последично, урбани развој вођен краткорочним интересима, не оставља простор за стратешко промишљање и креирање конзистентног развојног пута јасне етички, културне и моралне оријентације.

Евидентна је потреба за промишљањем алтернативних приступа унапређења квалитета урбаног простора и развоја неформалних инструмената урбане интервенције кроз уважавање плуралитета интереса и активације виталних друштвених снага.


Филтер

201516_STUDIO-M01_PROJEKAT_cover

Никола Јовичић – Факултет за роботику