УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2016/17 (13.06.2017)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2016/17: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА – вер. 3 (ажурирано 29.06.2017) НОВО Мастер завршни рад 2016/17: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

Обавештење за студенте II године МАСА 2016/17 (03.02.2017)
Спискови студената – избор у другом кругу:
МАСА-А24023 Мастер завршни рад – А – други круг

Обавештење за студенте II године МАСА 2016/17 (31.01.2017)
Спискови студената и слободна места (ПРВИ КРУГ ИЗБОРА) за избор у другом кругу:
МАСА-А24023 Мастер завршни рад – А

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места рангирањем ментора у другом кругу предајом попуњеног образца Студентској служби у среду, 01. фебруара 2017. године у 12 сати. Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у петак, 03. фебруара 2017. године.

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А26 МАСА-А24021

МАСТЕР ТЕЗА

А27 МАСА-А24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

А28 МАСА-А24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

01
BG-EXIT: МУЗЕЈ ПУТОПИСА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Тематски оквир односи се на комплексну типологију арх. објеката која се генерише као пресек особина следећих трад. типова: саобраћајни објекти, објекти излагања (музеји, галерије, павиљони) и објекти едукације. Интерпретација теме требало би да осветли појмове одласка и повратка, тј. да Београд прикаже као “терминал” у контексту кретања људи (туризам, пословање, образовање…). Значење појма “путопис” се тумачи кроз покушај да се арх. средствима (пројекат, анализа, истраживање…) материјализује, “опростори” и “запише” искуство, које настаје кретањем, путовањем, променом “ракурса”, новим “визурама” и упознавањем и разумевањем променљивости у контексту модерног времена.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MASA-A24023-01-MASTER-ZAVRSNI-RAD-A-LAZOVIC_o

David Chipperfield Architects – The James Simon Galerie, Museum Island, Берлин | Илустрација © David Chipperfield Architects

02
ОБАЛЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ: БЕОГРАД ЕВРОПСКА МЕТРОПОЛА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Створити елементе новог културног пејзажа Београда у стандарду савремених европских престоница. Истраживање се одвија кроз припрему за пројектовање архитектонских објеката културе и уметности, кроз развијање тема на бази феномена савремених урбаних хибрида – примарно са садржајима културе и уметности, секундарно са комплементарним садржајима угоститељства, забаве и трговине, а који данас чине основу култура држава и срж урбаности престоних градова. То су библиотеке/медијатеке, филхармоније/опере, музеји/галерије, театри/сцене. Хибрид културе чини најмање један од наведених садржаја, а могуће је развити парове, тријаде, квадро и мега микс центре културе као тематске паркове.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MASA-A24023-01-MASTER-ZAVRSNI-RAD-A-LOJANICA_o

David Altmejd – La gorge, 2012. | Фото © David Altmejd

03
ВЕРТИКАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Завршни рад подразумева истраживачки рад на аналитици актуелног друштвеног и културолошког тренутка и формулацију индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора, који се налази у средишту бројних утицаја, сложених односа које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење Новог Београда.

Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала мултифункционалних вертикалних структура у развоју најзначајнијих градских локација, са посебним освртом на конгреснo-сајамске градске комплексе.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_MILJKOVIC_o

Мастер завршни рад, макета – ДЕТАЉ | Фото © Милош Стојковић

04
НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тематски оквир пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Просторни оквир Мастер пројекта је подручје београдског приобаља река Саве и Дунава на потезу од Моста на Ади до Луке Београд. Карактеристични градски маркери на широј локацији, објекти и просторне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_VASILJEVIC-TOMIC_o

Lines Of Resistance, АP (Architecture Project) collaboration with Jon Tarry

05
ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

„Границе су инхерентно двозначне/двосмислене, парадоксалне и природно контрадикторне…“ (Koff:2013) „… покушаћемо да на границу гледамо као на простор а не само као на ‘црту’ која простор утврђује; границу као место које има неку своју меру, димензију, са својим причама и становницима … простор који се налази ‘између’ ствари… људи, култура, идентитета, простора… чудне особине да буде у релацији са свимa осталима, али на такав начин да укида, неутралише, или преокреће скуп односа које су они сами створили, рефлектовали, или одразили, постајући место објективности.“ (Foucault, Zanini:2002)

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_GORAN-VOJVODIC_o

Mansilla Tuñón Architects – Museum of Cantabria, Кантабрија, Шпанија | Илустрација © Mansilla Tuñón Architects

06
ГРАД НА ДОКОВИМА

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Завршни рад подразумева истраживачки приступ при формирању одговора на тему развоја Београда и његовог дуго планираног „силаска на реке“. Циљ рада представља иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања карактера, особености и могућности унапређења предложене локације – потез од Бранковог моста до Спортског центра „Милан Гале Мушкатировић“ у улици Тадеуша Кошћушка.

Кроз анализу контекста у којем се интервенише, потребно је одговорити на актуелни друштвени и културолошки тренутак са циљем задовољење потреба корисника простора и успостављања новог епицентра активности Београда. Иницирањем индивидуалних тема у оквиру задатог оквира, тежи се успостављању новог (ововременог) идентитета простора дефинисаног снажним наслеђем, али и савременим тенденцијама развоја градова.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_VUJA_o

Слободан Јевтић – Санаторијум, Мастер завршни рад

07
СИНТЕТИЧКИ КОНЦЕПТИ : КОРПОРАТИВНИ КАМПУС

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Радикални захтев осамдесетих био је проширење архитектуре и урбанизма у територију урбаних поља, другим речима, издизање културе изнад природе и стварање артифицијелног пејзажа. Од недавно, појављују се нови, информационо засновани модели и са њима идеја о урбаним пољима синтетичке природе. У време када је линија између вештачког и природног веома замагљена изменом биолошких парадигми, могуће је преиспитати строгу поделу природног и артифицијелног у урбаном пејзажу.

Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_MDJURIC_o

Fabian Bürgy – Loch (Рупа), 2013, бетон, 400 x 400 x 200 cm | Фото © Fabian Bürgy

08
ТРАНС(ФОРМ): МУЗЕЈ КОНЦЕПТУАЛНЕ УМЕТНОСТИ, МАРИНА ДОРЋОЛ, БЕОГРАД

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Архитектура као трансгресивна дисциплина у флуидном савременом простору и времену, стално је у граничним зонама преступа у друге дисциплине и друге концепте. Одлука да се пројектује музеј концептуалне уметности представаља у извесном смислу архитектонски парадокс, појачан чињеницом да је појам концептуалног у архитектонском контексту близак нестајању форме или према архитекти Ајзенману “институционализује сопствено одсуство”. Испитивајући односе концептуалног архитектуре и концептуалног уметности пројектују се феномени настајања и нестајања архитектонске форме кроз транспоновања у нове облике постојања. Питање које се поставља јесте: који је крајњи домет преступа у/и архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MASA-A24023-01-MASTER-ZAVRSNI-RAD-A-MILENKOVIC_o

Адамов мамут (по Тилезијусу), 1815. | Извор илустрације

09
МУЗЕЈ МАМУТА, ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО, БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Испројектовати музеј на отвореном – архитектонску ситуацију у којој се идеја о животу, кинетичности и мобилности појављује у категорији њене формално-функционалне и/или филозофско-естетске тематизације. Формулисати програм – синопсис архитектонским средствима контролисаног доживљаја, који оправдава универзалне цивилизацијске вредности – кодирано место и време у комбинацији са амбијентом резервата природе. Интервенција се креће у дијапазону од пројектовања кинетичности у пејзажу до кинетичности самог пејзажа. Архитектура се појављује као медиј за преношење информација о природи, пореклу и митовима о животињској врсти које више нема.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201516_MASA-A2402-01-MILETIC

Микроскопски приказ структуре сунђера | Извор фотографије: AskNature

10
ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ – природњачки музеј

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и природе, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора.

Очекује се да након спроведеног истраживања, студенти одаберу локацију и испитају могућности формирања нових просторних структура. Препорука (необавезујућа) је да тема буде природњачки музеј – истраживачки центар, док просторни оквир може бити везан за Калемегдан-Доњи град, пре свега због своје комплексне и контрадикторне историје и позиције.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_PETROVIC_o

11
КОНТРАПУНКТ: субверзија – архитектура која тера на размишљање

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Нагласак је на схватању да додирне зоне различитих култура представљају одразе колективних фикција, где се преламају самосхватање и самообликовање, као пројекције сопствене, идеализоване спекулативне конструкције – слике, на свим нивоима, од заједнице до појединца. Програм се ослања на више елемената, чије ће релације одредити профил (приступ и персонализацију) појединих дипломских радова, а од којих су најважнији:
– решавање питања музеолошке провенијенције
– битан утицај на физиономију Београда,
– релативно заокруживање физичког контекста започетих потеза, и
– одрживост (првенствено социјална, која последично обухвата и технолошке компоненте)

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC

Deck Two – Global City, Њујорк, 2012. | Фото © Deck Two

12
УЛТРАСТРУКТУРА ТРЕЋЕГ ГРАДА

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ тезе је да се кроз анализу појма и преиспитивање значења града у настанку, као утемељења будућег живота заједнице, пронађе развојни модел станишта на макро и микро плану у односу на просторно – програмске потенцијале контекста “Трећег Београда”, односно, незапоседнутог захвата леве обале Дунава, северно од Великог ратног острва. Преиспитују се митолошко-програмски темељи настанка урбаног насеља и аспекти његове хијерархије, од идеје о граду па до конкретне организације просторних садржаја, анализирајући и време као квантитативни фактор одређеног историјског контекста. (“Стари, Нови и Трећи Београд”). Један од резултата тезе је и концепт/модел просторног решења новог града и одређеног, конкретног архитектонског садржаја у његовом оквиру.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201516_MASA-A2402-01-CAGIC-MILOSEVIC

Фото © Kai Ziehl

13
ОБАЛА КОЈА СЕ МЕЊА – (Ре)контекстуализација, афирмација потенцијала локације бившег Бродоградилишта „ТИТО“ – зимовник на Сави, Нови Београд

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Комплекс бившег бродоградилишта „ТИТО“, као и подручје целог зимовника на Сави, једна од најзначајнијих локација новобеоградског савског приобаља, чија је првобитна намена депласирана у односу на савремени контекст, дaje мoгућнoсти трaнсфoрмaциje у комплексну градску целину садржајно дефинисану кроз истраживање и анализу.

Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерархијске позиције и потенцијала локације у односу на њену физичку, просторну и садржајну неартикулисаност.

Тематски оквир задатка заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине чији су производи – просторна стања узрочно-последично везани за различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвара могућност за тумачење простора као друштвене категорије.

Сам простор, иако без јасне физиономије, својом позицијом у градском ткиву у вези је са високим нивоом урбанитета, где значајна густина имплицира програмску хибридност садржаја.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_VIDENOVIC_o

Leitsystem, 2006. (TU Damstadt) | Извор: Landmarks/Lakemarks, CSIAA, 2007.

14
НОВИ ЗНАКОВИ У ПРЕДЕЛИМА – Реафирмација природних и створених вредности

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Истраживање представља проблематику лоцирања, програмирања, пројектовања и дизајнирања корисних, вишенаменских јавних садржаја, намењених функционалној подршци и програмском комплетирању специфичних локалитета у руралним просторима, градским ареалима, са израженијим натуралним и предеоним карактеристикама.

Тематски и локацијски оквир елемената истраживања: мастер тезе, пројекта и завршног рада јесте широки спектар програмских склопова који доприносе амбијенталности, а који се у програмском смислу ослањају на прихват, боравак и анимацију посетилаца (визитора) на позицијама изузетних природних и створених вредности на мапама путовања.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_A24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_STOJANOVIC_o

15
ДЕПОНИЈА „ВИНЧА“

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Задатак је израда архитектонско-урбанистичког решења за санитарну депонију „Винча“ са следећим целинама: јавни парковски простор, едукативни центар, управна зграда, погон за рециклажу секундарних сировина и погон за производњу топлотне енергије.

Према Генералном Урбанистичком Плану Београда, усвојеном у марту 2016. године, одређене су зоне од посебног интереса. Међу будућим великим градским пројектима, у овом документу посебно је истакнута иницијатива за санацију и модернизацију депоније „Винча“. Нешто раније, у јулу 2015, Скупштина града Београда дала је сагласност за формирање јавно-приватног партнерства ради реализације овог пројекта. Полазећи од ове две смернице, студенти имају задатак да преиспитају улогу градске депоније и прошире сферу јавних интереса у овом пројекту. Имајући у виду карактер и величину неопходне инвестиције, износ од 250 милиона евра како наводе дневне новине, студенти ће имати задатак да испитају могућности за формирање новог јавног парковског простора, рекреативних површина и едукативног центра намењеног приближавању изазова у очувања животне средине и могућностима рециклирања секундарних сировина.

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201415_M9_NFotiric_o

 

Фото © Bas Princen

16
ПРОИЗВОДЊА ГРАДА: Пост-индустријска фаза Дунавске улице

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Девастирана, пост-индустријска градска матрица која прати коридор железничке инфраструктуре којим је одређена невидљива наметнута граница раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава постављена је као просторни оквир задатка, и то уз ток Дунавске улице. Антиципирајући разрешење саобраћајних токова железнице и транзитног теретног и другог саобраћаја у односу на градску матрицу Београда која инклинира ка обали Дунава, празнина која остаје отвара простор за промишљање нових програмских и просторних могућности ове линије београдског приобаља. Овакав просторни контекст високог урбанитета и густине, подразумева програмску хибридност.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад