УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 8 - Студио пројекат 1 - архитектура Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 8 – Студио пројекат 1 – архитектура

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 8 – Студио пројекат 1 – архитектура:  Курс 8. – Студио пројекат 1 – архитектура

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 12 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Настава се одржава два пута недељно, уторком и петком, 08:00-12:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Испит се полаже јавном одбраном пројектног елабората у јануарском испитном року.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
1. колоквиjум – 29.10.2013.
2. колоквиjум – 10.12.2013.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ:
Породично становање: становање на Вишњици.

КОРДИНАТОР НА ПРЕДМЕТУ::
арх. Владимир Лојаница, ванредни професор

НАСТАВНИЦИ:
др Марија Милинковић, асистент (Сала 218),
др Ксенија Стевановић, асистент (Сала 219),
др Милан Максимовић, доцент (Сала 220),
мр Милена Кордић, асистент (Сала 221),
арх. Милош Ненадовић, доцент (Сала 222),
арх. Срђан Марловић, асистент / арх. Верица Међо, асистент (Сала 223),
арх. Милош Комленић, доцент (Сала 224),
арх. Гроздана Шишовић, асистент (Сала 226),
мр Вања Панић, асистент (Сала 227),
арх. Душан Стојановић, асистент / арх. Павле Стаменовић, асистент (Сала 228),
арх. Давор Ереш, асистент / арх. Јелена Митровић, асистент (Сала 230),
мр Татјана Стратимировић, асистент (Сала 235),
арх. Алекса Бјеловић, асистент / арх. Милош Ђурасиновић, асистент (Сала 301)

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима:
Настава се одвија у студију, у форми индивидуалних и групних консултација и отворених дискусија о пројектима (предавања, презентације, јавне одбране).

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одржава два пута недељно, уторком и петком од 8 до 12 сати.
За рад на задатку предвиђено је 16 радних сати недељно (8 сати рада у школи и 8 сати рада код куће).
Настава у школи траје 15 радних недеља.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ:

  • Редовно и активно похађање наставе током семестра;
  • Висок ниво самосталности и креативности у раду;
  • Инвентивност у истраживању и пројектовању;
  • Квалитет пројектованог простора;
  • Квалитет архитектонске презентације и комуникације.

ОЦЕЊИВАЊЕ:
Предиспитне обавезе:
Активности у току семестра: 10 поена
Колоквијуми: 40 поена (20+20)

Завршни испит:
Пројектни елаборат: 40 поена
Усмена одбрана: 10 поена

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер