УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ26 МАСА-АТ24021

МАСТЕР ТЕЗА

АТ27 МАСА-АТ24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АТ28 МАСА-АТ24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-TEZA-AT-DJOKIC

Извор фотографије: http://pluspng.com/png-61139.html

01
СПА ЦЕНТАР

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Простор за предах од урбаног животног темпа, простор за физичку и менталну ревитализацију. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов имиџ.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

voisin-et-le-corbusier_opt

Le Corbusier in front of his Voisin

02
МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА – ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Информатичка револуција, током последњих тридесетак година, довела је до настанка нових технолошких проналазака који су битно утицали на друштво и понашање људи. Упркос томе архитектура је у многим аспектима остала конзервативна и резистентна на савремена технолошка достигнућа, нове материјале и процесе. Тема овог пројекта је истраживање могућности примене нових материјала, технологија и трансфера технологија.

Музеј аутомобила представља садржај који није оптерећен функционалним и економским параметрима и као такав је погодан за реализацију овог програма, односно за испитивање различитих форми, конструкција и материјала.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-RAJCIC

Google’s new office plans, Silicon Valley, CA | Илустрација © NBBJ

03
GOOGLE center Serbia

Наставник:
др Александар Рајчић, ванредни професор

“Четврта индустријска револуција” и експанзија информатичких технологија резултује потребама за људским и просторним ресурсима за пословање и обуку у овој области. За потребе развоја GOOGLE регионалног центра, студенти ће анализирати адекватне локације, уз анализе концепцијских, функционалних и обликовних карактеристика примера из актуелне архитектонске праксе, конкурсних и реализованих решења, упознати се са могућим решењима и валоризовти их.

На основу претходних анализа, циљ је да кандидати предложе сопствени пројектни задатак, на основу кога ће испројектовати зграду/комплекс GOOGLE Serbia. Акценат у процесу пројектовања ће се ставити на афирмацији креације студената, превазилажењу потенцијалних пројектантских ограничења на релацији облик-материјал-димензије, истичући уникатност решења, од концепта до материјализације, респектујући све функционалне аспекте.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

04
аБИОгенеза

Наставник:
др Будимир Судимац, доцент

Абиогенеза је теорија по којој жива материја може настати из неживе. Истраживање одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја основни су циљеви предложеног задатка.

Студијом се тежи да студенти критички сагледавају и истражују адаптибилност и утицај нових технологија на архитектонске пројекте на основу динамичне равнотеже између корисника и технологије. Хибридна технологија је концепт у архитектури који има за циљ да омогући свеобухватно разумевање везе енергетске ефикасности и одрживости у изграђеној средини са технолошког аспекта. Такви концепти имају за циљ да дају одговоре на футуристичке архитектонске концепте и ефикаснију употребу обновљивих извора енергије.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад