УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних семинара:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VUJA_o

Ryoji Ikeda – C4I, Musée D’Art Contemporain De Montréal, Канада, 2014. | © Ryoji Ikeda

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТОНСКИ ДИЈАГРАМ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ ДИЈАГРАМ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-RASKOVIC_o

Hans Hollein – носач авиона у пејзажу, 1964.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Општи циљ семинара је разумевање односа архитектуре и контекста као мреже комплексних интерелација. Тематске јединице су засноване на теоријским објашњењима и поставкама комплексних, свеобухватних и међузависних система интеракције између корисника, објеката, концепта и контекста.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC_o

Robert Fludd – Теорија четири елемента, модел, 1617.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И МЕТАМАТЕРИЈАЛНОСТ*

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Развијање способности за анализу и синтезу филозофско-естетских и просторно-програмских елемената од значаја за истраживачки пројекат у којем се космолошко питање материјалности разрешава кроз геометрију облика и његову архитектонску тематизацију, на линији између наратива и чисте геометрије.

*термин метаматеријалност преузет од др Ане Вигњевић (Архитектура и пејзажни код – оглед о трансформацији материјалног)

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И МЕТАМАТЕРИЈАЛНОСТ*

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

Manuel Casanueva, Escuela de Valparaíso, Giro y realce de triple cortejo sobre volutas, 1975. | Фото © José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТОНСКО ОБРАЗОВАЊЕ И КОНЦЕПТУАЛНИ / ВИЗУЕЛНИ ДОЖИВЉАЈ ПРОСТОРА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Семинар има за циљ да кроз низ примера упоза студенте са методологијама формирања архитектонског концепта од визије, изјаве па до визуализације архитектонске идеје.

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКО ОБРАЗОВАЊЕ И КОНЦЕПТУАЛНИ / ВИЗУЕЛНИ ДОЖИВЉАЈ ПРОСТОРА

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Фото: Александар Ристић Риста, 2014.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ – КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ПРОГРАМА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ семинара је испитивање програмских потенцијала и облика комплементарних форми едукације и различитих начина промоције науке. У посебном погледу, циљ је да се критички преиспитају различити програмски приступи и да се формира аутентична програмска концепција у односу на просторни и друштвени контекст.

КУРИКУЛУМ: ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ – КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ПРОГРАМА

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-DJURIC_o

Рафаел – Атинска школа, детаљ

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЕМАНЦИПАЦИЈА

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Силабусом семинара разматра се питање односа захтева за интелектуалном еманципацијом ученика и могућности адекватног архитектуралног одговора на овакав захтев за универзалним подучавањем.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЕМАНЦИПАЦИЈА

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОБАЛЕ КУЛТУРЕ ГРАДА : АРХИТЕКТУРА И ИДЕНТИТЕТ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

У фокусу су феномени које доносе захтеви динамичних престоних градова у свету у којима архитектура игра важну улогу у стварању савременог пејзажа културе. Архитектонски гест и трансформација стварају културни пејзаж – ОБАЛЕ културе покретом, променом, садржајима експериментом: динамични променљиви садржаји + активни програм = перманентни догађај.

КУРИКУЛУМ: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ ГРАДА : АРХИТЕКТУРА И ИДЕНТИТЕТ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Pierre Pellegrini – Infinity

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОБРАЗОВАЊЕ ДАНАС – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Настава на семинару подршка је раду на пројекту у Студију М01А – пројекат_Савремена “Гимназија”

КУРИКУЛУМ: ОБРАЗОВАЊЕ ДАНАС – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VIDENOVIC_o

C3 354: Territory, Beauty And Monument – Stonehenge Visitor Centre, Велика Британија | Фото © C3 Publishing

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Семинар је посвећен проширењу сазнања будућих пројектаната о потреби темељног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста, код интервенисања у конкретном простору и времену, односно при уважавању сложености и слојевитости генезе и карактера непосредног, природног или створеног окружења или у коме се пројектује и гради.

КУРИКУЛУМ: ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VOJVODIC

Laura Berger – илустрација

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Настава на семинару има за циљ развијање способности да се, кроз анализу и синтезу просторних и програмских садржаја, препознају посебности објеката образовања. Формирањем критичког става, истраживањем релевантних примера из савремене архитектонске праксе, студенти креирају пројектни оквир за даљи рад на пројекту.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

201415_MASA-A12011-06-M02A_o

Hans Palmboom – документарна фотографија

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Циљ семинара је креирање симулације пројектног задатка као неопходног елемента у процесу пројектовања. Кроз истраживање специфичних архитектонских принципа, у односу на савремене друштвене појаве у граду, студенти стичу знања која им омогућавају стручну и одрживу предност приликом пројектовања комплексних архитектонских структура.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА