УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2016/17 (13.06.2017)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2016/17: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА – вер. 3 (ажурирано 29.06.2017) НОВО Мастер завршни рад 2016/17: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

Обавештење за студенте II године МАСА 2016/17 (03.02.2017)
Спискови студената – избор у другом кругу:
МАСА-А24023 Мастер завршни рад – АТ – други круг

Обавештење за студенте II године МАСА 2016/17 (31.01.2017)
Спискови студената и слободна места (ПРВИ КРУГ ИЗБОРА) за избор у другом кругу:
МАСА-А24023 Мастер завршни рад – АТ

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места рангирањем ментора у другом кругу предајом попуњеног образца Студентској служби у среду, 01. фебруара 2017. године у 12 сати. Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у петак, 03. фебруара 2017. године.

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ26 МАСА-АТ24021

МАСТЕР ТЕЗА

АТ27 МАСА-АТ24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АТ28 МАСА-АТ24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201617_AT24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_ZEGARAC_o

Фото © др Бранислав Жегарац

01
МУЗЕЈ ТРАНСПОРТА – ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Пројекат музеја транспорта обухвата истраживање програмских и просторних могућности примене нових материјала и технологија као и трансфера технологија из других техничких области у домен архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на реализацију покретних и трасформабилних програма и форми музејских објеката. Студенти се подстичу да експериментишу и да у програмском и обликовном смислу реализују решења која су архитектонски одговор на промене које настају као последица развоја савремених технологија.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_AT24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_DJOKIC_o

Извор фотографије: Village Hotel Maidstone

02
СПА ЦЕНТАР

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Простор за предах од урбаног животног темпа, простор за физичку и менталну ревитализацију. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов имиџ.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_AT24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_RAJCIC_o

Zaha Hadid Architects – Astana EXPO 2017, Казахстан | Илустрација © ZHA

03
EXPO BELGRADE 2025

Наставник:
др Александар Рајчић, ванредни професор

Конкурисање Београда за светску изложбу EXPO Belgrade 2025, ће бити разрађен у две фазе (дела):
– Први део: дефинисање концепције, мотоа изложбе и реперкусија на карактер архитектонског решења као и анализа потенцијалних локација и одабир финалне локације.
– Други део обухвата рад на решењу (пројекту) кроз следеће параметре: урбанистичка локација, саобраћај, репери, урбанистичко архитектонски концепт, кретање и мотиви, те архитектонско обликовање, основне функције, визуелни идентитет, визуелизација комплекса, односно пројекат националног павиљона Србије са визуелизацијом.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_AT24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_SUDIMAC_o

Извор илустрације: TerraPapers

04
TESLA DOCTRIN HOUSE

Наставник:
др Будимир Судимац, доцент

„Ми се ковитламо кроз бескрајни свемир невероватном брзином, све око нас се врти, све се креће, свуда је енергија. Мора постојати неки начин да приступимо овој енергији директније. Тада, са светлошћу које ћемо добити из околне средине, са енергијом коју ћемо из ње извући, са сваким обликом енергије који ћемо добити без напора, из неисцрпних извора, човечанство ће напредовати џиновским корацима. Сама помисао на ове величанствене могућности узноси наш ум, јача наше наде и испуњава наша срца врхунским задовољством.”

Кључно питање је како Теслину доктрину преточити у основне филозофске аспекте архитектуре и како је фокусирати на синергистички приступ истраживању и пројектовању објекта будућности уз развој холистичке стратегијe. Пројектовање Теслине експерименталне станице будућности и новог Теслиног торња има за циљ да укаже на виртуални приступ новој генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Овакав приступ укључује компромисно разумевање веза између недостатка ресурса, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, нових материјала и технологија. Живимо у ери техничких достигнућа која омогућавају овладавање силама природе и поништавању времена и простора, а архитектонско пројектовање није више израз једног појединца, већ израз колектива, израз платформе, мрежа утицаја и дискурзивни форум истраживању нових приступа у решавању технолошке сингуларности као хипотетичке тачке у будућности.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад