УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

Циљ предмета
Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М02-А у оквирима Студија М02-А Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М02-А постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних семинара:

201415_MASA-A12011-02-M02A_o

New Babylon – Constant Nieuwenhuys: https://newhumanist.org.uk

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Дијаграм је поједностављена и структурирана визуелна репрезентација концепата, идеја, конструкција, односа, статистичких података, анатомије итд. коришћена на свим пољима људске делатности да би сликом појаснила неку тему. Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ ФОРМУЛАР: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

201415_MASA-A12011-03-M02A_o

Фото © Александра Лековић
Извор фотографије: http://srbijafoto.rs/2015/01/14/izlozba-aleksandre-lekovic-omedjeni-linijama/

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
БИТНОСТИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тежишна оријентација семинара је да студентима омогући проширење знања о сложеним принципима пројектовања кроз анализу и разумевање утицајних фактора у процесу доношења одлука и избору пројектанског приступа током пројектантског процеса. Студио – Семинар у односу на Студио-Пројекат постављен је као истраживачки и теоријски део рада спроведен кроз различите методе и приступе аналитици која претходи и прати рад на изради архитектонско-урбанистичког пројекта, а материјализују се кроз елаборат чији је исход одређен карактером програма на предмету Студио М02А–пројекат _ ИНТЕРПОЛАЦИЈА.

КУРИКУЛУМ: БИТНОСТИ ФОРМУЛАР: БИТНОСТИ

201415_MASA-A12012-04-M02A_o

Савамала, интерполација, студентски рад

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ЗАТЕЧЕНО – НОВО (РЕЛАЦИЈЕ У СПЕЦИФИЧНОМ КОНТЕКСТУ)

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Упознавање студената са потребом квалитетног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста у интервенисању у конкретном простору и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе непосредног окружења у коме се пројектује. Изражени амбијентални конфликти, близина речне обале, топографија терена, јаки транзитни правци, планиран нови део града (град на води), затечена физичка структура, функција садржаја, задужбине, остаци ретро привредних делатности у простору, архитектура под амбијентално и споменичком заштитом, само су неки од аспеката који се у значајној мери морају уважавати при изради нових архитектонско – урбанистичког решења.

КУРИКУЛУМ: ЗАТЕЧЕНО – НОВО (РЕЛАЦИЈЕ У СПЕЦИФИЧНОМ КОНТЕКСТУ) ФОРМУЛАР: ЗАТЕЧЕНО – НОВО (РЕЛАЦИЈЕ У СПЕЦИФИЧНОМ КОНТЕКСТУ)

201415_MASA-A12011-05-M02A_o

Источна капија Београда, изграђено 1976.

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

Наставник:
др. Ђорђе Стојановић, доцент

Семинар прати рад у студију чији је циљ пројектовање Нових капија Београда на локацији садашњих Источних кула.

КУРИКУЛУМ: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА ФОРМУЛАР: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

201415_MASA-A12011-06-M02A_o

Hans Palmboom, документарна фотографија

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Циљ семинара је креирање симулације пројектног задатка као неопходног елемента у процесу пројектовања. Кроз истраживање специфичних архитектонских принципа, у односу на савремене друштвене појаве у граду, студенти стичу знања која им омогућавају стручну и одрживу предност приликом пројектовања комплексних архитектонских структура.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА

201415_MASA-A12012-07-M02A_o

Цртеж: Игор Рајковић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
СКЕЧБУК – НАЦРТАНЕ МИСЛИ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Победити белину папира.
Свакодневно, на истом месту се могу забележити, нацртати, филтрирати и промишљати информације које касније могу бити корисне током израде пројекта. Такође, скечбук бележи наше емоције и емоције околине. Скечбук прати пројекат, али и пројекат прати скечбук.

КУРИКУЛУМ: СКЕЧБУК – НАЦРТАНЕ МИСЛИ ФОРМУЛАР: СКЕЧБУК – НАЦРТАНЕ МИСЛИ