УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за ИАСА-48061 СТУДИО М06У – Пројекат

број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
IV година – 8. семестар
74 ИАСА-48061

СТУДИО М06У – Пројекат

Циљ предмета

Интегрисање теоријских и апликативних сазнања у конципирању и разради комплексних архитектонско-урбанистичких интервенција.

Листа изборних пројеката:

201718_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJOKIC

Извор фотографије: Птичица

СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ:
СТАРИ ГРАД ТОПОЛА – НОВИ ЦЕНТАР У СТАРОМ ЈЕЗГРУ ГРАДА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Топола, утврђени град под Опленцем, основао је Ђорђе Петровић 1811. године. Након тополске буне 1877. године зидине града су срушене, а Топола се тромо развијала као варошица са два, паралелна, линеарна центра – историјски центар на потезу од Опленца до Карађорђевог града (Авенија краља Петра и краљице Марије) и административни центар дуж пута за Крагујевац. Данас су у парковском амбијенту, објекти Вождове престонице очувани као културно наслеђе града. Питање екстензије историјског центра и примерености нових садржаја и структура у затеченом контексту испитује се на локацији планираног градског блока уз реконструисани Кнежев хан, подно утврђеног града, на потезу Београд – Горњи Милановац. Задатак студената је да истраже амбијенталне вредности ширег подручја Карађорђевог града у Тополи и провере програмско-просторне могућности уређења новог центра.

КУРИКУЛУМ: СТАРИ ГРАД ТОПОЛА – НОВИ ЦЕНТАР У СТАРОМ ЈЕЗГРУ ГРАДА

201718_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-VANISTA-LAZAREVIC

Влад Капустин – Градска соба (Городская комната), дипломски рад, Москва, 2016.

СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПЦ ”РАДИВОЈ КОРАЋ” СА ОКРУЖЕЊЕМ – УРБАНА ОБНОВА

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију односа појединца и простора, као и разумевање односа архитектонског дела и окружења Спортско-пословног центра “Радивоје Кораћ” на Палилули.

Циљ студијског рада јесте упознавање студената са истраживачким методама у урбанистичком пројектовању и дизајну, и њихова примена на конкретним задацима у регенерацији изграђених или девастираних подручја урбаног градског ткива. Студенти се упознају са одређеним концептима у приступу урбаној регенерацији и могућим применама на конкретним полигонима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПЦ ”РАДИВОЈ КОРАЋ” СА ОКРУЖЕЊЕМ – УРБАНА ОБНОВА

201718_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJUKIC

TallerDE2 Arquitectos – Europan 9, конкурсни рад | © TallerDE2 Arquitectos

СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПЦ ”РАДИВОЈ КОРАЋ” СА ОКРУЖЕЊЕМ – URBAN LAB

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију односа појединаца (власника и корисника) и простора, као и разумевање и интерпретацију односа архитектонског дела и окружења – Спортско-пословног центра “Радивоје Кораћ” и његовог окружења на Палилули.

Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до техничких модела изградње пројекта.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПЦ ”РАДИВОЈ КОРАЋ” СА ОКРУЖЕЊЕМ – URBAN LAB