УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Документи

  • П01. Протокол – о предлагању студијског програма (18.02.2013.)
  • П02. Протокол – за достављање предметних курикулума (18.02.2013.)
  • П03. Протокол – за реализацију студентског вредновања (18.02.2013.)
  • П04. Протокол – поступка анализе резултата студентског вредновања и предлагања мера унапређења (18.02.2013.)
  • П05. Протокол – о поступку достављања и форми годишњег извештаја наставника и сарадника о наставном, научно-страживачком и стручно-уметничком раду (18.02.2013.)
  • П06. Протокол – о поступку достављања и форми годишњег извештаја руководиоца департмана о раду департмана (18.02.2013)
  • П07. Протокол – за финансирање активности учешћа у пројектима, научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, објављивање монографија и радова у одговарајућим домаћим и страним часописима, зборницима и монографијама (18.02.2013.)
  • П08. Протокол – о предаји документације за Веће докторских студија Арх. факултета (28.11.2016.)