УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност

М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке

М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М4. Пројекат 1

М4.1. Студио
М4.1.1. Обликовни и функционални дизајн денивелације
М4.1.2. Предео игре _ Програм +
М4.1.3. Професорска колонија
М4.1.4. UrbanLAB_БЕОГРАД2020: Европска престоница културе
М4.1.5. И на небу и на земљи – Друштвена брига и објекти друштвеног стандарда
М4.1.6. Пројектовање и реализација стамбених пословних објеката намењених тржишту у централним деловима Београда
М4.1.7. URBAN CROSSOVER: експериментално становање у савременом граду<
М4.1.8. Библиотека Универзитета уметности у Београду
М4.1.9. ТРаГОВИ ГЛЕЧЕРА – Плавско језеро, национални парк Проклетије
М4.1.10. Креирање склопова и амбијената у природном окружењу: Дивчибаре-Косјерић
М4.1.11. Jazz Академија на Чубури
М4.1.12. Енергетски едукативни центар
М4.1.13. Campus
М4.1.14. Ново читање архитектуре медитерана – резиденцијално становање
М4.1.15. Архитектонско-урбанистички пројекат комбиноване дечје установе
М4.1.16. ВЕЛОДРОМ /активни модернизам/
М4.1.17. Вртићи – КДУ – Енергетска ефикасност
М4.1.18. Школа у природи / школа и природа
М4.1.19. Центар за рекреацију – пројектовање конструктивног система објекта
М4.1.20. Истраживачки центар Националног парка Тара
М4.1.21. Београдска Савамала – дисконтинуитет града

М4.2. Семинар 1 – Животна средина
М4.2.1. Животна средина и архитектура
М4.2.2. Креирање и обликовање у природном окружењу
М4.2.3. Хумана екологија и изграђено окружење – од амнезије до синестезије
М4.2.4. КОНЦЕПТ – КОНТЕКСТ у архитектури

М4.3. Семинар 2 – Становање

М4.4. Семинар 3 – Јавни простори и садржаји
М4.4.1. Јавни простори и садржаји
М4.4.1. Образовање данас

М4.5. Семинар 4 – Обнова и реконструкција
М4.5.1. Град и дизајн

М4.6. Семинар 5 – Технологија и реализација
М4.6.1. Заштита архитектонских објеката од атмосферске воде
М4.6.2. Технологија и реализација
М4.6.3. Урбана оаза

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)

М5А. Архитектура

М5А.1. Студио
М5А.1.1. ПРОСТОРИ ИГРЕ: Уметност у контексту савременог живота града
М5А.1.2. Друштвени дистрикт Сава Мала
М5А.1.3. ВОЗАРЕВ КРСТ …у међу-времену…
М5А.1.4. High Way Hotel Београд
М5А.1.5. Ада Хуја
М5А.1.6. DWELLING AND IDENTITY
М5А.1.7. RE[F]USE. Дорћол. Дунав.
М5А.1.8. Становање: Контакт и Контраст
М5А.1.9. Нове типологије: Форма метрополе – CAAD* 1.0
М5А.1.10. Мост на Ади – нова димензија града
М5А.1.11. Сусрет са стварношћу, Врачар

М5А.2. Семинари
М5А.2.1. Простори спектакла – јавни градски простори
М5А.2.2. Елементи и методе регионалног планирања у здравству
М5А.2.3. (НОВО) СТАНОВАЊЕ – посебан поглед
М5А.2.4. Модел у архитектури
М5А.2.5. Нови модели вишепородичног становања

М5У. Урбанизам

М5У.1. Студио
М5У.1.1. ЛИНЕАРНИ ГРАД(ови) У ГРАДУ
М5У.1.2. Урбанистички пројекат метро станице „Варош Капија“ са околином
М5У.1.3. HEALTH SPACES – редизајн отворених простора Клиничког Центра Србије
М5У.2. Семинар 1 – Урбани дизајн
М5У.3. Семинар 2 – Просторна композиција
М5У.4. Семинар 3 – Истраживање локације
М5У.5. Семинар 4 – Моделовање урбаних система

М5АТ. Архитектонске технологије

М5АТ.1. Студио
М5АТ.1.1. МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА применом објеката великог распона са темом градских пијаца
М5АТ.1.2. Енергетски ефикасан пословно-комерцијални објекат у градском ткиву Београда
М5АТ.1.3. ЗградА: Концепт “Зеленог становања”на Врачару

М5АТ.2. Семинари
М5АТ.2.1. Савремене фасаде и кровови
М5АТ.2.2. Оптимизација у избору и пројектовању конструктивних система
М5АТ.2.3. Анализа конструкција применом методе коначних елемената
М5АТ.2.4. Примена “3Р” концепта у архитектури

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)

М6А. Архитектура

М6А.1. Студио
М6А.1.1. PLAyCES: Дечји музеј на Звездари
М6А.1.2. Шири тематски оквир: Музеји
М6А.1.3. Савремени културни центар
М6А.1.4. ТАМО је ОВДЕ, Сингапур – привремена музејска поставка у Београду, граду културе 2020
М6А.1.5. Музеј града Београда
М6А.1.6. Музеј XXI века /повратак уметности/
М6А.1.7. Природњачки музеј на Малом ратном острву
М6А.1.8. Меморијални комплекс Старо сајмиште
М6А.1.9. Меморијални комплекс Старо сајмиште
М6А.1.10. SUPER_USE: нови културни пејзаж Београда
М6А.1.11. Музеј градског транспорта
М6А.1.12. Музеј “Страсти” – Страст према колекцији

М6А.2. Семинари
М6А.2.1. Музеји _поље деловања (from object to a field)

М6У. Урбанизам

М6У.1. Студио
М6У.1.1. Концепт остварљиве визије
М6У.1.2. Стратегија развоја подручја природне целине Дунав-Тамиш: зелено-плава мрежа
М6У.1.3. Локално стратешко планирање: визије и реалности нове зелене револуције

М6У.2. Семинар 1 – Просторни и одрживи развој

М6У.3. Семинар 2 – Методе и технике планирања

М6У.4. Семинар 3 – Урбана економија

М6У.5. Семинар 4 – Планирање социјалног развоја

М6АТ. Архитектонске технологије

М6АТ.1. Студио
М6АТ.1.1. Мали градски пословни хотел
М6АТ.1.2. Пројектовање високог објекта
М6АТ.1.3. Специјалистичка клиника „Звездарска шума“
М6АТ.1.4. „Звртић“, развој концепта еколошког становања високог стандарда и велике густине на терену
М6АТ.1.5. Обнова зграда – унапређење просторних, функционалних, обликовних и енергетских перформанси

М6АТ.2. Семинари
М6АТ.2.1. Осветљење у арихектури
М6АТ.2.2. Конструктивни системи високих објеката
М6АТ.2.3. Технологија извођења високих објеката
М6АТ.2.4. Пројектовање и извођење дубоких темеља
М6АТ.2.5. Монтажне ошупљене преднапрегнуте таванице
М6АТ.2.6. Технологије обнове зграда

М7. Пројектантска радионица

М7.1. Радионица 1
М7.1.1. Стручни обилазак тргова и јавних простора Амстердама, Ротердама и Берлина
М7.1.2. Наслеђе конфликта у изграђеном окружењу. Стратегије за архитектуру у изградњи мира.
М7.1.3. Означавање конфликта у јавном простору
М7.1.4. ПоКазалиште
М7.1.5. Public Facilities – Design and Management
М7.1.6. Промоција и маркетинг урбаног развоја у природном окружењу
М7.1.7. Hyper Super Over – напредни методи трансформације архитектонске стварности
М7.1.8. Пројекат ентеријера и материјализације купатила
М7.1.9. Kunst-Stoffe: Вештина рециклаже за лепше јавне просторе
М7.1.10. EXIT – Укључи се!
М7.1.11. Копамо што дубље
М7.1.12. Недоследности
М7.1.13. Програмирање простора
М7.1.14. Splish Splash
М7.1.15. Макетарница – Моделарница
М7.1.16. Мапирање потенцијалних локација за изградњу објекта Гете института у Београду
М7.1.17. Траг глечера
М7.1.18. The Vélocité Athens
М7.1.19. Фрагмент једног уличног фронта

М7.2. Радионица 2
М7.2.1. Архитектура у улози оптичке илузије
М7.2.2. Етнолошко истраживање потенцијала Савамале
М7.2.3. Бутонг инсталација у јавном простору
М7.2.4. 5 препрека (за урбанизам) – изградња места за разговоре у простору Савамале
М7.2.5. Смисао места
М7.2.6. Документовање места: Нови стари хибриди
М7.2.7. Urban Body: Београд
М7.2.8. City Coop веб платформа
М7.2.9. Акција_Реакција : Уметничка радионица
М7.2.10. Студијско путовање у Барселону
М7.2.11. Nuova Veduta
М7.2.12. Time To Change Paradigm: Re-Shift Eficiency
М7.2.13. Истраживање форме београдског приобаља
М7.2.14. L`Italia del futuro – Италија будућности
М7.2.15. Health Spaces – Clinical Center Of Serbia (Publishing)
М7.2.16. РЕ: интерпретација
М7.2.17. Почетак Београда – Почетак Моста
М7.2.18. Модели становања
М7.2.19. Vélocité Paris
М7.2.20. Заштита од сунчевог зрачења

М7.3. Радионица 3
М7.3.1. Стручни обилазак тргова и јавних простора Амстердама, Ротердама и Берлина
М7.3.2. 3Д визуелизација објеката
М7.3.3. Павиљон културе – савремени follies
М7.3.4. Конференција Право деце на културу и Тржница идеја-култура за школе
М7.3.5. Дневни и ноћни изглед објекта
М7.3.6. SINGAPPLYING – комуникација, презентација, публикација
М7.3.7. Ефемерни хибриди културе
М7.3.8. Паралеле и контрасти: град и култура у трансформацији: Београд – Лондон и/или по избору
М7.3.9. Акциони план дунавске стратегије
М7.3.10. Пројектовање кроз макету
М7.3.11. Нови градски изложбени простор
М7.3.12. Где сместити Клинички центар?
М7.3.13. Архитектура у детаљу
М7.3.14. Der Himmel Über Berlin
М7.3.15. Нови простори културе / студијско путовање Словенија
М7.3.16. Ентеријер сегмента музеја

М8. Изборни модул (студијско подручје)

М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1. Архитектура и национални идентитет
М8.1.2. Заштита архитектонских објеката од атмосферске воде
М8.1.3. Архитектура: Истраживачки пројекат
М8.1.4. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти
М8.1.5. Дрво у савременој архитектури
М8.1.6. Основи савремене технологије бетона
М8.1.7. Естетика савремене еколошке архитектуре
М8.1.8. Пројектовање у руралним подручјима 1
М8.1.9. Елементи и методе регионалног планирања у здравству
М8.1.10. Зелена архитектура
М8.1.11. Будућност града: упознавање са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања будућности
М8.1.12. Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space – The Art of Wine – ВиноГрад
М8.1.13. Дигитална анимација – курс 1
М8.1.14. Менаџмент урбане инфраструктуре

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Дигитална анимација – курс 2
М8.2.2. Реализација архитектонских објеката
М8.2.3.RE_BIRTH – нови живот напуштених простора
М8.2.4. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти
М8.2.5. Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција
М8.2.6. Град у глобализацији – трансформације, архитектура, значења
М8.2.7. Пројектовање пољопривредних објеката
М8.2.8. Архитектура у Србији у 19. и 20. веку
М8.2.9. Енглески за архитекте 2
М8.2.10. Филозофија пројектовања. Тумачења најважнијих текстова и дијалога архитеката
М8.2.11. Станични објекти – дистрибутивне зоне града
М8.2.12. Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
М8.2.13. Анатомија болница – Увод у пројектовање са израдом пројектног задатка

М8.3. Изборни предмет 3
М8.3.1. Осветљење у архитектури
М8.3.2. Реконструкција и санација објеката високоградње
М8.3.3. Текстура градских простора
М8.3.4. Прототипска архитектура
М8.3.5. Античко наслеђе у савременим итенерарима
М8.3.6. Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој: едукативно – еколошки комплекс у Крушевцу
М8.3.7. Град будућности
М8.3.8. Дигитална анимација – курс 3
М8.3.9. Генеричка истраживања 07: Temp-Arh
М8.3.10. Менаџмент локалног развоја
М8.3.11. Индустријска архитектура
М8.3.12. Дрвене структуре

М9. Мастер пројекат

М9.1. Методологија израде тезе

М9.2. Пројекат
М9.2.1. Културни дистрикт у Берну: регенерација и рециклажа комплекса са идејним решењем објекта
М9.2.2. Корисни вишенаменски садржаји – Станишта на путевима туризма
М9.2.3. Културни дистрикт у Берну: регенерација и рециклажа комплекса са идејним решењем објекта
М9.2.4. Опера у Београду
М9.2.5. САМОДОВОЉНИГРАД – будућност становања
М9.2.6. Центар савремене уметности – Ушће
М9.2.7. Хибридност + Трансформација = Нови градски пејсаж: архитектура у функцији редефиниције градских простора
М9.2.8. Нови изложбени простори – Екстензије музеја
М9.2.9. Капија Града_Реконцентрације
М9.2.10. Културни дистрикт у Берну: регенерација и рециклажа комплекса са идејним решењем објекта
М9.2.11. Туристичко рекреативни садржаји Србије
М9.2.12. Традиција вс. Иновација
М9.2.13. Традиција вс. Иновација
М9.2.14. Дизајнирање креативног града
М9.2.15. Töölönlahti – Градска библиотека у Хелсинкију
М9.2.16. Савремена вила
М9.2.17. Хотел на Великом ратном острву
М9.2.18. Савремени мултифункционални пословни објекат – изазови савремених технологија и материјала
М9.2.19. Репрезентацијски простори Београда – концептуални модел Clubbing центара
М9.2.20. Ас-Арет Акс-Јиз-Арет
М9.2.21. Атлетски спортски комплекс на Новом Београду
М9.2.22. Урбанистички пројекат метро станице „Варош Капија“ са околином
М9.2.23. Спа центар
М9.2.24. ЕДУКАТОРИЈУМ /центар за ново учење/ проширење простора образовања
М9.2.25. Streamline O2 Београд
М9.2.26. Sky Хотел Београд
М9.2.27. Друштвени дистрикт Сава Мала
М9.2.28. Београд – Ски скок
М9.2.29. Позориште у Београду
М9.2.30. Култура_алат за реконструкцију градских простора
М9.2.31. Нови изложбени простори – Екстензије музеја