УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 1.2. – Град кроз историју

БРОЈ КРЕДИТА: ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
др Зоран М. Никезић
др Александра Ступар, ванредни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Оспособљавање студената да ефикасно открију, одаберу и ставе у функцију конкретног посла урбане обнове ИСТОРИЈСКУ ДИМЕНЗИЈУ ГРАДА

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
1. Ex cathedra настава по појединим темама и ослонац на примере из наше и из других средина.
2. Предавања су праћена дискусијом која проблематизује и критички обрађује конкретну тему.
3. Студенти се ангажују у обради појединих тема које излажу пред другим студентима и о којима се расправља.
4. Резултати рада студената (индивидуално или групно) на овим темама, вреднује се као «семинар»
5. Редовни долазак на наставу и реаговање у процесу расправе вреднује се као «активност у току предавања»

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс САС_УО 1.2. – Град кроз историју

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер