УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 4. семестар Date: 21/09/2014 Кључне речи: ,
chicago-cloud-gate_o
Chicago Cloud Gate

МАСУ – II година – 4. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 4. семестар: Курс МАСУ М4.2. – Мастер теза

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 10 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:
Положени сви предмети на Мастер академским студијама

НАСТАВНИЦИ:
МАСУ_М4.2.1 Мастер теза 1,др Александра Ступар, ванредни професор
МАСУ_М4.2.2 Мастер теза 2,мр Јелена Живковић, доцент
МАСУ_М4.2.3 Мастер теза 3,др Марија Маруна, доцент
МАСУ_М4.2.4 Мастер теза 4,др Ксенија Лаловић, доцент
МАСУ_М4.2.5 Мастер теза 5,мр Бисерка Митровић, доцент
МАСУ_М4.2.6 Мастер теза 6,арх. Зоран Ђукановић, доцент
МАСУ_М4.2.7 Мастер теза 7,мр Урош Радосављевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Циљеви предмета су упознавање студената са процесом рада на изради истраживачких пројеката као и успостављање теоретских и методолошких основа појединачних завршних мастер пројеката.

ИСХОД ПРЕДМЕТА
• Оспособљавање студената за самосталан истраживачки рад кроз примену стечених знања у конципирању истраживања у области урбанизма.
• Развој способности логичког расуђивања, обликовања хипотеза, уређивања информација и извођења закључака
• Оспособљавање студената за презентацију истраживачког рада

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање, упознају са различитим приступима и методама истраживања, конвенцијама референцирања и облицима презентације истраживачког рада.
Теоретска настава обухвата: анализу стања у области истраживања, преглед актуелних тема/проблема у области истраживања, план активности током истраживања, основе истраживања литературе, основне методолошке приступе истраживању, основне методе прикупљања података, приступе анализи, интерпретацији и презентацији резултата истраживања
Рад на предмету подразумева самосталан истраживачки рад у одабраној тежишној области у оквиру које студент бира и дефише тему, врши преглед различитих теоретских приступа и досадашњих истраживања теме, обликује теоретски оквир рада, дефинише методолошки приступ и врши избор адекватног метода истраживања предложене теме која се обрађује на мастер пројекту. Резултат рада је формулација тезе и дефинисање пројекта истраживања. Теза се сагледава и формулише у релацији са актуелним теоретским и практичним проблемима урбаног развоја. Пројекат истраживања одражава интегрални приступ истраживању теме.

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер