УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

45UNBLOCKED_izlozba_main

07 – 19. април 2017. @ Галерија Блок

Главни актер овог изложбеног пројекта је сам Блок 45. У време изградње назван Насеље Сунца, попут Корбизјеовог Озареног града, а касније Рок–блок, он представља снажан архитектонски и урбанистички израз – симбол једне епохе – реалан оквир живота за 18.000 људи. Само они који се сећају шта је Блок 45 значио када је био саграђен, могу заиста да разумеју статус који је он уживао. А то су, пре свега, његови становници.

Јавни простори града на најинтензивнији начин одражавају однос друштва према појединцу, као и однос становника према свом непоседном окружењу, али и према себи. У Блоку 45 основ за развој идеје о јавном простору, поред генералне идеје о вртном граду, била је и дистрибуција објеката које су становници блока свакодневно користили: центар суседства, објекти образовања и васпитања деце, комплекс малих занатских радионица и спортско-рекреативне површине, укључујући и куриозитет о базену у саставу школе.

Међутим, Блок 45 не треба посматрати изоловано од новобеоградских Савских блокова, као и концепта јавних функција развијених дуж булевара Јурија Гагарина. Физиономија коју блок добија са булеварске стране током 80-тих и 90-тих, оставила је нетакнутим контакт блока са реком, као и унутрашњост блока.

Стим у вези, треба посматрати потенцијал садржан у отворености или недовршености који у великој мери обележава његов урбанитет. Јавних отворених простора у Блоку 45 има и превише и премало: превише великих и запуштених површина, премало оних које стварно користимо и доживљавамо као своје. У том смислу, могуће је говорити и о парадоксу који је изазван друштвеном транзицијом, а изражен стањем закочености, како простора тако и појединца.

Дакле, изложбени пројекат 45UNBLOCKED напрамапоставља садашњост и алтернативне будућности јавних простора и отворених површина Блока 45. Он је позив на акцију, којом се кроз различите просторне интервенције, афирмишу вредности и активирају потенцијали онога што данас чини наше непосредно стамбено окружење.

Имајући у виду да је реч о архитектонској интерпретацији једне, не само дискурзивно у њој утемељене ситуације – Блок 45 – изложбу би концепцијски требало посматрати као проширени медиј у којем се остварује видљивост живота – преклопљена слика његове садашњости и будућности. Мапира се контингентност са намером да се интервенцијом у јавном простору докаже хипотеза да је реалност живота увек изнад очекиваности и да је његова вредност већа од оквира у којем се он најчешће приказује као део наше свакодневице.

Коришћењем дигиталних медија у простору галерије се пројектују призори живота (снимљени и креирани) који се одвијају у јавним просторима блока, у њиховој израженој, али и прикривеној лепоти. Истовремено, приказују се пројекције, у различитим форматима изабраних медија, које се односе на места у којима се остварује преклоп са реалним животом у Блоку. Простор Галерије је место и време у коме се тренутне промене стања могу пратити у односу на фиксно постављену изложбу, а самим тим и тумачити.

Интерактивни део изложбе

Основ за излагање представља истраживање спроведено кроз процес рада на мастер студијама архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија, тематизованих кроз девет задатака реализованих у академској 2015/16. и 2016/17. години структуираних у пет различитих изложбених медија: Видео 1 + Видео 2 + Видео 3 + Инсталација + Перформанс.

Теме истраживања:

 • 45UNBLOCKED – У НАСЕЉУ СУНЦА

  45UNBLOCKED – У НАСЕЉУ СУНЦА

  МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – Пројекат 2015/16
  Наставници:
  др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент | др Љиљана Ђукановић, доцент

  Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализације, детаља и технолошких решења.

 • 45UNBLOCKED – ДОКУМЕНТИ

  45UNBLOCKED – ДОКУМЕНТИ

  ОАСА-23032 Посебне теме обликовања градских простора – Рекреација
  ИАСА-23071 Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина
  МАСА-23040-06: Урбана рекреација
  Наставник:
  др Јелена Живковић, ван. професор

  Филмови приказују стање, коришћење и доживљај појединих јавних отворених простора Блока 45.

 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2015/16

  45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2015/16

  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2015/16
  Наставник:
  др Јелена Живковић, ван. професор

  Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.

 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2016/17

  45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2016/17

  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2016/17
  Наставник:
  др Јелена Живковић, ван. професор

  Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.

 • 45UNBLOCKED – АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  45UNBLOCKED – АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат
  МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар
  Наставник:
  др Владимир Миленковић, ван. професор

  Пројекат Центара за праћење климатских промена као савремене просторне и типолошке интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж новобеоградских Савских блокова.

 • 45UNBLOCKED – ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА: АКВА ПАРК

  45UNBLOCKED – ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА: АКВА ПАРК

  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат
  МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар
  Наставник:
  др Владимир Миленковић, ван. професор

  Потребно је унапредити квалитет јавног простора који је у складу са идејом и вредностима генералне отворености и доступности простора, чија морфологија пружа могућности за савремену интерпретацију естетике рушевина.

 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2015/16

  45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2015/16

  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2015/16
  Наставник:
  др Јелена Живковић, ван. професор

  Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.

 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2016/17

  45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2016/17

  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2016/17
  Наставник:
  др Јелена Живковић, ван. професор

  Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.

 • 45UNBLOCKED – СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ

  45UNBLOCKED – СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ

  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат – 2015/16
  Наставници:
  др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент

  Стратешки приступ формулисању иницијалних интегралних пројеката урбаног развоја, као нове праксе планирања у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању.

 • 45UNBLOCKED – САМООДРЖИВОСТ

  45UNBLOCKED – САМООДРЖИВОСТ

  МАСА-23020-05: Теоријске основе ордрживог развоја – 2016/17
  Наставник:
  др Ксенија Лаловић, ван. професор

  Продубљено истраживање основних аспеката одрживости : економски, културолошко социјални, еколошки, кроз сагледавање спољашњих и унутрашњих димензија реалности. Тражење сржи проблема орживости јавних простора и формулација могућих праваца његовог унапређења.

 • 45UNBLOCKED – АДА МЕЂИЦА

  45UNBLOCKED – АДА МЕЂИЦА

  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат – 2015/16
  Наставници:
  др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент

  Тестирање потенцијала за интегрални урбани развој укључујући „меке и тврде“ мере у циљу решавања проблема данашњице Новог Београда у процесу постсоцијалистичке транзиције.

Импресум изложбе

НБКМ
Галерија Блок
Јурија Гагарина 221
Блок 45
Нови Београд
blokgallery@gmail.com
+381 11 6151675

Уметнички савет:
Љубомир Вучинић | Жељка Момиров | Владимир Ристивојевић | Марија Радош | Ђорђе Арнаут

Концепт⎢Уредништво:
Др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент | др Љиљана Ђукановић, доцент | др Јелена Живковић, ван. професор | др Ксенија Лаловић, ван. професор | др Владимир Миленковић, ван. професор | мр Милорад Младеновић, ван. професор.

Рецензенти:
др Владан Ђокић, ред. професор, декан | др Будимир Судимац, доцент | др Ђорђе Стојановић, доцент.

Веб издање:
Маја Булатовић | Љубица Булатовић

Продукција:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Београд, 2017.

Излагачи:

Марина Михаиловић | Ана Марија Голоб | Јелена Грозданић | Ива Бабовић | Владимир Кунтић | Тамара Костић | Саша Перишић | Јована Лакетић | Давид Јеремић | Александра Николић | Јована Петковић | Немања Брзаковић | Горан Томић | Бојан Васиљевић | Ања Тривић | Сара Рацић | Сара Петковић | Вања Малеванов | Сара Аћимов | Александра Вујић | Милица Нанић | Марко Радојевић | Наташа Радојчић | Алекса Велимировић | Јован Матовић | Лука Смишек | Софија Машовић | Марија Пилчевић | Јован Алексић | Јегор Алексић | Вукашин Терзић | Миљан Савичић | Милица Виденовић | Вукашин Дутина | Тијана Трбовић | Матија Булајић | Катарина Васиљевић | Славиша Гњатић | Софија Јовановић | Ксенија Тајсић | Олга Мишковић | Слађана Аничић | Марија Јекић | Светлана Стевановић | Ана Дабић | Наташа Ђорђевић | Александра Ђаловић | Лаyла Одех | Милош Пурић | Сара Станковић | Душан Грујовић | Борис Ивановић | Милан Ивановић | Милица Кочмарук | Марија Рајић | Ана Војиновић | Катарина Јеремић | Марко Јовичић | Миодраг Савић | Јелена Ђорђевић | Бојана Крстић | Тамара Бошковић | Даница Лечић | Тамара Радић | Богдан Поповић | Марија Косовић | Тамара Ђорђевић | Даница Лечић | Тамара Бошковић | Јана Кулић | Петар Недељковић | Ана Милетић | Бојана Крстић | Ирена Ивовић | Јелена Ђорђевић | Софија Цонић | Катарина Стојковић | Марина Вишић | Анастасија Ђурковић | Невена Обрадовић | Ивана Корица | Круна Живковић | Стефан Славић | Павле Павловић | Немања Антонијевић | Даница Ћосић | Сара Караћ | Дуња Матић | Милица Марковић | Милица Павић | Милош Баљошевић | Никола Сарић | Ана Ђорђевић | Сања Ђурић | Наталија Цветановић | Владимир Јовановић | Николета Савић | Павле Костић | Александра Митковић | Ана ИванИшевић | Ивана Марјановић | Марија Вукомановић | Марта Николић | Предраг Миловановић | Стефан Кршанин | Тамара Михић | Неда Марковски | Милош Јокић | Соња Брдар | Настасја Буђевац | Душан Николић | Филип Јочић | Филип Прица | Петар Јаковљевић | Леа Павловић | Никола Безаревић | Никола Фиданов | Јован Владимир Ћуковић | Катарина Јечменица | Христина Ћирковић |
Марија Благојевић | Јована Павловић | Лука Бунчић | Кавиндра Јаyасингха | Силвиа Мосе | Наталија Рајовић | Тамара Ђурић | Јована Милојковић | Александра Паунић | Милица Белић | Биљана Павловић | Александра Недељковић | Стеван Лазић | Ана Тољић | Александра Угриновић | Маја Василев | Марија Павловић | Јелена Ђуровић | Маријана Милановић | Страхиња Петровић | Соња Мијовић | Нађа Павловић | Ивана Вукелић | Димитрије Жугић | Јелена Јововић | Вукан Жунић | Ивана Петровић | Јована Јелисавац | Тамара Вуковић | Бојана Поповић | Бојана Звађа | Јелена Мемеровић | Хелена Дринић | Теодора Зекавица | Невена Величковић | Немања Златановић | Ирена Вељовић | Андријана Батало | Милена Станојевић | Аница Максић | Дамјана Лојанчић | Ивана Радовић | Ана Милићевић | Сава Лукић | Марко Илић | Љубица Мишковић | Олга Срејић | Соња Брдар | Владимир Кунтић | Марија Марић | Ивана Николић | Марина Милојевић | Даница Вранић | Ана Дутина | Невена Стошић | Ивана Марјановић | Јована Лакетић | Анастасија Симовић | Тамара Бошковић | Даница Лечић | Јелена Ђорђевић | Бојана Крстић | Драгана Стајић | Магдалена Миљков | Ивона Јовановић | Данило Благојевић | Давид Јеремић | Исидора Аврамовић | Бојан Васиљевић | Ана Расулић | Маријана Петровић | Саша Перишић | Јеремић Давид | Јовановић Ивона | Милачић Љубица | Атанасијевић Тјана | Ђорђевић Тамара | Ердељановић Марија | Тахов Тамара | Лакетић Јована | Марјановић Ивона | Миликић Ивана | Аврамовић исидора | Дичић Ивана | Костић Тамара | Хлавати Владимир | Гајић Валентина | Мунћан Душан | Радовановић Анђела | Сања Спасенић | Млош Узелац | Ирена Костић | Ана Јовановић | Предраг Јовановић | Милена Ивановић | Бранко Маринковић | Ана Граовац | Влaдимир Радосављевић | Ивана Јаношевић | Ива Михаела Бабкова | Александра Милошевић | Никола Цветановић | Јелена Радосављевић | Нена Остојић | Уна Умићевић | Илија Бошковић | Филип Трговчевић | Софија Недељковић | Катарина Пантић | Растко Крстић | Марина Пешић | Бранислав Радуловић.

45UNBLOCKED_izlozba_sponzori