УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
2015_PKB-Nagrada_01_o
МОЈА ПРВА БАШТА – едукативно дидактички комплет | проф. Бранко Павић и доц. Будимир Судимац

Годишња награда Привредне коморе Београда за најбоље докторске дисертације, магистарске тезе, мастер и дипломске/завршне радове, проналаске, дизајнерска решења и техничка унапређења за 2013/2014. годину.

У категорији Дизајнерских решења, Годишњом наградом Привредне коморе Београда награђен је „МОЈА ПРВА БАШТА – едукативно дидактички комплет“ аутора проф. Бранка Павића и доц. Будимира Судимца, остварен у 2013/2014. години.

„МОЈА ПРВА БАШТА – едукативно дидактички комплет“ представља скуп склопивих елемената за састављање мобилне баште по принципу „уради сам“. Развијен је као резултат истраживања у оквиру два студијска предмета Архитектонског факултета у Београду: Ликовне форме и Урбана оаза који пружају могућност садејства уметничких и научних дисциплина. Резултат истраживања је реализовани прототип који користи познате, поједностављене технологије за израду вертикалних башти а иновативност се огледа у њиховој комбинацији са ликовним уметностима и њиховој примени.

Принцип „уради сам“ на којем је заснован дизајн самог комплета омогућава свим учесницима у наставном процесу да самостално управљају процесом инсталације и одржавања вертикалне баште на начин примерен и оптимизован конкретним условима у којима се примена спроводи (у ентеријеру или екстеријеру).

Развијан за примену у основним школама и социјалним установама за бригу о деци без родитељског старања, „МОЈА ПРВА БАШТА – едукативно дидактички комплет“ ће допринети омасовљавању еколошке писмености и визуелне културе код најмлађе популације.

Пројектни тим „МОЈА ПРВА БАШТА – едукативно дидактички комплет“ чине поред аутора проф. Бранко Павића и доц. Будимира Судимаца и сарадник Ивана Ђуришић (Архитектонски факултет), уз подршку Драгана Протића (група ШКАРТ).

2015_PKB-Nagrada_02_o
МОЈА ПРВА БАШТА – едукативно дидактички комплет | проф. Бранко Павић и доц. Будимир Судимац

У категорији најбољих докторских дисертација, магистарских теза, мастер и дипломских радова, Годишњом наградом Привредне коморе Београда награђен је магистарски рад „Дестабилизована архитектура и ефемерност архитектонског пројекта“ ауторке Маше Братуше (ментор: доц др Владимир Миленковић).

Такође, у категорији најбољих докторских дисертација, магистарских теза, мастер и дипломских радова, Годишњом наградом Привредне коморе Београда награђен је мастер рад „АЛУВИОН“ студента Петра Саздановића, настао у оквиру курса М9.2 НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе (наставник: проф. Дејан Миљковић).

Годишње награде Привредне коморе Београда биће уручене на свечаној церемонији у Скупштини града, у четвртак 26. марта 2015. године у 18.00 часова.

Привредна комора Београда традиционално додељује Годишњу награду за најбоље докторске дисертације, магистарске тезе, мастер и дипломске/завршне радове, најбоље проналаске, дизајнерска решења и техничка унапређења, ради што квалитетнијег и успешнијег повезивања привреде и науке и афирмисања проналазачких, дизајнерских и иноваторских  решења применљивих у привреди.

Годишњу награду за најбоље докторске дисертације, магистарске тезе, мастер и дипломске радове Привредна комора Београда додељује од 1968. године.

Традиционално, почев од 1975. године, Привредна комора Београда додељује и Годишњу награду за најбоље проналаске и техничка унапређења.

Године 1984. Годишњу награду Привредна комора Београда додељује и за најбоља решења у области дизајна (индустријско обликовање, графички дизајн, визуелне комуникације, ергономске и маркетиншке дизајнерске иновације) за област привреде.

2015_PKB-Nagrada_03_o
АЛУВИОН, мастер рад | Петар Саздановић