УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Специјалистичке академске студије – Урбана обнова – Градови у новом миленијуму

Брошура: Специјалистичке академске студије - Урбана обнова

SAS UO

Врста и ниво студија

Специјалистичке академске студије.

Трајање студија: 1 година – 60 ЕСПБ

Студијски програм ‘Урбана обнова – Градови у новом миленијуму’ представља специјалистичке студије архитектуре академског карактера које обезбеђују научну и професионалну специјализацију на пољу урбане обнове. Програм је конципиран тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности, чиме се врши професионално и научно усавршавање полазника адекватно нивоу студија.

Циљеви студијског програма

Koнцепција студијског програма Специјалистичких академских студија архитектуре заснована је на сету општих циљева:

• обезбеђење надградње стеченог знања на дипломским академским студијама архитеката студијског програма Специјалистичких академских студија архитектуре и стручњака сродних области, у складу са принципима европског простора високог образовања уопште, а посебно европским принципима образовања за професију архитекте-урбанисте;

• програм специјалистичких студија треба да пружи образовање и квалификације усмереног професионалног профила у области урбане обнове;

• структура студијског програма треба да буде таква да јасно одсликава суштину педагошког приступа и омогућава препознатљивост ужих стручних и научних области које обухвата надградња стечених знања на дипломским академским студијама архитекатуре и сродним струкама;

• структура студијског програма треба да подстакне промене дисциплинарног миљеа увођењем савремених културних и професионалних концепата.

Посебни циљеви узети у обзир приликом структуирања студијског програма су:

• омогућити развој савремених нових и посебних области наставе;

• обезбедити међународни препознатљивост кроз развој специфичности студијског програма;

• омогућити примену савремених концепата и метода едукације.

Оперативни циљеви студијског програма Специјалистичких академских студија архитектуре су:

• продубљивање и усавршавање професионалних знања и вештина из области урбане обнове традиционалних градова;

• продубљивање знања из области урбанистичког дизајна, пројектовања, урбанистичког планирања и урбанистичког менаџмента;

• усавршавање професионалних вештина којима се подстиче професионални рад који прати савремене трендове, посебно принцип одрживог развоја праћен економским и социолошким параметрима;

• надградња знања која омогућавају сагледавање реалне урбане ситуацијe, као и професионално/стручно планерско деловање ка граду будућности.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је стицање уже стручних квалификација на пољу урбане обнове које би се користиле у пројектима и студијама које се тичу урбане обнове, у процесима истраживања у урбаним срединама, конципирању и реализацији пројеката урбане обнове, као и у примени знања у пракси управљања и планирања развоја локалне заједнице.

Стечени академски назив

Специјалиста из области урбане обнове

Овде можете видети приказ карактеристика и структуре програма

Специјалистичке академске студије – Урбана обнова – Градови у новом миленијуму

Студијски програм

Више информација о студијском програму Специјалистичких академских студија – Урбана обнова – Градови у новом миленијуму можете наћи овде:

SAS UO 800X600

Вести везане за специјалистичке студије