УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2017/18 (15.06.2018)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2017/18: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад 2017/18: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК26 МАСА-АК24021

МАСТЕР ТЕЗА

АК27 МАСА-АК24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АК28 МАСА-АК24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-AK24021-01-MASTER-TEZA-AK-NESTOROVIC

Ateliers Jean Nouvel – Louvre Abu Dhabi, УАЕ | © Ateliers Jean Nouvel

01
4D-SIGN : ДОБА МУЗЕЈА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор у пензији

Истраживање теме могућности примене дигиталних технологија у области конструктивних система и просторних структура има за циљ детерминисања индивидуалног пројектантског приступа, процеса, метода, технике који ће бити примењени у контексту поставке и решавања пројектног проблема. Фокус је на испитивању могућности употребе 4D концепата и технологија у контексту генерисања и продукције неконвенционалних, комплексних, просторних структура. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-AK24021-01-MASTER-TEZA-AK-TEKIC

Studio BBS – La residenza universitaria Mayer, Тренто, Италија | Фото © Paolo Simeone

02
X LAM – Иновативна градња бржа од времена

Наставник:
др Жикица Текић, ванредни професор

X LAM – крстато ламелирано дрво је једна од најмлађих иновација у оквиру нових технологија дрвне индустрије. Одликује га једноставност и сигурност при изградњи архитектонских објеката различитих намена. Конструкцију објекта (зидови, таванице, кровови итд.) коју формирају панели од крстато ламелираног дрвета карактерише једноставност производње, транспорта и непревазиђене брзине у монтажи елемената конструкције. Примена овог материјала је од изузетног значаја за екологију и очување животне средине, јер дрво представља ефикасно складиште угљен диоксида, кроз цео експлоатациони век објекта. Конструкције овог типа се могу применити у свим задатим условима, чак и код објеката веће спратности, као и у сеизмичким зонама високог ризика. Истраживање теме обухвата вредновање овог система са различитих аспеката, као и могућност његове примене у задатим – дефинисаним условима. Резултат свеукупног рада је архитектонско решење са елементима идејног пројекта конструкције.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-AK24021-01-MASTER-TEZA-AK-SEKULARAC

Фото © др Ненад Шекуларац

03
ЧУВАМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање заштитних конструкција, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем заштитних конструкција, њиховом анализом и вредновањем остварених резултата на примерима изведених конструкција могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања заштитне конструкције на археолошком локалитету Гамзиград. Резултат истраживања биће приказан као графички и просторни приказ архитектонског идејног решења заштитне конструкције са свим елементима идејног пројекта, водећи рачуна о пројектантском приступу, техничком и технолошком решењу.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад