УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А24 МАСА-А23013

СТУДИО М03А – Радионица

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MIRKOVIC_o

Damien Hirst – Love’s Paradox, 2007.

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 01:
СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У РИМ

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Пројектантска радионица је организована као посета Риму. На основу анализе просторних ситуација посећених локације, потребно је успоставити став о интервенцијама у простору и њиховом деловању на контекст у којем се налазе, са аспекта историјских, културолошких, функционалних и просторних утицаја.

КУРИКУЛУМ: СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У РИМ ФОРМУЛАР: СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У РИМ

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Извор: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 02:
СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Креативно представити артефакт културе са мастер студио пројекта у предвиђеном контексту, и/или у једном новом контексту – метаграду. Потребно је створити убедљиве слике и/или видео анимације уклопљене у изабрани контекст и/или више различитих контекста. Пожељно је створити сазнања и искуство о важности динамичног, ефектног, интерактивног, мултимедијалног представљања идеја, концепта и самог пројекта, и указивања на посебне вредности рада на креативан, оригиналан, сажет, естетски, духовит и драмски начин.

КУРИКУЛУМ: СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА ФОРМУЛАР: СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LOJANICA_o

D. E. Figueroa, J. V. Gonzalez – Re-Silience Skyscraper, 2014

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 03:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ радионице је увежбавање презентационих способности као једног од неизоставних алата неопходних за успешну архитектонску праксу данас. Током трајања радионице студенти ће бити подстицани да кроз теоријски и практичан рад стичу знања о широким могућностима презентације архитектонских пројакета, али и да развију критички став према сопственом архитектонском остварењу. Кроз рад на једном графичком прилогу презентоваће се специфична просторна ситуација, чија ће тема и просторни оквир бити тангентно везани за рад на студио пројекту у оквиру Студијске целине СТУДИО М03А.

КУРИКУЛУМ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ПРЕЗЕНТАЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ

201415_M7.3_R_DMiljkovic_o

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 04:
МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Упознавање студената са комплексним односима волумена, структура и функција, израдом физичких модела, у циљу савладавања специфичних приступа решавању савремених пројектантских проблема.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ ФОРМУЛАР: МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ

201516_MASA-A23013-05-STUDIO-M03A-RADIONICA-BOZOVIC-STAMENOVIC_o

Фото © др Ружица Божовић Стаменовић

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 05:
СВАКОДНЕВИЦA АФ – инсталација

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Тема радионице је промена перцепције свакодневице у просторима Архитектонског факултета. Истраживаће се могућности побољшања просторних услова за креативан рад и пријатан боравак. Бавићемо се подизањем свести о важности квалитета простора за рад, опуштање и социјализацију и иницијацијом процеса промене. Кроз групне дискусије, презентације и завршни просторни експеримент који ће се одвијати у просторима школе студенти ће истражити могућности за побољшања и својим идејама анимирати колеге и покренути их на могућу акцију.

КУРИКУЛУМ: СВАКОДНЕВИЦA АФ – инсталација ФОРМУЛАР: СВАКОДНЕВИЦA АФ – инсталација

201516_MASA-A23013-06-STUDIO-M03A-RADIONICA-VASILJEVIC-TOMIC_o

Богдан Богдановић – Повратак грифона, 1978

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 06:
БОГДАН БОГДАНОВИЋ: УВОД У ЦЕЛИНУ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

“Богдан Богдановић је архитекта који брише границе архитектуре. Уколико бисмо покушали да његово деловање укротимо како би га дефинисали, у калеидоскопски фокус сместили бисмо град. Град је истраживао, маштао, мислио и стварао, водио, записивао и препричавао, сањао, и изнова уздуж и попреко, кроз простор и кроз време, откривао. Град као целину, и све што га чини.”

“Увод у целину” је позив на бављење стваралаштвом Богдана Богдановића.
http://www.czkd.org/bogdan-bogdanovic-uvod-u-celinu/

КУРИКУЛУМ: БОГДАН БОГДАНОВИЋ: УВОД У ЦЕЛИНУ ФОРМУЛАР: БОГДАН БОГДАНОВИЋ: УВОД У ЦЕЛИНУ

201516_MASA-A23013-07-STUDIO-M03A-RADIONICA-VUJOVIC_o

M.C. Escher – Relativity

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 07:
STEP BY STEP / КОРАК ПО КОРАК

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

У контексту рада на студио пројекту радионица се бави анализом и детаљном разрадом конфигурације вертикалних језгара, како би се даље преиспитала и разрадила ефикасност целокупног плана на нивоу комуникација.
Преиспитивањем броја језгара, и анализирањем њихове организације, циљ је пронаћи најрационалније решење, као и креирати најфункционалнију шему кретања.

КУРИКУЛУМ: STEP BY STEP / КОРАК ПО КОРАК ФОРМУЛАР: STEP BY STEP / КОРАК ПО КОРАК

201516_MASA-A23013-08-STUDIO-M03A-RADIONICA-PETROVIC_o

Фото © Бојан Васојевић

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 08:
АRHITEKT IN OBČINSTVO

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Током радионице студентима ће бити представљена практична и теоријска искуства из области пројектовања простора културе. Ова искуства ће представљати основ и подстрек за разумевање друштвене улоге архитекте кроз његово деловање у сфери културе. Радионица ће бити спроведена у облику студијског путовања у Љубљану (Словенија), где ће студенти имати прилику да се непосредно упознају са процесом пројектовања реномираних архитектонских бироа из региона као што су Bevk Perović arhitekti, Sadar+Vuga, и други.

КУРИКУЛУМ: АRHITEKT IN OBČINSTVO ФОРМУЛАР: АRHITEKT IN OBČINSTVO

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

СТУДИО М03А – РАДИОНИЦА – 09:
КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Садржај предмета подразумева практичну примену теоријског и стручног знања.
Задатак радионице је да студент кроз израду архитектонских модела и писање текста дефинише јасан однос према концепту конкретног пројектантског задатка.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ ФОРМУЛАР: КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ