УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
IV година – 8. семестар
76 ИАСА-48063

СТУДИО М06У – Радионица

Циљ предмета

Интегрисање теоријских и апликативних сазнања у конципирању и разради комплексних архитектонско-урбанистичких интервенција.

Листа изборних пројеката:

201819_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJOKIC_image

Извор фотографије: Une petit maison | Le Corbusier

СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА:
ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА: УНИВЕРЗАЛНОСТИ И АУТЕНТИЧНОСТИ МЕДИТЕРАНСКИХ ГРАДОВА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Разумевање морфолошких карактеристика градова у приморском и континенталном делу Медитерана, њихових универзалних и аутентичних вредности. Студијско путовање организовано у оквиру наставе омогућава стручно и лично промишљање теме на примеру градске структуре Херцег Новог, Дубровника, Требиња и Мостара.

Ови градови са дугим трајањем и специфичним културним наслеђем, периодима стварања и разарања вредан су али и осетљив полигон истраживања културног идентитета. Кроз дискусије, уз менторско усмеравање рада на терену, студент развија лични истраживачки сензибилитет и препознаје локалне и универзалне вредности које ће заступати кроз пројекат.

КУРИКУЛУМ: ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА: УНИВЕРЗАЛНОСТИ И АУТЕНТИЧНОСТИ МЕДИТЕРАНСКИХ ГРАДОВА

201819_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-VANISTA-LAZAREVIC

ИАСА-48061: СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ, 2018. | Аутори: Ђорђе Аранђеловић, Марко Милосављевић, Мила Јоксимовић, Милица Давидовић, Сања Петровић.

СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНА ОБНОВА

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Основни циљ радионице је развијање креативности у презентацији урбанистичког процеса и пројекта, кроз дизајн и примену уметничких вештина. Искуство пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност и вештине осмишљавања програма промоције и уређења презентације, излагања и прилагођавања слушаоцу и посматрачу као крајњем кориснику урбанистичког пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНА ОБНОВА

201819_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-DJUKIC

ИАСА-48063: СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА, 2018. | Аутори: Аутори: Студенти К. Лажетић, И. Симић, М. Стевић и Б. Новаковић.

СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – URBAN LAB

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Основни циљ радионице је развијање креативности у презентацији урбанистичког процеса и пројекта, кроз дизајн и примену уметничких вештина. Искуство пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност и вештине осмишљавања програма промоције и уређења презентације, излагања и прилагођавања слушаоцу и посматрачу као крајњем кориснику урбанистичког пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – URBAN LAB