УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет има три департмана Департман за архитектуру, Департман за урбанизам и Департман за архитектонске технологије.

На Департману за архитектуру има укупно 72 запослена (11 редовних професора, 16 ванредних професора, 17 доцената и 28 асистената), Департман за урбанизам има 25 (6 редовних професора, 2 ванредна професора, 9 доцената и 8 асистената), а Департман за архитектонске технологије 27 запослених (6 редовних професора, 3 ванредна професора, 10 доцената и 8 асистената).

Функција департмана је да организују студије у једној образовно-научној, односно образовно-уметничкој области у оквиру одговарајућих поља. Сваки департман може, у сарадњи са другим департманима, учествовати у настави у другим образовно-научним, односно образовно-уметничким областима. Наставни, научно-истраживачки и уметнички рад на сваком департману организује и координира руководилац департмана.

Департман за архитектуру

Департман за урбанизам

Департман за архитектонске технологије

Департман за историју и теорију архитектуре и уметности