УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет има четири департмана Департман за архитектуру, Департман за урбанизам, Департман за архитектонске технологије и Департман за историју и теорију архитектуре и уметности.

Функција департмана је да организују студије у једној образовно-научној, односно образовно-уметничкој области у оквиру одговарајућих поља. Сваки департман може, у сарадњи са другим департманима, учествовати у настави у другим образовно-научним, односно образовно-уметничким областима. Наставни, научно-истраживачки и уметнички рад на сваком департману организује и координира руководилац департмана.

Департман за архитектуру

Департман за урбанизам

Департман за архитектонске технологије

Департман за историју и теорију архитектуре и уметности