УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

О Фондацији

Ivanka_Terzin_portretФондација „Арх. Иванка Терзин“ је недобитна, невладина организација основана на неодређено време ради доброчинског остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом.

Фондацију је основала 1984. године Мила Будишин из Београда ради чувања успомене на личност и рад Иванке Терзин, дипл.инж.арх. заслужног прегаоца у области архитектуре и урбанизма. Иванка Терзин је била њена једина, рано преминула кћи, иначе потомак славног научника Михајла Пупина.

Циљ Фондације је стипендирање једног студента Мастер академских студија и награђивање једног студента Основних академских студија који је уписао најмање трећу годину, и који је у току школске године постигао најбољи успех из области архитектуре и урбанизма.

Према одредбама Статута Фондације за доделу стипендије и награде користи се камата на орочена средства Фондације. Стипендија се додељује до дипломирања, а најдуже до две године.

У случају да више кандидата имају исте услове за добијање стипендије, предност има кандидат који живи у породици која по члану домаћинства има мањи приход. Пријављивање кандидата врши се по процедури коју доноси Управни одбор. Избор најбољих студената пријављених на конкурс врши Управни одбор, у складу са чланом 7, а на основу уверења о положеним испитима и уверења о приходу по члану домаћинства.

Уколико студент који се стипендира из средстава Фондације у току стипендирања не упише редовно наредну годину студија, аутоматски губи право на даље стипендирање, а Управни одбор расписује нови Конкурс за доделу стипендије. Рад и напредовање стипендисте прати Управни одбор на основу извештаја из Студентске службе Архитектонског факултета.

Награда се по правилу додељује сваке школске године, на основу извештаја из Студентске службе Архитектонског факултета. Награда се не додељује у случају када у протеклој школској години ниједан студент, који је уписао најмање трећу годину, није остварио просечну оцену већу од 9,00. Управни одбор може донети одлуку о додели специјалних награда када за то постоје услови.

Стипендија, односно награда уручују се на пригодној свечаности или на Дан студената. Добитницима стипендије и награде уручује се сертификат Фондације „Арх. Иванка Терзин“.


Управни одбор Фондације „Арх. Иванка Терзин“ чине следећи чланови:
овлашћени заступник Фондације, Миленија Марушић, дипл.инж.арх.- Председник
Владимир Твртковић, дипл.инж.арх, редовни професор у пензији
dr Петар Бадовинац, дипл.инж.арх, редовни професор у пензији
аss. mr Татјана Стратимировић, дипл.инж.арх – заменик председника
Љиљана Тодоровић, дипл.инж.арх.

Управитељ Фондације „Арх. Иванка Терзин“ је Валентина Мишковић.

Мандат чланова Управног одбора и управитеља је четири године, односно до 27. фебруара 2016.

Статут Фондације

Статут Фондације „Арх. Иванка Терзин“ можете погледати на адреси:
Фондација „Арх. Иванка Терзин“: СТАТУТ

Контакт

Фондација „Арх. Иванка Терзин“
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд
Матични број: 17489879
Порески идентификациони број: 105412720
Шифра делатности: 94.99

Додељене награде

За школску 2013/14. годину: Бојана Чанковић
За школску 2012/13. годину: Катарина Петровић
За школску 2011/12. годину: Јована Бугарски
За школску 2010/11. годину: Драгана Ћипријановић

Додела награда Фондације 19.октобра 2013. године:
Свечана додела диплома Основних академских и Мастер академских студија