УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Slider control shadow

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2019/20. године, све информације за наставнике и студенте налазиће се на АрхПорталу нашег Факултета:

АРХ ПОРТАЛ

Приступ тим подацима имају сви студенти и сви запослени Архитектонског факултета у Београду који имају налог на нашем серверу.

У делу Упутства налазе се сва упутства за приступ разним сервисима.

У делу Огласна табла налазиће се све информације које службе Факултета дају студентима, наставном и ненаставном особљу.

У делу Академске Студије Архитектуре налазиће се све информацује везане за предмете на свим студијским програмима нашег Факултета.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУДЕНТСКИМ СЕРВИСИМА

Студенти Архитектонског факултета имају приступ следећим сервисима и ресурсима: 1)Office 365 education, 2) EDUROAM, 3) Е-студент, 4) АрхПортал, итд.

Сви студенти који се упишу на Архитектонски факултет добијају два налога:

1) Приликом самог уписа добијају налог за приступ порталу Е-студент. За све информације у вези овог портала и налога надлежна је Студентска служа АФ.

2) Други налог се отвара аутоматски по завршеном упису свих студената на свим нивоима студијских програма и тај други налог се користи за приступ свим другим ресурсима осим портала Е-студент. За овај налог и ресурсе надлежан је Рачунарски центар АФ.

Детаљније информације и упутство за наведене студентске сервисе доступни су  на следећем линку:

СТУДЕНТСКИ СЕРВИСИ
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2021/22
 1. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИСПИТА НА ПРЕДМЕТИМА АНАЛИЗА ГРАФИЧКЕ ФОРМЕ И ГРАФИЧКЕ МАТРИЦЕ (12.08.2022.)
 2. ТЕРМИНСКИ ПЛАН – септембар 2022. године ИЗМЕНА (19.08.2022.)
 3. ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР – заузеће по салама/предавања и вежбе (23.03.2022.)
 4. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР по годинама студија (23.03.2022.)
 5. ПРОТОКОЛ СПРОВОЂЕЊА НАСТАВЕ У НАСТАВКУ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА Школска 2021-2022.година (23.03.2022.)
 6. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР по годинама студија (14.02.2022.)
 7. ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР – заузеће по салама/само вежбе (14.02.2022)
 8. ПРОТОКОЛ СПРОВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ (10.02.2022.)
 9. ОДЛУКА О ВАНРЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ (27.12.2021.)
 10. ПРОТОКОЛ СПРОВОЂЕЊА ДРУГЕ КОЛОКВИЈУМСКЕ НЕДЕЉЕ (9.12.2021)
 11. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР по годинама студије: 1,2. и 3. година ОАСА и ИАСА (10.10.2021)
 12. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР по годинама студије: 1, 2. година МАС и 4, 5- година ИАСА (10.10.2021)
 13. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ за школску 2021/22 (10.10.2021)
 14. ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР – заузеће по салама (10.10.2021)
 15. СПИСАК 1. година ОАСА и ИАСА – АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ (2.102021)
 16. Одлука о изједначавању положених испита акредитације 2014. са акредитацијом 2021. (28.06.2021)
 17. Одлука о упису на више године студија са других високошколских установа 2021/22 (28.06.2021)
 18. Одлука о условима за упис студената на више године студија од 1.09.2021. (28.6.2021)
 19. Одлука о броју буџетских студената на вишим годинама студија у школској 2021/21 (28. 06.2021)
ИСПИТНИ РОКОВИ 2019/20.

ОКТОБАРСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Поништавање оцене 

Извод из Статута: Члан 101. 

(1) Студент који није задовољан добијеном оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити и то само једном на једном студијском предмету. 

(2) Поништавање оцене се врши подношењем писаног захтева за поновно полагање испита, до наредног испитног рока. 

(3) Студент који је поништио оцену, испит може полагати у наредним испитним роковима, који се организују за студијски предмет на коме је тражено поништавање оцене, а до краја године у којој је испит полаган. 

Формулар за поништавање испита (22.02.2019.)

Формулар предати у Студентској служби Факултета.

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:

• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;

• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;

• стручну праксу;

• добровољни рад у локалној заједници;

• такмичење на спортским манифестацијама;

• учешће на националним и међународним такмичењима;

• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;

• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;

• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:

• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,

• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

 

Документи:

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),

Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (07.12.2018.)

Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ИАСА

Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ОАСА и МАСА

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе Студентској служби (соба 205): ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ уз попуњен образац (који можете преузети овде), најкасније до петка 14.12.2018. године. Приговори који нису документовани неће се разматрати.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (08.11.2018)

Спискови пријављених кандидата за студентски кредит и стипендију за школску 2018/19. годину:

ОАСА спискови + ИАСА спискови + МАСА спискови

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ (01.10.2018)

Конкурс: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2018. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана:

Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html

Студентски кредити – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ;

Студентски стипендије – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ;

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) образац у студентској служби Архитектонског факултета – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу!

Пријава на конкурс за пријем студената у установу Студентски центар “Београд” за школску 2018/2019. годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2020/21. (02/07/2020)

Обавештење за бруцоше за студентски дом за школску 2020/21 годину

Конкурс за студентски дом за школску 2020/21 годину

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2019/20. (02.07.2019.)

Обавештење о Конкурсу за пријем студената у Студентски дом 2019/20.

Обавештење за бруцоше који конкуришу за Студентски дом 2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СМЕШТАЈУ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2018/19. (19.11.2018.)

Обавештавају се заинтересовани студенти да ће се расподела домских места по коначним ранг листама за смештај у студентским домовима за 2018/19. десити у понедељак, 26.11.2018. године, за мушкарце од 12.00 – 14.00 часова у сали 254, а за девојке од 14.00 – 16.00 часова у сали 200 Факултета. Студенти морају да понесу индекс и вашећу личну карту.

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ (19.11.2018.)

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ (19.11.2018.)

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – скинути са листе (19.11.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.11.2018.)

Списак места у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ

Списак места у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ


Предлог ранг листе студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима установе Студентски центар ”Београд”, за школску 2018/19. годину. (05.11.2018) – Жалбе на предлог ранг листе за дом можете приложити до 13. новембра 2018. године, до 14.00 часова, у студентској служби Архитектонског факултета (соба 205).

План активности за студенте I године студија (“бруцоше”) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/19. години:

План активности – Студентски домови – 2018/19

Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/2019. години

• Рок за пријављивање на конкурс је од 03.09. (понедељак) до 18.09.2018. (уторак) радним данима од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.

Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2018/2019. годину

• Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:

– за студенте I године од 03.09. до 18.09.2018. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);

– за студенте осталих година студија од 19.09. до 31.10.2018. године;

– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2018. године.

СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

По добијању информације о студентским систематским прегледима, обавештење ће бити објављено на овом месту.

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

ШКОЛАРИНА

Све ценовнике за школарине можете наћи овде:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Ценовници

Одлука о висини школарине за школску 2019/20. (07.12.2018. НОВО )

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2018/19. (06.07.2018.)

Одлука о висини школарине за школску 2018/19. (22.02.2018.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2017/18. (06.07.2017.)

Одлука о висини школарине за школску 2017/18. (20.02.2017.)

Oдлука о ценовнику услуга за студенте Архитектонског факултета бр.02-641/3 (30.10.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 1 (30.10.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 2 (30.10.2016.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2016/17. (05.07.2016.)

Одлука о висини школарине за школску 2016/17. (25.01.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте – Остале накнаде за студенте свих нивоа студија (17.07.2015.)

Одлука о ратама за школарину за школску 2015/16. (09.07.2015.)

Одлука о висини школарине за школску 2015/16. (30.01.2015.)

Студентске вести

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture