УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ (01.10.2018)
Конкурс: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/
Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2018. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана:
Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html
Студентски кредити – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ;
Студентски стипендије – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ;

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) образац у студентској служби Архитектонског факултета – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу!

Пријава на конкурс за пријем студената у установу Студентски центар “Београд” за школску 2018/2019. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ ОАСА и ИАСА 2018/19
ОАСА-11011 Архитектонско пројектовање 2018/19 – спискови по салама

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАСА и ИАСА 2018/19
ОАСА-23050 ИАСА-23050 ПКАО – спискови по салама
ОАСА-23060 Студио 01а – Породично становање – спискови по салама
ИАСА-23060 Студио 01а – Породично становање – спискови по салама
ОАСА-23072 Студио 01Б – спискови по салама
ИАСА-23072 Студио 01Б – спискови по салама

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАСА и ИАСА 2018/19
ОАСА-35060 и ИАСА-35060 Пројектовање и прорачун конструкција 2 – спискови по салама
ОАСА-35070 и ИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – спискови по салама (кориговано)
ОАСА-35080 Студио 03б – Вишепородично становање – спискови по салама
ОАСА-35090 и ИАСА-35090 – Изборни предмет 1 – спискови по салама (кориговано)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-11020: Историја и теорија 1 (ИАСА-47020) – спискови по салама
МАСА-11030: ИП1 – А (ИАСА-47030, МАСИУ-11060-А) – спискови по салама
МАСА-11040: ИП1 – У (ИАСА-47040, МАСИУ-11050) – спискови по салама
МАСА-11050: ИП1 – АТ (ИАСА-47050, МАСИУ-11060-АТ) – спискови по салама
МАСА-А11011: СТУДИО М01А – Пројекат (ИАСА-47061) – спискови по салама
МАСА-АТ11011: СТУДИО М01АТ – Пројекат – спискови по салама
МАСА-У11011 СТУДИО М01У + МАСА-АК11011 СТУДИО М01АК – спискови по салама
МУАД-11040 ИП1 – Феномени – спискови по салама
МУАД-11050 ИП2 – Професионални контекст – спискови по салама
МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – Пројекат – спискови по салама

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-23020 Историја и теорија 3 (ИАСА-59020, МАСИУ-23050) – спискови по салама
МАСА-23030 ИП 3 – А (ИАСА-59030, МАСИУ-23060-А) – спискови по салама
МАСА-23040 ИП 3 – У (ИАСА-59040, МАСИУ-23050-У) – спискови по салама
МАСА-23050 ИП 3 – АТ (ИАСА-59050, МАСИУ-23050-АТ) – спискови по салама
МАС-ИУ-23050 ИП 5 – спискови по салама
МАС-ИУ-23060 ИП 6 – спискови по салама
МУАД -23040 ИП 5 – спискови по салама
МУАД -23050 ИП 6 – спискови по салама
МАСА-А23011 СТУДИО М03А – Пројекат (ИАСА-59061 СТУДИО М07А) – спискови по салама
МАСА-АК23021 СТУДИО М03АК – Пројекат – списак
МАСА-АТ23011 СТУДИО М03АТ – Пројекат – спискови по салама
МАСА-У23011 СТУДИО М03У – Пројекат – списак
МУАД-23061 СТУДИО М03 АД – Пројекат – спискови по салама

Академски интегритет и плагијаризам у Србији: Анкета за студенте 2018
Ова анкета има за циљ осмишљавање обуке о академском интегритету, те јачање свести о академском интегритету и плагиаризму у Србији. Учествовање је анонимно и добровољно и не постоји никаква могућност да се одговори повежу са Вама лично. Резултати истраживања биће употребљени у научне сврхе. Учешћем дајете пристанак да се резултати користе на горе наведени начин. Потребно је 5-10 минута да се одговори на анкету. Унапред хвала! https://link.webropolsurveys.com/S/47BDE681E0658C5F

ИСПИТНИ РОКОВИ 2018/19

ОКТОБАРСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2018/19
ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19
СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19
ЈУНСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2018/19
ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19
ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19
ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И СТУДИЈА 2018/19
ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

Vodic_za_brucose-Startujte_pametno_opt

Водич за бруцоше: Стартујте паметно – изазови на почетку студирања

Кроз низ мера које је Универзитет у Београду спровео током претходних година, покушавајући да пружи подршку и олакша студирање онима којима је то најпотребније, постигнуто је, између осталог, и боље разумевање проблема са којима се бруцоши суочавају, а самим тим и започето њихово решавање.

Како почетак студирања уз прилагођавање новој средини представља значајан тренутак за успех читавог процеса студирања и професионалног развоја, потрудили смо се да студентима који су уписани у прву годину студијских програма упутимо опште савете којима ће им помоћи у почетној оријентацији на факултету. Као резултат настао је својеврсни водич за бруцоше под називом Стартујте паметно – изазови на почетку студирања

Водич представља део активности предвиђених Краткорочном стратегијом унапређења подршке и помоћи студентима Универзитета у Београду. Припремили су га сарадници Универзитетског Центра за развој каријере и саветовање студената, а рецензије су потписале професорке, проф. др Вера Рајовић и проф. др Лидија Радуловић.

Припремио:
Универзитет у Београду, Центар за развој каријере и саветовањe студената

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

Извод из Статута
Члан 93 Статута Архитектонског факултета
1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, и
то само једном на једном студијском предмету.
2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.
3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:
• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:
• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,
• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

За студенте који су ангажовани у раду Архитектонског факултета као студенти сарадници неопходно је доставити одлуку Научно-наставног већа о ангажовању на одређеном предмету.

За учешће у раду Студентског парламента неопходно је доставити потврду председника парламента да је студент члан Студентског парламента током школске 2015/2016. године, као и списак свих чланова парламента.

Последњи дан за подношење пријаве за вредновање ваннаставних активности остварених током школске 2015/16. године је 18.04.2017. године.

Комисија за вредновање ваннаставних активности ће до 01.05.2017. размотрити све молбе и обавестити студенте о донешеним одлукама.

Документи:
Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),
Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ (01.10.2018)
Конкурс: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/
Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2018. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана:
Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html
Студентски кредити – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ;
Студентски стипендије – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ;

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) образац у студентској служби Архитектонског факултета – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу!

Пријава на конкурс за пријем студената у установу Студентски центар “Београд” за школску 2018/2019. годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

План активности за студенте I године студија (“бруцоше”) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/19. години:
План активности – Студентски домови – 2018/19

Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/2019. години
• Рок за пријављивање на конкурс је од 03.09. (понедељак) до 18.09.2018. (уторак) радним данима од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.

Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2018/2019. годину

• Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:
– за студенте I године од 03.09. до 18.09.2018. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);
– за студенте осталих година студија од 19.09. до 31.10.2018. године;
– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2018. године.

Е-МАИЛ И WI-FI СЕРВИС ЗА СТУДЕНТЕ

Упутство за подешавање студентског налога и параметара за приступ школском емаил и WI-FI сервису садржи:
– активирање корисничког налога и промена лозинке;
– коришћење Офис 365 услуге;
– подешавање емаил прегледача за коришћење емал сервиса;
– приступите интернету бесплатно путем бежичне везе са вашим школским налогом.

Обавезно пре коришћења сервиса морате активирати ваш налог. Коришћење е-Студент и Арх.Портал сервиса остаје исто као и до сада! Уколико имате нека питања можете се обратити нашој техничкој подршци (канцеларија 216) или на телефон: (011) 3218763.

УПУТСТВО ЗА ПОДЕШАВАЊЕ СТУДЕНТСКОГ НАЛОГА И ПАРАМЕТАРА ЗА ПРИСТУП ШКОЛСКОМ ЕМАИЛ И WI-FI СЕРВИСУ
СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Студентски систематски преглед за све студенте I и III године ОАСА и ИАСА 2017/18 (16.04.2018)

Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву или трећу годину студија (”Службени гласник РС” бр. 18/2018) школске 2017/2018. године обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, први спрат, соба 1.10.

За све студенте I године ОАСА и ИАСА 2017/18, прегледи се обављају четвртком, од 19.04.2018. до 31.05.2018. у терминима:
1. група од 10 студената предаје документа од 07.30 до 08.00
2. група од 10 студената предаје документа од 10.00 до 10.30
3. група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30
4. група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00

За све студенте III године ОАСА и ИАСА 2017/18, прегледи се обављају петком, од 20.04.2018. до 01.06.2018. у терминима:
1. група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30
2. група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу!

Обавештење о систематским прегледима за све студенте I и III године ОАСА и ИАСА 2017/18

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

ШКОЛАРИНА

Све ценовнике за школарине можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Ценовници

Одлука о висини школарине за школску 2018/19. (22.02.2018.)
Одлука о начину плаћања школарине за школску 2017/18. (06.07.2017.)
Одлука о висини школарине за школску 2017/18. (20.02.2017.)

Oдлука о ценовнику услуга за студенте Архитектонског факултета бр.02-641/3 (30.10.2016.)
Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 1 (30.10.2016.)
Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 2 (30.10.2016.)
Одлука о начину плаћања школарине за школску 2016/17. (05.07.2016.)
Одлука о висини школарине за школску 2016/17. (25.01.2016.)
Одлука о допуни ценовника услуга за студенте – Остале накнаде за студенте свих нивоа студија (17.07.2015.)
Одлука о ратама за школарину за школску 2015/16. (09.07.2015.)
Одлука о висини школарине за школску 2015/16. (30.01.2015.)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ

Центар за студенте са хендикепом је основао Универзитет у Београду, уз подршку Теленор фондације, а уз сарадњу са Удружењем студената са хендикепом из Београда. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Прилагођен превоз за студенте са хендикепом
Од октобра 2010. године Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду организује адаптирани превоз за студенте који се отежано крећу или користе колица. Возило је Центру донирао Делта хуманитарни фонд.

Вести из наставе