УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
УСЛОВИ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2016/17.

Обавештење о условима и начину рангирања за упис у наредну школску годину 2016/17.
Услови за упис у II годину ОАС Архитектура 2016/17.
Услови за упис у II годину ИАС Архитектура 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Архитектура Модул А 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Архитектура Модул У 2016/17.
Условни модули за упис у II годину МАС Архитектура Модул АТ 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Архитектура Модул АК 2016/17.
Условни модули за упис у II годину МАС Интегрални урбанизам 2016/17.
Услови за упис у II годину МАС Унутрашња архитектура 2016/17.
Одлука о условима за упис у III годину ОАСA у школској 2016/17. години (13.07.2016.)
Одлука о условима за упис у III годину ИАСA у школској 2016/17. години (13.07.2016.)
Одлука о изједначавању испита за II и III годину Основних академских студија – Архитектура и Мастер академских студија – Архитектура (13.07.2015.)
Одлука о измени Одлуке о форми и садржају пријемног испита за МАС – Архитектура (13.07.2015.)

ИСПИТНИ РОКОВИ 2016/2017
ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

Извод из Статута
Члан 93 Статута Архитектонског факултета
1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, и
то само једном на једном студијском предмету.
2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.
3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:
• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:
• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,
• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

За студенте који су ангажовани у раду Архитектонског факултета као студенти сарадници неопходно је доставити одлуку Научно-наставног већа о ангажовању на одређеном предмету.

За учешће у раду Студентског парламента неопходно је доставити потврду председника парламента да је студент члан Студентског парламента током школске 2015/2016. године, као и списак свих чланова парламента.

Последњи дан за подношење пријаве за вредновање ваннаставних активности остварених током школске 2015/16. године је 18.04.2017. године.

Комисија за вредновање ваннаставних активности ће до 01.05.2017. размотрити све молбе и обавестити студенте о донешеним одлукама.

Документи:
Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),
Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

Предлог ранг листе за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2016/17. годину
Обавештење за отварање рачуна у банци
Документација за менично покриће


Документоване приговоре на Предлог ранг листе за доделу студентских кредита и стипендија предати Студентској служби најкасније до понедељка, 26. децембра 2016. године Студентској служби факултета: Образац за приговоре


Спискови студената пријављених на конкурс за доделу студентских кредита и стипендија за 2016/17:
Списак студената ОАС – Студентске стипендије – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ОАС – Студентске стипендије – Наставак – 2016/17
Списак студената ОАС – Студентски кредити – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ОАС – Студентски кредити – Наставак – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентске стипендије – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентске стипендије – Наставак – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентски кредити – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената ИАС – Студентски кредити – Наставак – 2016/17
Списак студената МАС – Студентске стипендије – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената МАС – Студентске стипендије – Наставак – 2016/17
Списак студената МАС – Студентски кредити – Нови захтеви – 2016/17
Списак студената МАС – Студентски кредити – Наставак – 2016/17


Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2016. године. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана:
Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2016/17.годину
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2016/17.годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Рок за усељење у дом: поступак усељења у изабране студентске домове студенти могу реализовати други дан по завршеној расподели. Рок за усељење студената је 12.12.2016. године (понедељак) до 14 часова. Студент који се не усели до предвиђеног рока губи право на смештај у школској 2016/2017. години.

Напомена: за усељење у студентски дом, студентима ће поред упута за усељење, индекса, личне карте, студентске картице и обављеног лекарског прегледа бити потребна и потврда високошколске установе, потписана од стране одговорног лица, да се у текућој школској години студирање финансира из буџета Републике Србије тј. уверење о статусу. (29.11.2016)


Установа Студентски центар “Београд” – број места у студентским домовима за школску 2016/17:
Број места у студентским домовима за школску 2016/17. – ДЕВОЈКЕ
Број места у студентским домовима за школску 2016/17. – МУШКАРЦИ (25.11.2016)


Коначна ранг листа студената за смештај у установу Студентски центар “Београд” за школску 2016/17. годину:
Коначна ранг листа пријављених студената – Студентски центар “Београд” – 2016/17 (22.11.2016)

Листа студената искључених са ранг листе студената за смештај у установу Студентски центар “Београд” за школску 2016/17. годину: Листа студената искључених са ранг листе – Студентски центар “Београд” – 2016/17 (22.11.2016)


Пријавно – бодовна листа студената по школском и материјалном услову који конкуришу за смештај у установу Студентски центар “Београд” за школску 2016/17. годину:
Прелиминарна ранг листа пријављених студената ОАС и ИАС – Студентски центар “Београд” – 2016/17 (09.11.2016)
Прелиминарна ранг листа пријављених студената MАС – Студентски центар “Београд” – 2016/17 (09.11.2016)

План активности за расподелу места у студенским домовима за школску 2016/17. годину:
Термински план активности – Студентски домови – 2016/17 (09.11.2016)


Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2016/2017. години
• Рок за пријављивање на конкурс је: од 01.09. до 15.09.2016. године (осим недељом) од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.


Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2016/2017. годину
• Рок за пријављивање на конкурс је:
– за студенте I године од 01.09. до 15.09.2016. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);
– за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2016. године;
– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2016. године.

Е-МАИЛ И WI-FI СЕРВИС ЗА СТУДЕНТЕ

Упутство за подешавање студентског налога и параметара за приступ школском емаил и WI-FI сервису садржи:
– активирање корисничког налога и промена лозинке;
– коришћење Офис 365 услуге;
– подешавање емаил прегледача за коришћење емал сервиса;
– приступите интернету бесплатно путем бежичне везе са вашим школским налогом.

Обавезно пре коришћења сервиса морате активирати ваш налог. Коришћење е-Студент и Арх.Портал сервиса остаје исто као и до сада! Уколико имате нека питања можете се обратити нашој техничкој подршци (канцеларија 216) или на телефон: (011) 3218763.

УПУТСТВО ЗА ПОДЕШАВАЊЕ СТУДЕНТСКОГ НАЛОГА И ПАРАМЕТАРА ЗА ПРИСТУП ШКОЛСКОМ ЕМАИЛ И WI-FI СЕРВИСУ
СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Превентивни прегледи студената за све студенте III године ОАСА и ИАСА 2016/17 (30.03.2017)
Превентивни прегледи студената који су уписали трећу годину студија школске 2016/2017. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, први спрат, соба 1.10.
Прегледи се обављају уторком и петком, од 29.03.2017. до 05.05.2017. у терминима:
• група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30h
• група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00h

Превентивни прегледи се не обављају током празника. Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.
Обавештење о превентивним прегледима за студенте III године ОАСА и ИАСА


Студентски систематски преглед за све студенте I године ОАСА и ИАСА 2016/17 (07.02.2017)
Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву годину студија школске 2016/2017. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште мецицине, I спрат, соба 1.10 у периоду: од 09.02.2017. до 17.03.2017. године. Систематски преглед је обавезан за све студенте, без обзира на начин финансирања, само студенти старији 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу. Систематски прегледи се обављају радним данима у терминима и распореду који су истакнути на огласној табли студентске службе Архитектонског факултета.

Лекарски прегледи за усељење у студентске домове (12.09.2016)

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ

Центар за студенте са хендикепом је основао Универзитет у Београду, уз подршку Теленор фондације, а уз сарадњу са Удружењем студената са хендикепом из Београда. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Прилагођен превоз за студенте са хендикепом
Од октобра 2010. године Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду организује адаптирани превоз за студенте који се отежано крећу или користе колица. Возило је Центру донирао Делта хуманитарни фонд.

Вести из наставе