УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Slider control shadow

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2019/20. године, све информације за наставнике и студенте налазиће се на АрхПорталу нашег Факултета:

АРХ ПОРТАЛ

Приступ тим подацима имају сви студенти и сви запослени Архитектонског факултета у Београду који имају налог на нашем серверу.

У делу Упутства налазе се сва упутства за приступ разним сервисима.

У делу Огласна табла налазиће се све информације које службе Факултета дају студентима, наставном и ненаставном особљу.

У делу Академске Студије Архитектуре налазиће се све информацује везане за предмете на свим студијским програмима нашег Факултета.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУДЕНТСКИМ СЕРВИСИМА

Студенти Архитектонског факултета имају приступ следећим сервисима и ресурсима: 1)Office 365 education, 2) EDUROAM, 3) Е-студент, 4) АрхПортал, итд.

Сви студенти који се упишу на Архитектонски факултет добијају два налога:

1) Приликом самог уписа добијају налог за приступ порталу Е-студент. За све информације у вези овог портала и налога надлежна је Студентска служа АФ.

2) Други налог се отвара аутоматски по завршеном упису свих студената на свим нивоима студијских програма и тај други налог се користи за приступ свим другим ресурсима осим портала Е-студент. За овај налог и ресурсе надлежан је Рачунарски центар АФ.

Детаљније информације и упутство за наведене студентске сервисе доступни су  на следећем линку:

СТУДЕНТСКИ СЕРВИСИ
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2021/22
 1. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИСПИТА НА ПРЕДМЕТИМА АНАЛИЗА ГРАФИЧКЕ ФОРМЕ И ГРАФИЧКЕ МАТРИЦЕ (12.08.2022.)
 2. ТЕРМИНСКИ ПЛАН – септембар 2022. године ИЗМЕНА (19.08.2022.)
 3. ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР – заузеће по салама/предавања и вежбе (23.03.2022.)
 4. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР по годинама студија (23.03.2022.)
 5. ПРОТОКОЛ СПРОВОЂЕЊА НАСТАВЕ У НАСТАВКУ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА Школска 2021-2022.година (23.03.2022.)
 6. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР по годинама студија (14.02.2022.)
 7. ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР – заузеће по салама/само вежбе (14.02.2022)
 8. ПРОТОКОЛ СПРОВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ (10.02.2022.)
 9. ОДЛУКА О ВАНРЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ (27.12.2021.)
 10. ПРОТОКОЛ СПРОВОЂЕЊА ДРУГЕ КОЛОКВИЈУМСКЕ НЕДЕЉЕ (9.12.2021)
 11. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР по годинама студије: 1,2. и 3. година ОАСА и ИАСА (10.10.2021)
 12. РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР по годинама студије: 1, 2. година МАС и 4, 5- година ИАСА (10.10.2021)
 13. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ за школску 2021/22 (10.10.2021)
 14. ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР – заузеће по салама (10.10.2021)
 15. СПИСАК 1. година ОАСА и ИАСА – АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ (2.102021)
 16. Одлука о изједначавању положених испита акредитације 2014. са акредитацијом 2021. (28.06.2021)
 17. Одлука о упису на више године студија са других високошколских установа 2021/22 (28.06.2021)
 18. Одлука о условима за упис студената на више године студија од 1.09.2021. (28.6.2021)
 19. Одлука о броју буџетских студената на вишим годинама студија у школској 2021/21 (28. 06.2021)
ИСПИТНИ РОКОВИ 2019/20.

ОКТОБАРСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

Извод из Статута

Члан 93 Статута Архитектонског факултета

1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, и то само једном на једном студијском предмету.

2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.

3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

Формулар за поништавање испита (22.02.2019.)

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:

• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;

• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;

• стручну праксу;

• добровољни рад у локалној заједници;

• такмичење на спортским манифестацијама;

• учешће на националним и међународним такмичењима;

• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;

• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;

• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:

• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,

• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

 

Документи:

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),

Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (07.12.2018.)

Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ИАСА

Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ОАСА и МАСА

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе Студентској служби (соба 205): ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ уз попуњен образац (који можете преузети овде), најкасније до петка 14.12.2018. године. Приговори који нису документовани неће се разматрати.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (08.11.2018)

Спискови пријављених кандидата за студентски кредит и стипендију за школску 2018/19. годину:

ОАСА спискови + ИАСА спискови + МАСА спискови

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ (01.10.2018)

Конкурс: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2018. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана:

Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html

Студентски кредити – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ;

Студентски стипендије – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ;

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) образац у студентској служби Архитектонског факултета – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу!

Пријава на конкурс за пријем студената у установу Студентски центар “Београд” за школску 2018/2019. годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2020/21. (02/07/2020)

Обавештење за бруцоше за студентски дом за школску 2020/21 годину

Конкурс за студентски дом за школску 2020/21 годину

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2019/20. (02.07.2019.)

Обавештење о Конкурсу за пријем студената у Студентски дом 2019/20.

Обавештење за бруцоше који конкуришу за Студентски дом 2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СМЕШТАЈУ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2018/19. (19.11.2018.)

Обавештавају се заинтересовани студенти да ће се расподела домских места по коначним ранг листама за смештај у студентским домовима за 2018/19. десити у понедељак, 26.11.2018. године, за мушкарце од 12.00 – 14.00 часова у сали 254, а за девојке од 14.00 – 16.00 часова у сали 200 Факултета. Студенти морају да понесу индекс и вашећу личну карту.

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ (19.11.2018.)

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ (19.11.2018.)

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – скинути са листе (19.11.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.11.2018.)

Списак места у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ

Списак места у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ


Предлог ранг листе студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима установе Студентски центар ”Београд”, за школску 2018/19. годину. (05.11.2018) – Жалбе на предлог ранг листе за дом можете приложити до 13. новембра 2018. године, до 14.00 часова, у студентској служби Архитектонског факултета (соба 205).

План активности за студенте I године студија (“бруцоше”) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/19. години:

План активности – Студентски домови – 2018/19

Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/2019. години

• Рок за пријављивање на конкурс је од 03.09. (понедељак) до 18.09.2018. (уторак) радним данима од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.

Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2018/2019. годину

• Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:

– за студенте I године од 03.09. до 18.09.2018. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);

– за студенте осталих година студија од 19.09. до 31.10.2018. године;

– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2018. године.

СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

По добијању информације о студентским систематским прегледима, обавештење ће бити објављено на овом месту.

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

ШКОЛАРИНА

Све ценовнике за школарине можете наћи овде:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Ценовници

Одлука о висини школарине за школску 2019/20. (07.12.2018. НОВО )

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2018/19. (06.07.2018.)

Одлука о висини школарине за школску 2018/19. (22.02.2018.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2017/18. (06.07.2017.)

Одлука о висини школарине за школску 2017/18. (20.02.2017.)

Oдлука о ценовнику услуга за студенте Архитектонског факултета бр.02-641/3 (30.10.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 1 (30.10.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 2 (30.10.2016.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2016/17. (05.07.2016.)

Одлука о висини школарине за школску 2016/17. (25.01.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте – Остале накнаде за студенте свих нивоа студија (17.07.2015.)

Одлука о ратама за школарину за школску 2015/16. (09.07.2015.)

Одлука о висини школарине за школску 2015/16. (30.01.2015.)

Студентске вести

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture