УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

На основу препорука Сената Универзитета у Београду настава на Факултету обавља се у хибридној форми, а у складу са потребама извођења студијских програма и природом наставе.

У том смислу, Архитектонски факултет, наставу у наредној  школској 2021/2022. години, обавља ће на следећи начин:

  1. Теоријска настава на обавезним предметима реализује се у школи уз могућност on-line преноса.

На првој години, студенти ИАСА програма и 40 студената ОАСА програма долазе на предавања прве недеље, од броја индекса 41 до 150 долазе друге недеље, а од број индекса 151 до 250 долазе треће недеље.

На другој години, студенти ИАСА програма 40 студената ОАСА програма долазе на предавања прве недеље, од броја индекса 41 до 150 долазе друге недеље, а од број индекса 151 до 250 долазе треће недеље.

На осталим годинама, наставници самостално одређују која ће група студената слушати предавања уживо а која ће их пратити on-line.

  1. Теоријска и практична настава на изборним предметима реализује се или у школи или   on-line (видети распоред), а према списку који су руководиоци студијских програма доставили предметним наставницима.
  2. Сва настава на студио пројекту реализује се у школи према распореду.
  3. Све ваннаставне активности (радионице, семинари, гостујућа предавања) биће реализоване у свечаној сали 200.

 

 

 

Продекан за наставу

проф. Небојша Фотирић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2020/21.

Од школске 2019/20. године, све информације за наставнике и студенте налазиће се на АрхПорталу нашег Факултета:

АРХ ПОРТАЛ

Приступ тим подацима имају сви студенти и сви запослени Архитектонског факултета у Београду који имају налог на нашем серверу.

У делу Упутства налазе се сва упутства за приступ разним сервисима.

У делу Огласна табла налазиће се све информације које службе Факултета дају студентима, наставном и ненаставном особљу.

У делу Академске Студије Архитектуре налазиће се све информацује везане за предмете на свим студијским програмима нашег Факултета.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУДЕНТСКИМ СЕРВИСИМА

Студенти Архитектонског факултета имају приступ следећим сервисима и ресурсима: 1)Office 365 education, 2) EDUROAM, 3) Е-студент, 4) АрхПортал, итд.

Сви студенти који се упишу на Архитектонски факултет добијају два налога:

1) Приликом самог уписа добијају налог за приступ порталу Е-студент. За све информације у вези овог портала и налога надлежна је Студентска служа АФ.

2) Други налог се отвара аутоматски по завршеном упису свих студената на свим нивоима студијских програма и тај други налог се користи за приступ свим другим ресурсима осим портала Е-студент. За овај налог и ресурсе надлежан је Рачунарски центар АФ.

Детаљније информације и упутство за наведене студентске сервисе доступни су  на следећем линку:

СТУДЕНТСКИ СЕРВИСИ

Обавештење

Обавештавамо вас да је Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду у претходном периоду преузео активности на плану израде веб стране Центра, у циљу побољшања доступности информација и садржаја који се односе на рад Центра. Сају можете приступити кликом на следећи ЛИНК.

 

ИСПИТНИ РОКОВИ 2019/20.

ОКТОБАРСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

Vodic_za_brucose-Startujte_pametno_opt

Водич за бруцоше: Стартујте паметно – изазови на почетку студирања

Кроз низ мера које је Универзитет у Београду спровео током претходних година, покушавајући да пружи подршку и олакша студирање онима којима је то најпотребније, постигнуто је, између осталог, и боље разумевање проблема са којима се бруцоши суочавају, а самим тим и започето њихово решавање.

Како почетак студирања уз прилагођавање новој средини представља значајан тренутак за успех читавог процеса студирања и професионалног развоја, потрудили смо се да студентима који су уписани у прву годину студијских програма упутимо опште савете којима ће им помоћи у почетној оријентацији на факултету. Као резултат настао је својеврсни водич за бруцоше под називом Стартујте паметно – изазови на почетку студирања

Водич представља део активности предвиђених Краткорочном стратегијом унапређења подршке и помоћи студентима Универзитета у Београду. Припремили су га сарадници Универзитетског Центра за развој каријере и саветовање студената, а рецензије су потписале професорке, проф. др Вера Рајовић и проф. др Лидија Радуловић.

Припремио:

Универзитет у Београду, Центар за развој каријере и саветовањe студената

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

Извод из Статута

Члан 93 Статута Архитектонског факултета
1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, и то само једном на једном студијском предмету.
2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.
3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

Формулар за поништавање испита (22.02.2019.)

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:

• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:

• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,
• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

 

Документи:

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),

Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (07.12.2018.)

Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ИАСА

Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ОАСА и МАСА

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе Студентској служби (соба 205): ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ уз попуњен образац (који можете преузети овде), најкасније до петка 14.12.2018. године. Приговори који нису документовани неће се разматрати.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (08.11.2018)

Спискови пријављених кандидата за студентски кредит и стипендију за школску 2018/19. годину:

ОАСА спискови + ИАСА спискови + МАСА спискови

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ (01.10.2018)

Конкурс: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2018. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана:

Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html

Студентски кредити – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ;

Студентски стипендије – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ;

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) образац у студентској служби Архитектонског факултета – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу!

Пријава на конкурс за пријем студената у установу Студентски центар “Београд” за школску 2018/2019. годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2020/21. (02/07/2020)

Обавештење за бруцоше за студентски дом за школску 2020/21 годину

Конкурс за студентски дом за школску 2020/21 годину

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2019/20. (02.07.2019.)

Обавештење о Конкурсу за пријем студената у Студентски дом 2019/20.

Обавештење за бруцоше који конкуришу за Студентски дом 2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СМЕШТАЈУ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2018/19. (19.11.2018.)

Обавештавају се заинтересовани студенти да ће се расподела домских места по коначним ранг листама за смештај у студентским домовима за 2018/19. десити у понедељак, 26.11.2018. године, за мушкарце од 12.00 – 14.00 часова у сали 254, а за девојке од 14.00 – 16.00 часова у сали 200 Факултета. Студенти морају да понесу индекс и вашећу личну карту.

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ (19.11.2018.)

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ (19.11.2018.)

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – скинути са листе (19.11.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.11.2018.)

Списак места у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ

Списак места у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ


Предлог ранг листе студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима установе Студентски центар ”Београд”, за школску 2018/19. годину. (05.11.2018) – Жалбе на предлог ранг листе за дом можете приложити до 13. новембра 2018. године, до 14.00 часова, у студентској служби Архитектонског факултета (соба 205).

План активности за студенте I године студија (“бруцоше”) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/19. години:

План активности – Студентски домови – 2018/19

Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/2019. години

• Рок за пријављивање на конкурс је од 03.09. (понедељак) до 18.09.2018. (уторак) радним данима од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.

Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2018/2019. годину

• Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:

– за студенте I године од 03.09. до 18.09.2018. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);

– за студенте осталих година студија од 19.09. до 31.10.2018. године;

– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2018. године.

Веб страница Библиотеке Архитектонског факултета је допуњена и сада садржи нове, веома корисне информације везане за претраживање целокупног фонда библиотеке. На располагању су вам линкови до: електронских каталога, Виртуелне библиотеке Србије, Конзорцијума Библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) који сакупља научну литературу у електронском облику, Цитатне базе података (Web of Science, SCOPUS и SCIndeks) и слично.

Посебно су занимљиви ресурси који су вам на располагању: Open Access – Отворени приступ научним радовима у електронској форми, а коришћење без новчане надокнаде, ROAR – Registry of Open Access Repositories, DOAJ – Directory of Open Access Journals, OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories; научне библиографије за запослене E-CRIS.SR листа за Архитектонски факултет у Београду; Упозорење на „предаторске“ часописе и издаваче; препоруке ауторима где објавити и корисни линкови…

Уколико стварате академске текстове, онда обавезно посетите update-овану веб страницу наше Бибилиотеке.

СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

По добијању информације о студентским систематским прегледима, обавештење ће бити објављено на овом месту.

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

ШКОЛАРИНА

Све ценовнике за школарине можете наћи овде:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Ценовници

Одлука о висини школарине за школску 2019/20. (07.12.2018. НОВО )

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2018/19. (06.07.2018.)

Одлука о висини школарине за школску 2018/19. (22.02.2018.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2017/18. (06.07.2017.)

Одлука о висини школарине за школску 2017/18. (20.02.2017.)

Oдлука о ценовнику услуга за студенте Архитектонског факултета бр.02-641/3 (30.10.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 1 (30.10.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 2 (30.10.2016.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2016/17. (05.07.2016.)

Одлука о висини школарине за школску 2016/17. (25.01.2016.)

Одлука о допуни ценовника услуга за студенте – Остале накнаде за студенте свих нивоа студија (17.07.2015.)

Одлука о ратама за школарину за школску 2015/16. (09.07.2015.)

Одлука о висини школарине за школску 2015/16. (30.01.2015.)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ

Центар за студенте са хендикепом је основао Универзитет у Београду, уз подршку Теленор фондације, а уз сарадњу са Удружењем студената са хендикепом из Београда. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Прилагођен превоз за студенте са хендикепом

Од октобра 2010. године Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду организује адаптирани превоз за студенте који се отежано крећу или користе колица. Возило је Центру донирао Делта хуманитарни фонд.

Вести из наставе