УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Центар за истраживачку делатност (ЦИД)
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд
Тел:
Email: cid@arh.bg.ac.rs

Руководилац центра:

др Ана Никезић, ванредни професор
Руководилац
Email: cid@arh.bg.ac.rs
           ana.nikezic@arh.bg.ac.rs

Координатор Центра:

Александра Миловановић, истраживач, докторанд
Koординатор
Тел:
Email: cid@arh.bg.ac.rs
            alemil@arh.bg.ac.rs

Програмски одбор Центра:

др Наташа Цуковић Игњатовић, ванредни професор
Департман за Архитектонске технологије

др Милица Милојевић, доцент
Департман за Урбанизам

др Јелена Ристић Трајковић, доцент
Департман за Архитектуру


Tим:

 

др Милица Мађановић, доктор наука из области архитектуре
Самостално стручни технички сарадник за рад у центру


Центар за истраживачку делатност (ЦИД) Архитектонског факултета представља организациону јединицу основану са циљем да развија и унапређује истраживачку делатност Факултета. Мисија Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је јачање капацитета и пружање организационе и техничке подршке у реализацији истраживачког рада и формирање стратешке платформе за организацију и имплементацију истраживања и стручно/научних пројеката и учешће у међународним програмима и пројектима.

 

Делатност Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је трострука:

  1. Формулисање и организација стратешке платформе интердисциплинарног/мултидисциплинарног истраживачког рада у фундаменталним, примењеним и развојним истраживањима у областима Факултета кроз конципирање, реализацију и праћење пројеката било као самостални институционални носилац или учесник у пројекту.
  2. Подршка имплементацији академских студијских програма Факултета другог и трећег степена кроз:

а) организација и имплементација студентских иницијатива у области истраживачке делатности и укључивање студената у рад на пројектима у циљу осопособљавања истраживачког подмлатка и кадрова, односно омогућавање студентима да прођу кроз све фазе истраживачког процеса,

б) организација научних и стручних скупова и других едукативних програма, као и развој/усавршавање наставних метода и њихова имплементација у настави.

  1. Публиковање остварених резултата и других публикација од значаја за истраживачку делатност и рад Факултета (уџбеници, приручници, зборници, периодика, часописи), њихова дистрибуција и размена.