УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Центар за истраживачку делатност (ЦИД)
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд
Тел:
Email: cid@arh.bg.ac.rs

Координатор Центра:

Александра Миловановић, маст.инж.арх.
Koординатор
Тел:
Email: cid@arh.bg.ac.rs

Центар за истраживачку делатност (ЦИД) Архитектонског факултета представља организациону јединицу основану са циљем да развија и унапређује истраживачку делатност Факултета. Мисија Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је јачање капацитета и пружање организационе и техничке подршке у реализацији истраживачког рада и формирање стратешке платформе за организацију и имплементацију истраживања и стручно/научних пројеката и учешће у међународним програмима и пројектима.

Делатност Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је трострука:

1. Формулисање и организација стратешке платформе интердисциплинарног/мултидисциплинарног истраживачког рада у фундаменталним, примењеним и развојним истраживањима у областима Факултета кроз конципирање, реализацију и праћење пројеката било као самостални институционални носилац или учесник у пројекту.

2. Подршка имплементацији академских студијских програма Факултета другог и трећег степена кроз:

a) организација и имплементација студентских иницијатива у области истраживачке делатности и укључивање студената у рад на пројектима у циљу осопособљавања истраживачког подмлатка и кадрова, односно омогућавање студентима да прођу кроз све фазе истраживачког процеса,

b) организација научних и стручних скупова и других едукативних програма, као и развој/усавршавање наставних метода и њихова имплементација у настави.

3. Публиковање остварених резултата и других публикација од значаја за истраживачку делатност и рад Факултета (уџбеници, приручници, зборници, периодика, часописи), њихова дистрибуција и размена.

Активности и организација рада Центра уређује се посебним правилником/протоколом који доноси Факултет. Активности Центра за истраживачку делатност (ЦИД) обухватају:

  • Припрему програма истраживачког рада, пројеката и истраживања,
  • Припрему пријава и апликација за учешће у програмима и пројектима домаћих и међународних организација и/или међуинституционалне сарадње,
  • Организацију и мониторинг пројеката и истраживачких група,
  • Организацију научних и стручних скупова – радионица, семинара, конференција, летњих школа и сл,
  • Представљање, припрему и публиковање резултата и активности истраживачког рада Факултета.