УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Центар за истраживачку делатност (ЦИД)
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд
Тел:
Email: cid@arh.bg.ac.rs

Руководилац центра:

др Ана Никезић, ванредни професор
Руководилац
Email: cid@arh.bg.ac.rs
           ana.nikezic@arh.bg.ac.rs

Координатор Центра:

Александра Миловановић, истраживач, докторанд
Koординатор
Тел:
Email: cid@arh.bg.ac.rs
            alemil@arh.bg.ac.rs

Програмски одбор Центра:

др Наташа Цуковић Игњатовић, ванредни професор
Департман за Архитектонске технологије

др Милица Милојевић, доцент
Департман за Урбанизам

др Јелена Ристић Трајковић, доцент
Департман за Архитектуру


Центар за истраживачку делатност (ЦИД) Архитектонског факултета представља организациону јединицу основану са циљем да развија и унапређује истраживачку делатност Факултета. Мисија Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је јачање капацитета и пружање организационе и техничке подршке у реализацији истраживачког рада и формирање стратешке платформе за организацију и имплементацију истраживања и стручно/научних пројеката и учешће у међународним програмима и пројектима.

 

Делатност Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је трострука:

  1. Формулисање и организација стратешке платформе интердисциплинарног/мултидисциплинарног истраживачког рада у фундаменталним, примењеним и развојним истраживањима у областима Факултета кроз конципирање, реализацију и праћење пројеката било као самостални институционални носилац или учесник у пројекту.
  2. Подршка имплементацији академских студијских програма Факултета другог и трећег степена кроз:

а) организација и имплементација студентских иницијатива у области истраживачке делатности и укључивање студената у рад на пројектима у циљу осопособљавања истраживачког подмлатка и кадрова, односно омогућавање студентима да прођу кроз све фазе истраживачког процеса,

б) организација научних и стручних скупова и других едукативних програма, као и развој/усавршавање наставних метода и њихова имплементација у настави.

  1. Публиковање остварених резултата и других публикација од значаја за истраживачку делатност и рад Факултета (уџбеници, приручници, зборници, периодика, часописи), њихова дистрибуција и размена.