УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 1.4. – Одрживи урбани развој

БРОЈ КРЕДИТА: 6 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Милица В. Бајић Брковић

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Упознавање са концептом – филозофијом одрживог развоја и овладавање релеватним знањима значајним за урбанистичко планирање, разумевање урбаног развоја, и урбани дизајн.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Разумевање савремених развојних тенденција и овладавање знањима и вештинама неопходним за рад урбаниста.
Рад на урбанистичким плановима.
Рад у тимовима експерата из области које се проблематиком одрживог развоја баве и учествују у изради планова и пројеката одрживог развоја.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Савремени развој и промене планерске парадигме. Одрживи развој као генерални оквир за нову праксу и предмет истраживања и теоријског уобличавања. Глобални трендови. Проблеми планерске праксе и дилеме о улози и ефикасности планирања и урбаног дизајна. Инкрементални преображај дисциплине. Инострана и домаћа искуства.
Упознавање са проблематиком одрживости. Нова доктрина: настанак и развој (кључни датуми и документи).
Одрживост средине / социјална одрживост / просторно-насељска одрживост. Одрживи град: карактеристике, предности, баријере, форме. Учесници у “одрживој игри” – интереси и конфликти. Ефекти на планерске методе и процедуре: индикатори, нови концепти, технике. Одрживи урбани дизајн – критеријуми и стандарди одрживости.
Урбана обнова у контексту одрживог развоја. Импликације на домаћу праксу.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања, радионице, семинари

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс САС_УО 1.4. – Одрживи урбани развој

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер