УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
PATIO_o
Patio

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор
др Лидија Ђокић, редовни професор
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

2.7.1 MASU_M2_7_1_logo

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
УРБАНА ОБНОВА

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Циљ предмета је продубљивање знања, разумевања и вештина у ужој стручној области урбане обнове на темељу примера, студија случаја односно узора, те савладавање проблема путем компаративних метода најновијих достигнућа и примењивање истих на наше подручје.
Очекује се да студент након завршеног курса буде у стању да разуме савремени контекст обнове градова, да примени у непознатом или делимично познатом окружењу стечена знања из области урбане обнове.
Садржај предмета се односи на савладавање знања из стратегије урбане обнове. Разматрају се покретачи урбане обнове. Уочава се важност финансијске подлоге из које се финансира обнова и њене непосредне везе са политиком и приоритетима поједине државе. Проучава се принцип оснивања Агенција на државном нивоу са јединственим циљем обнове града. Сагледава се ланац односа и одговорности од државног врха и локалних власти, преко учесника у урбаној обнови до корисника, циљних група и девелопера. Уочавају се најновији односи трећег сектора и корпорација као и плејаде експерата из различитих области.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОБНОВА

2.7.2 MASU_M2_7_2_logo

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
МАСТЕРПЛАН ОСВЕТЉЕЊА

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Циљ предмета је сагледавање значаја утицаја осветљеног урбаног простора, као и односа између целине и детаља. Анализа савремених технологија у области осветљења и могућности које оне пружају, у смислу њиховог доприноса архитектури, урбаном амбијенту и панорамском изразу града. Разумевање енергетски ефикасних решења и њиховог значаја.
Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за сагледавање значаја мастерплана осветљења у функцији квалитета урбаног простора, за препознавање фактора квалитета који омогућавају креирање амбијената осветљењем, уз сагледавање простора на микро и макро нивоу. Разумевање могућности и ограничења савремених технологија, као и значаја уштеде енергије.

КУРИКУЛУМ: МАСТЕРПЛАН ОСВЕТЉЕЊА

2.7.3 MASU_M2_7_3_logo

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Програмом рада на предмету предвидено је да се студенти ближе упознају са општим карактеристикама и дометима развоја архитектуре у Србији у XIX и XX веку кроз упоредну анализу друштвених, културних и уметничких промена у Европи и Србији и њиховог утицаја на архитектуру. Студенти ће се кроз самостална проучавања појединих тема упућивати у истраживање на терену и у архивама, коришћење извора из литературе, као и у самостално критичко тумачење појединих праваца, појава, деловања појединих аутора и анализу реализованих дела. Као резултат рада не предмету биће организована изложба радова у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе града Београда, као и публиковање резултата рада.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ

2.7.4 MASU_M2_7_4_logo

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
УРБАНА ПРИРОДА

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Продубљивање сазнања и развијање вештине пројектовања у предметној области уз истицање њених карактеристика, значаја и потенцијала. Тежиште је у стварању оптималних услова квалитетне савремене урбане средине у новој стварности која ће обележити архитектонску праксу садашњих студената. Историјским прегледом улоге природног елемента у урбаном развоју стичу се основна знања о еволуцији градске средине. Анализом структуралних елемената природе у урбаном, може се сагледати сав значај и могућности које пружа архитектима. Савременост у којој живимо ослобођена свих стилских и еснафских оквира али са изразитом еколошком свешћу отвара широке могућности за креативни допринос садејству природног и урбаног.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА ПРИРОДА

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер