УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 4 – Архитектонске конструкције и материјали Date: 09/10/2013 Кључне речи:

Модул 4 – Архитектонске конструкције и материјали

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 4 – Архитектонске конструкције и материјали: Курс 4.1. – Архитектонске конструкције 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. и 2. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 5 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Јесењи семестар: среда, 12:15-14:00 и 14:15-16:00 часова.
Пролећни семестар: среда, 12:15-14:00 и 14:15-16:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Предвиђен у јунском испитном року након завршетка другог семестра.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колоквијум: 21.11.2013.
Други колоквијум: јануарски рок.
Трећи колоквијум 12.03.2014.
Четврти колоквијум 28.05.2014.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Конструкција и материјализација објеката у масивном систему градње.

НАСТАВНИЦИ:
др Милица Јовановић Поповић, редовни професор
др Бранислав Жегарац, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
арх.Душан Игњатовић, доцент
арх. Зоран Степановић, доцент
арх. Драган Марчетић, доцент
мр Љиљана Ђукановић, асистент
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент
арх. Милош Недић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 215 и 243

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Према распореду консултација појединачних сарадника у настави.

ТЕЛЕФОНИ: +381 11 3218715 и +381 11 3218743

ЕМАИЛ:
milicajp@arh.bg.ac.rs
office@regija.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима материјализације објеката и физичких феномена којима је изложен. Кроз наставу на студијском подручју студенти савладавају логику пројектовања и начина грађења конструкције објеката у масивним системима грађења.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:
У првом семестру стичу основна теоретска знања о физичким феноменима, материјалима грађења и елементима примарне конструкције, док се у другом семестру стечена знања даље проширују новим елементима зграда. Стечена знања се практично проверавају кроз графичке радове и колоквијуме током првог и другог семестра.

МЕТОДА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз комбинацију предавања и вежби.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер