УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Насловна страница публикације ”Дејан Ећимовић: Документа” – Владимир Стевановић

Са задовољством Вам представљамо књигу „Дејан Ећимовић: Документа” аутора др Владимира Стевановића (издавач: Орион арт, Београд, 2017)

Из уводника В. Стевановића:

“У години изласка ове књиге навршава се 15 година од трагичне смрти Дејана Ећимовића (1948-2002). За то време, напори да се његова професионална прича, која почиње средином 70-их и има зенит 80-их и почетком 90-их, прикаже и протумачи стручној и академској публици остали су на минорном нивоу. Управо са тим мотивом кренуло се у припрему књиге. Основна намера је приказати хронолошки, у формату докумената (објављени текстови, пројекти, цртежи и скице, каталози изложби, фотографије, архивска грађа, дописи, новински интервјуи и необјављени манускрипти) комплетну каријеру једног архитекте (цртача) и теоретичара (писца).

Документациони део је прикупљен на основу Ећимовићевих лично састављаних биографија, портфолија и библиографија и као такав чини окосницу књиге. Поред докумената, књига садржи два уводна текста која су саставили Бојан Ковачевић и Мустафа Мусић, Ећимовићеви блиски сарадници и дугогодишњи пријатељи. Ковачевићев текст „Дејан Ећимовић, тачкастом линијом уназад“ је лични запис конципиран у форми сећања који пружа вредне, иначе недоступне, податке о Ећимовићевом приватном животу, карактеру и афинитетима. Мусићев текст „In memoriam, Дејан Ећимовић“ је сажет али уцелињен приказ Ећимовићеве комплексне радне путање.

Dejan-Ecimovic-Dokumenta_Vladimir-Stevanovic_cover

Корице публикације: ”Дејан Ећимовић: Документа” – Владимир Стевановић

Књигу затвара текст њеног уредника и приређивача, Владимира Стевановића. Текст „Дејан Ећимовић и теорије постмодерне“ анализира Ећимовићеву ауторску позицију која је нужно скопчана са комплексношћу постмодерног времена у којем је деловао. Паралелно са историјским прегледом догађаја значајних за Ећимовићев рад, текст скреће пажњу на друштвене контекстуалности садржане не само у његовој поетици, већ и у рецепцији од стране тадашњих журналиста, критичара и историчара, као и рецентне академске продукције. Текст се посебно задржава на Ећимовићевом теоријском доприносу који је до данас остао потпуно неистражен.”

Књигу можете набавити у књижарама Делфи.

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_sadrzaj_01

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_sadrzaj_02

Садржај публикације

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_portret

Из публикације – стр.28-29 – Фотографија: Дејан Ећимовић, портрет (1981)

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_24

Из публикације – стр.56-57 – Илустрација: Д. Ећимовић, Project no. 6, перспектива (архив МСУ)

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_25

Из публикације – стр. 272-273 – Илустрације: Д. Ећимовић, „Пројект Palazzo nonfinito“

Dejan_Ecimovic-Dokumenta_26

Из публикације – стр. 332-333 – Илустрација: Д. Ећимовић, Cosmic Flyject (Japan Architect 395, 1990)
НАСЛОВ: Дејан Ећимовић: Документа
АУТОР: др Владимир Стевановић
РЕЦЕНЗЕНТИ: проф. др Владимир Мако, проф. др Александар Игњатовић, доц. др Бојана Матејић
ИЗДАВАЧ: Орион арт, Београд
ЗА ИЗДАВАЧА: Надежда Ковачевић
ПРЕВОД: Марина Радосављевић, Јасна Шерић
ГРАФИЧКО УРЕЂЕЊЕ и ПРЕЛОМ: Андреа Раичевић, Матија Садовић
ДИЗАЈН КОРИЦЕ: Андреа Раичевић
ШТАМПА: Донат граф, Београд
ДИМЕНЗИЈЕ: 17 х 24 cm
ПОВЕЗ: тврд повез
ТИРАЖ: 150
БРОЈ СТРАНА: 574
ISBN: 978-86-6389-067-1
ГОДИНА: 2017.