УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Резултати конкурса: Архитектонски конкурс за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана

Милош Комленић, Борислав Петровић, Иван Рашковић и Нада Јелић – део конкурсног рада | I награда

Narodni-muzej-Nis_logo

Представљамо Вам радове награђене у новембру 2017. године на отвореном анкетном једностепеном анонимном архитектонском конкурсу за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана.

Победничко решење је рад аутора доц. Милоша Комленића и ауторског тима АГМ – ред. проф. Борислава Петровића, ван. проф. Ивана Рашковића и арх. Наде Јелић.

Циљ овог конкурса је изналажење најквалитетнијег идејног решења за реконструкцију музејског простора који треба да обезбеди услове за адекватну презентацију очуваних делова античке архитектуре и покретног археолошког материјала, са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима безбедности и у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта.

2017_Medijana_nagradjeni

Добитници награда конкурса приликом Свечане доделе награда

Расписивач конкурса је Народни музеј Ниш, а жири је радио у саставу: мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх, председник жирија; чланови жирија – др Гордана Милошевић, дипл.инж.арх, Брана Стојковић Павелка, дипл.инж.арх, др Милица Максић, дипл.инж.арх, Весна Црноглавац, дипл. археолог; заменици чланова жирија – Јелена Ђекић, дипл.инж.арх. и Слободан Митић, дипл. археолог, и известилац – Невена Грубић, дипл.инж.арх.

2017_Medijana_Konstantinova-vila

Константинова вила на Медијани

Археолошко налазиште Медијана
Археолошко налазиште Медијана налази се у југоисточном делу Србије, на удаљености од 4,5 км од града Ниша и представља јединствен резиденцијално-административни комплекс који је настао за време Константина Великог и његових синова. Током дугогодишњих истраживања евидентирано је постојање двадесетак објеката, од којих су најзначајнији: комплекс Константинове виле, хореум/вински подрум, вила с октогоналном кулом и великим салама и две ранохришћанске цркве. Насеље је уништено у провали Хуна вероватно током 441. године, када је освојен и Наис, а простор Медијане био је поново насељен, али у много мањем обиму тек у средњем веку.

Медијана је била царска вила изграђена и за уживање и обављање државних послова, али и као пољопривредно имање. На Медијани се сакупљао и даље дистрибуирао порез (anonna) у облику намирница, за издржавање царског, војног и чиновничког апарата.


Повезани текстови:
Резултати конкурса: Урбанистичко-архитектонски конкурс за Атлетски центар Љубљана
Урбанистичко – архитектонски конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Макишког поља
Резултати конкурса: Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду
Резултати конкурса: Градска галерија на Косанчићевом венцу у Београду – награђени радови
Резултати конкурса: идејно решење за Saint-Gobain стаклени павиљон
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду

ПРВА НАГРАДА
Ауторски тим: Милош Комленић, дипл.инж.арх. и ауторска група АГМБорислав Петровић, дипл.инж.арх, Иван Рашковић, дипл.инж.арх. и Нада Јелић, дипл.инж.арх.
Сарадници: Саша Димитрић, м.арх; Ана Шабановић, студент архитектуре; Милица Секулић, м.арх; Предраг Живковић, м.арх.

2017_Medijana_I-nagrada_poster

Кликнути за увећање постера

Концепт решења:
Предложено решење ставља у језгро догађаја археолошки налаз дела комплекса Медијане као и највреднији покретни материјал. Адаптација унутрашњег простора зграде Музеја, оцртава однос данашњег система вредности према историјском наслеђу. Успостављају се две просторне равни и то: раван меморије и раван садашњости које су, свака на свој начин, оличене физичким структурама.

Раван меморије је археолошки налаз Медијане са свим својим морфолошким и споменичким особеностима. Она предстравља референтну раван на коју се наслања или односи раван садашњости. Раван садашњости су зграда Музеја на Медијани као и новопредложено решење унутрашње галерије, приступног степеништа и осталих елемената који “служе” презентацији археолошког налаза.

2017_Medijana_I-nagrada_02
2017_Medijana_I-nagrada_03
2017_Medijana_I-nagrada_04

ДРУГА НАГРАДА
Ауторски тим: Јања Франета, м.арх, Ана Сташић, м. арх, Вељко Ћирић, м. арх. и Зоран Ивковић, дипл.инж.арх.

2017_Medijana_II-nagrada_poster

Кликнути за увећање постера

Концепт решења:
Концепт можемо да дефинишемо као један потез, као траку од перфорираног метала, која ни у једном тренутку не додирујеокружење већ тече кроз просторе и равни, мењајући улогу али не и карактер. На овај начин желимо да изазовемо код посетилаца осећај да присуствују и археолошком налазишту и некадашњем музеју, а да су у ствари у савременом изложбеном простору.

Остале награде нису додељене.

Све информације о античком насељу Медијана можете погледати овде:
Народни музеј Ниш – Медијана

Реконструкција зграде музеја на археолошком налазишту Медијана:
КАТАЛОГ КОНКУРСНИХ РАДОВА