UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rezultati konkursa: Arhitektonski konkurs za rekonstrukciju zgrade muzeja na arheološkom nalazištu Medijana

Miloš Komlenić, Borislav Petrović, Ivan Rašković i Nada Jelić – deo konkursnog rada | I nagrada

Narodni-muzej-Nis_logo

Predstavljamo Vam radove nagrađene u novembru 2017. godine na otvorenom anketnom jednostepenom anonimnom arhitektonskom konkursu za rekonstrukciju zgrade muzeja na arheološkom nalazištu Medijana.

Pobedničko rešenje je rad autora doc. Miloša Komlenića i autorskog tima AGM – red. prof. Borislava Petrovića, van. prof. Ivana Raškovića i arh. Nade Jelić.

Cilj ovog konkursa je iznalaženje najkvalitetnijeg idejnog rešenja za rekonstrukciju muzejskog prostora koji treba da obezbedi uslove za adekvatnu prezentaciju očuvanih delova antičke arhitekture i pokretnog arheološkog materijala, sa odgovarajućim visokim tehničkim standardima, kao i visokim standardima bezbednosti i u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta.

2017_Medijana_nagradjeni

Dobitnici nagrada konkursa prilikom Svečane dodele nagrada

Raspisivač konkursa je Narodni muzej Niš, a žiri je radio u sastavu: mr Miroljub Stanković, dipl.inž.arh, predsednik žirija; članovi žirija – dr Gordana Milošević, dipl.inž.arh, Brana Stojković Pavelka, dipl.inž.arh, dr Milica Maksić, dipl.inž.arh, Vesna Crnoglavac, dipl. arheolog; zamenici članova žirija – Jelena Đekić, dipl.inž.arh. i Slobodan Mitić, dipl. arheolog, i izvestilac – Nevena Grubić, dipl.inž.arh.

2017_Medijana_Konstantinova-vila

Konstantinova vila na Medijani

Arheološko nalazište Medijana
Arheološko nalazište Medijana nalazi se u jugoistočnom delu Srbije, na udaljenosti od 4,5 km od grada Niša i predstavlja jedinstven rezidencijalno-administrativni kompleks koji je nastao za vreme Konstantina Velikog i njegovih sinova. Tokom dugogodišnjih istraživanja evidentirano je postojanje dvadesetak objekata, od kojih su najznačajniji: kompleks Konstantinove vile, horeum/vinski podrum, vila s oktogonalnom kulom i velikim salama i dve ranohrišćanske crkve. Naselje je uništeno u provali Huna verovatno tokom 441. godine, kada je osvojen i Nais, a prostor Medijane bio je ponovo naseljen, ali u mnogo manjem obimu tek u srednjem veku.

Medijana je bila carska vila izgrađena i za uživanje i obavljanje državnih poslova, ali i kao poljoprivredno imanje. Na Medijani se sakupljao i dalje distribuirao porez (anonna) u obliku namirnica, za izdržavanje carskog, vojnog i činovničkog aparata.


Povezani tekstovi:
Rezultati konkursa: Urbanističko-arhitektonski konkurs za Atletski centar Ljubljana
Urbanističko – arhitektonski konkurs za šire područje Hipodroma, GO Čukarica
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Makiškog polja
Rezultati konkursa: Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu
Rezultati konkursa: Gradska galerija na Kosančićevom vencu u Beogradu – nagrađeni radovi
Rezultati konkursa: idejno rešenje za Saint-Gobain stakleni paviljon
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu

PRVA NAGRADA
Autorski tim: Miloš Komlenić, dipl.inž.arh. i autorska grupa AGMBorislav Petrović, dipl.inž.arh, Ivan Rašković, dipl.inž.arh. i Nada Jelić, dipl.inž.arh.
Saradnici: Saša Dimitrić, m.arh; Ana Šabanović, student arhitekture; Milica Sekulić, m.arh; Predrag Živković, m.arh.

2017_Medijana_I-nagrada_poster

Kliknuti za uvećanje postera

Koncept rešenja:
Predloženo rešenje stavlja u jezgro događaja arheološki nalaz dela kompleksa Medijane kao i najvredniji pokretni materijal. Adaptacija unutrašnjeg prostora zgrade Muzeja, ocrtava odnos današnjeg sistema vrednosti prema istorijskom nasleđu. Uspostavljaju se dve prostorne ravni i to: ravan memorije i ravan sadašnjosti koje su, svaka na svoj način, oličene fizičkim strukturama.

Ravan memorije je arheološki nalaz Medijane sa svim svojim morfološkim i spomeničkim osobenostima. Ona predstravlja referentnu ravan na koju se naslanja ili odnosi ravan sadašnjosti. Ravan sadašnjosti su zgrada Muzeja na Medijani kao i novopredloženo rešenje unutrašnje galerije, pristupnog stepeništa i ostalih elemenata koji “služe” prezentaciji arheološkog nalaza.

2017_Medijana_I-nagrada_02
2017_Medijana_I-nagrada_03
2017_Medijana_I-nagrada_04

DRUGA NAGRADA
Autorski tim: Janja Franeta, m.arh, Ana Stašić, m. arh, Veljko Ćirić, m. arh. i Zoran Ivković, dipl.inž.arh.

2017_Medijana_II-nagrada_poster

Kliknuti za uvećanje postera

Koncept rešenja:
Koncept možemo da definišemo kao jedan potez, kao traku od perforiranog metala, koja ni u jednom trenutku ne dodirujeokruženje već teče kroz prostore i ravni, menjajući ulogu ali ne i karakter. Na ovaj način želimo da izazovemo kod posetilaca osećaj da prisustvuju i arheološkom nalazištu i nekadašnjem muzeju, a da su u stvari u savremenom izložbenom prostoru.

Ostale nagrade nisu dodeljene.

Sve informacije o antičkom naselju Medijana možete pogledati ovde:
Narodni muzej Niš – Medijana

Rekonstrukcija zgrade muzeja na arheološkom nalazištu Medijana:
KATALOG KONKURSNIH RADOVA