УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Shared-Cities-Creative-Momentum-(SCCM)_white

Друштво архитеката Београда
Београдска интернационална недеља архитектуре (БИНА)

Отворени позив

БИНА вас позива да учествујете у пројекту
УРБАНО ЧВОРИШТЕ 1 (URBAN HUB 1)
у оквиру европског програма:
ГРАДОВИ ДЕЉЕЊА: КРЕАТИВНИ ПОДСТИЦАЈ (СЦЦМ)
SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM (SCCM) *

Пројекат УРБАНА ЧВОРИШТА се бави развојем заједничких отворених градских простора Београда који се унапређују кроз сарадњу са грађанима.

Рок за пријем предлога 30. јануар 2017. године.

СЦЦМ је мисија чији је циљ унапређење услова живота у европскима градовима. Повезујући различите аспекте културе дељења и урбани дизајн СЦЦМ развија нови облики живљења у нашим градовима. Заједнички.

СЦЦМ је четворогодишњи културни програм који су заједно покренули партнери из 7 градова централне и југоисточне Европе – из Берлина, Прага, Братиславе, Катовица, Варшаве, Будимпеште и Београда.

СЦЦМ представља интернационалну мрежу за развијање креативног дискурса који настаје укрштањем архитектуре, уметности, урбанизма и економије дељења да би допринео трансформацији градских простора. У периоду од 2016. до 2020. године СЦЦМ ће организовати више од 150 акција као што су: фестивали, филмови, изложбе, радионице, уметничке резиденције и студије случајева.

Пројекат жели да, кроз непосредне активности, грађанима приближи став да су партиципација и међусобна сарадња непоходни за стварање угодног и вредног градског окружења. Креативни центар пројекта је у Прагу, где је установљен руковидећи тим кога чине Гете Институт, Чешки центар и реСИТЕ организација.

Ко: 11 партнера из 7 градова и 6 држава.
Области: архитектура, урбанизам, уметност и дизајн, партиципација
Активности: фестивали, филмови, изложбе, радионице, резиденције, истраживања и студије случајева
Када: Јун 2016. – Фебруар 2020.

SCCM2020_Flyer-1

SCCM2020_Flyer-2

СЦЦМ > БИНА > УРБАНА ЧВОРИШТА >ТЕМА

У активностима СЦЦМ учествују организације из градова који су повезани комплементарним елементима појединачних пројеката који се независно развијају у сваком од градова стварајући заједнички програмски оквир.

Студија случаја УРБАНА ЧВОРИШТА (URBAN HUBS) који ће се развијати у Београду под руководством БИНЕ у сарадњи са партерским организацијама СЦЦМ истиче друштвену улогу грађанских иницијатива у унапређењу савремених градова. Његова практична примена огледа се у развијању заједничких предлога грађана и стручњака који настају као одговори на социјалне и просторне потребе у непосредном окружењу.

Овај приступ поставља заједницу у центар збивања са намером да створи предуслове за одрживи развој града и друштва у целини. Заједничка ативност грађана и стручњака, одн. укључивање грађана у пројектовање и одржавање градских простора доводи до пораста међусобног поверења и повећања свести о моћи заједништва. Истовремено, посредством овог процеса, стручњаци добијају прилику да боље разумеју потребе грађана и да усавршавају методе рада са заједницом.


Повезани текстови:
XI Београдска интернационална недеља архитектуре (БИНА) – БУДУЋНОСТ ЈЕ САДА
Конкурс: Future Architecture Platform 2017


Покретањем екперименталих УРБАНИХ ЧВОРИШТА за унапређење заједничких отворених градских простора путем сарадње са заједницама, БИНА жели да преиспита могућности реализације прокламованог „права на град“ у нашим условима. Сазнања која ће бити стечена током трајања пројекта биће употребљена за развијање активнијег односа према грађењу града путем партиципације грађана као и за отварање простора за квалтитетнији и ангажованији приступ приликом доношења одлука за будући развој Београда.

Путем два сукцесивна јавна позива крајем 2016 и 2017. године БИНА ће одабрати два стручна тима који ће развити своје пројекте сарадње са градском заједницом да би архитектонским, урбанистичким, уметничим и дизајнерским интервенцијама унапредили по један отворени градски простор.

Припрема за пројекат УРБАНО ЧВОРИШТЕ 1 започеће у фебруару 2017. по одабиру стручног тима и трајаће три месеца. Пројекат ће започети у мају 2017. године током БИНА манифестације и одвијаће се наредних 6 месеци. По реализацији пројекта стручни тим радиће на обради и припреми документације о пројекту која ће бити публикована и изложена током БИНА манифестације 2018, а затим и на другим манифестацијама СЦЦМ. Сходно томе, пројекат УРБАНО ЧВОРИШТЕ 2 започеће да се развија током БИНА манифестације 2018. године и завршиће се презентацијом на БИНА манифестацији 2019.

Belgrade-ABA-BINA

Бина Кабина © БИНА

СЦЦМ > БИНА > УРБАНО ЧВОРИШТЕ 1 > САДРЖАЈ

Пројекат УРБАНА ЧВОРИШТА се бави развојем заједничких отворених градских простора Београда које се унапређују кроз рад са заједницом, институцијама и заинтересованим странама. „Урбано чвориште“ је место окупљања и сарадње које се организује у простору кога треба унапредити да подржи колективни напор грађана који желе да побољшају своје непосредно окружење.

Од стручног тима који има намеру да одговори на овај позив очекује се да предложи заједницу са којом ће сарађивати, као и заједнички отворени градски простор на територији Београда који ће унапређивати. Поред тога, стручни тим треба да предложи модел организације свог „Урбаног чворишта“, као и програм партиципативног пројектовања кога ће развијати, а затим и заједнички реализовати у складу са унапред одређеним финансијским и материјалним могућностима програма СЦЦМ и у складу са оквирима могућности доступности градским отвореним просторима. По реализацији пројекта стручни тим ће припремити документацију о пројекту за публиковање и излагање.

За одабрани стручни тим БИНА ће организовати едукативне радионице о партиципативном пројектовању и примењеном урбаном дизајну са појединим партнерима СЦЦМ, менторски помагати развој пројекта и финансијки пратити његову реализацију у оквиру предиђеног буџета, омогућити сарадњу са надлежним институцијама и медијима и организовати јавне презентације пројекта у оквиру БИНА манифестације и других акција СЦЦМ програма.

У складу са предвиђеним буџетским оквиром СЦЦМ програма и ЕУ пројектном регулативом за једногодишњи рад стручног тима ( 6 месеци реализације пројекта и 6 месеци припреме документације о реализованом пројекту) предвиђено је 360.000 динара за хонораре сарадника и 480.000 динара за материјалне трошкове реализације пројекта као што су изнајмљивање опреме, куповинам материјала и транспорт. (бруто у динарској противредности према званичном курсу)

Документација која се доставлља на адресу расписивача позива треба да садржи:
Највише 10 једностраних увезаних страница А4 (landscape) са образложењем и илустрацијама.
1. приказ заједничког отвореног градског простора који ће се унапредити и опис појединца или заједнице са којима ће стручни тим сарађивати;
2. модел организације и програм активности „Урбаног чворишта“ и његов могући изглед;
3. методе партиципативног пројектовања које ће се применити;
4. ЦВ свих чланове стручног тима и референтни приказ досадашњих искустава у реализацији партиципативних пројеката.

Документацију у ПДФ формату послати на office@bina.rs, а у стампаном облику у пет примерка предати на адреси: Друштво Архитекта Београда, Кнеза Милоша 7а/ИИИ, Београд са назнаком
СЦЦМ>БИНА>УРБАНО ЧВОРИШТЕ 1>ОТВОРЕНИ ПОЗИВ

Календар активности
– Распис огласа 20. децембар 2016. године.
– Рок за постављање питања 06. јануар 2017. до 15:00 часова на адресу: office@bina.rs
– Крајњи рок за предају материјала 30. јануар 2017. до 15:00 часова.
– Објављивање резултата 10. фебруар 2017. године.

Критеријуми за евалуацију
– Разумевање теме и циљева пројекта;
– Адакватни избор места и заједнице;
– Иновативно, одрживо и изводљиво решење за „Урбано чвориште“;
– Развијеност метода партиципативног пројектовања;
– Претходна искуства у сличним пројектима.

Чланови жирија:
Иван Куцина
Јелена Ивановић Војводић
Даница Јововић Продановић
Ружица Сарић
Барбара Галасси
Секретар / асистент жирија: Ана Главички/ Татјана Радуловић


Овде можете преузети целокупан позив за пројекат Урбано чвориште 1:

Градови дељења: креативни подстицај – отворени позив за пројекат Урбано чвориште 1

Shared-Cities-Creative-Momentum-(SCCM)

* Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), BINA- Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL).