УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Konkurs_PKB_o

LOGO-pkb_thumb_o

Категорија I

У циљу подстицања младих стручњака и научних радника да за дипломске/завршне, мастер, магистарске и докторске радове бирају теме од значаја за развој привреде Београда, Привредна комора Београда сваке године додељује награде за један број таквих радова, и то:

• за најбоље докторске дисертације (до 5 награда)
• за најбоље магистарске тезе (до 1 награда)
• за најбоље мастер радове (до 2 награде)
• за најбоље дипломске/завршне радове студената основних академских студија/факултета (до 2 награда)
• за најбоље завршне радове студената основних струковних студија/високих школа струковних студија (до 1 награда)

Приликом одлучивања о додели награда за 2015/2016. годину, Жири ће, као и до сада, приоритет дати најбољим радовима у којима се обрађују теме из области привреде Београда.

Моле се факултети да изврше избор најбољих радова одбрањених у току протекле 2015/2016. године, почев од 01. октобра 2015. године а закључно са 30. септембром 2016. године, водећи рачуна о критеријумима који су предвиђени Правилником о условима за доделу годишње награде Привредне коморе Београда (Правилник), који можете преузети са сајта Коморе.

Рок за достављање предлога је 28. новембар 2016. године.

Предлоге за додељивање награда Коморе подносе факултети и високе школе струковних студија. Непотпуни и неблаговремени предлози неће се узети у разматрање. Предлоге за додељивање награда потписује декан факултета и директор високе школе струковних студија. Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци. Предлози се достављају Жирију у писаном облику и са образложењем. Пажљиво попуните формулар са подацима о ауторима а у делу напомена, наведено је све што предлог за доделу награде треба да садржи.

Евентуална додатна обавештења могу се добити у Центру за привредно правни систем путем телефона: 011-2641-355, локал 163.

Категорија II

Позивамо Вас да се пријавите на конкурс за годишње награде за проналаске, дизајнерска решења и техничка унапређења из области привреде остварена у периоду: од 01. октобра 2015. године а закључно са 30. септембром 2016. године и која су примењена или се могу применити у привреди Београда, водећи рачуна о критеријумима који су предвиђени Правилником о условима за доделу годишње награде Привредне коморе Београда (Правилник), који можете преузети са сајта Коморе. Под оствареним решењима се подразумевају решења чија је реализација наступила у претходно наведеном року.

Додељују се до:
• 3 награда за проналаске,
• 3 награда за дизајнерска решења,
• 3 награда за техничка унапређења.

Предлоге за награду подносе предузећа, предузетници, институти, факултети, жири Мајског и Октобарског салона у Београду, савези и удружења проналазача.

Додатна обавештења могу се добити путем телефона: 011-2641-355, локал 113.


Повезани текстови:
‘Моја прва башта’ и ‘Деца са Месеца’ заједно на Карневалу цвећа у Белој Цркви
Годишње награде Привредне коморе Београда освојили аутори са Архитектонског факултета
Привредна комора Београда доделила награду за најбољу докторску дисертацију у 2014.


Адреса за достављање предлога:
ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА
Центар за привредно правни систем
– за награду Коморе –
11000 Б Е О Г Р А Д
Кнеза Милоша 12

Пријаве на конкурс треба доставити најкасније 28. новембра 2016. године Привредној комори Београда.

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда. Одлуке о додели награда доносе одговарајући жирији. Начини подношења пријава и садржај одређени су правилницима за доделу награда који се, као и све потребне информације, могу добити у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, или преко наведених бројева телефона.