УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

MM_monografija_2015_01

Монографска публикација Архитектонског факултета презентује иновативни методолошки приступ изради мастер рада вођен од стране четири ментора, уз подршку четири сарадника, многобројних чланова менторске комисије и стручних консултаната, са генерацијом студената мастер академских студија – Интегрални урбанизам 2013/14 на Архитектонском факултету у Београду.

Непосредан повод за развој презентованог приступа је израда завршних мастер радова друге генерације студената новоуспостављеног студијског програма из области урбанизма на тему Отпорни градови: управљање ризиком од катастрофа / Resilient Cities: Disaster Risk Management, која се одвијала уз подршку ГИЗ/АМБЕРО пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” (Strengthening of local land management in Serbia) и сарадњу са студијским програмом “Урбани менаџмент” са Техничког универзитета из Берлина (Urban Management, University of Technology Berlin), на полигону општине Обреновац.

Монографија садржи пет ауторских текстова:

  • др Данијела Миловановић РодићЕдукација за рехабилитацију позиције и улоге урбаниста у процесима управљања развојем;
  • др Марија МарунаПроцес израде мастер рада као полигон за дијалог и развој професионалних капацитета;
  • др Ксенија ЛаловићМодел учења за подизање капацитета локалне заједнице у процесу постизања веће отпорности и одрживости градова;
  • др Ратка ЧолићРезултати колаборативног и практично оријентисаног учења;
  • Јелена Радосављевић, Јована Бугарски, Александра Ђорђевић и Ана Душмановић – Процес и кораци у изради мастер пројекта “Отпорни градови: управљање ризиком од катастрофа”.

MM_monografija_2015_12

Изводи из рецензија:

“Будући да се струка данас суочава са великим изазовима који су резултат друштвено-политичких и економских промена, евидентна је и потреба за развојем нових начина професионалног деловања. Стога монографија сведочи и о напорима академске заједнице, окупљене око Департмана за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, да се теоријска и практична знања из комплексне и интердисциплинарне области урбанизма адекватно пренесу новим стручњацима.”
др Александра Ступар, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

“Књига је намењена не само учесницима у наставном процесу образовања будућих урбаниста, већ и широј професионалној јавности и стручњацима из локалних средина који, кроз квалитетан професионални дијалог, развијају заједничку одговорност за постигнуте резултате. Иако је примарно обележје овог дела његов дидактички карактер, оно уједно представља значајно штиво за научну и ширу професионалну јавност која се бави урбанизмом и сродним темама. Захваљујући садржини ове књиге, читалац на систематизован начин стиче увид у процес, модел и резултате учења новог профила урбанисте који је спреман да одговори на нове изазове праксе државе у транзицији.”
др Јасна Петрић, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

“На страницама ове монографије се разматра и промовише примена важних постулата модерног подучавања као и основних принципа интеграције одрживости у универзитетско образовање: поред иновација у погледу садржаја, покреће се и одвија сарадња (студената и наставника београдског и берлинског универзитета; универзитета и локалне заједнице; универзитета и међународне организације – донатора), размена и колаборативно учење (између студената, студената и наставника, ментора практичара и представника локалне заједнице), као и сусретање теорије и праксе унутар и ван зидова академије – подржано и праћено саморефлексијом и усавршавањем рада наставника, усмереним поред осталог и повратном информацијом добијеном од студената.”
др Виолета Орловић Ловрен, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

MM_monografija_2015_15

MM_monografija_2015_16

НАСЛОВ: Иновативни методолошки приступ изради мастер рада: допринос едукацији профила урбанисте
УРЕДНИЦИ: др Марија Маруна и др Ратка Чолић
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
РЕЦЕЗЕНТИ: др Александра Ступар, др Јасна Петрић, др Виолета Орловић Ловрен
ДИЗАЈН: др Милица Милојевић
ГОДИНА: 2015.
ДИМЕНЗИЈЕ: 19x25cm
СТРАНИЦА: 122
ТИРАЖ: 200
ИСБН: 978-86-7924-152-8
ПОВЕЗ: Мек повез

Публикацију је подржала немачка Савезна влада кроз Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”(Strengthening of local land management in Serbia).

AMBER i GIZ