УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23040 Изборни предмет 5 – Производ – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
22 МУАД-23040

Изборни предмет 5 – Производ /МУАД-ИГМ7/

Предмети изборног блока:
1. МУАД-23040-01: Теорија индустријског дизајна
2. МУАД-23040-02: Интердисциплинарни пројекат / визуелне уметности и архитектура

Листа изборних предмета:

201718_MUAD-23040-01-TEORIJA-IND-DIZAJNA_o

Телефон Ericofon, 1941, Ralph Lysell, Ericsson| Фото © The Design Museum

МУАД-23040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 – ПРОИЗВОД:
ТЕОРИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Циљ предмета је упознавање и разумевање кључних теорија двадесетог века које су успоставиле и развиле индустријски дизајн као дисциплину. Студенти упознају интерактивне односе који владају између архитектуре и индустријског дизајна. Критички и естетски се разматрају дела из разних области дизајна пратећи уметнички и теоријски развој архитектонских стилова. Разматра се близак однос архитектуре и индустријског дизајна пратећи условне факторе друштвеног развоја.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

el_lissitzky_prounenraum_0

El Lissitzky – Prounenraum 1923, reconstruction 1971 | © DACS 2007

МУАД-23040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 – ПРОИЗВОД:
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЈЕКАТ/ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних Мастер УАД студија оствари могућност избора предмета као специфичног (реалистичног) пројектантског или изложбеног производа из области архитектуре и визуелних уметности. Садржајем предмета се изучава непосредна интеграција архитектуре и различитих уметничких пракси визуелних уметности које саме по себи могу бити вишемедијске а унутар архитектонског простора остварују потпуну синтезу и јединствен интердисциплинарни резултат. Циљ предмета је да се студенти непосредно упознају са савременим начинима и стратегијама такве интеграције. У оквиру студијског програма МУАД основно тежиште истраживачког и пројектантског рада је на простору унутрашње архитектуре.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЈЕКАТ/ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРА