УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ И ГОДИНЕ МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-11040: ИП 1

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
I година – 1. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
04 МУАД-11040

Изборни предмет 1 – Феномени

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11040-01: Феномен боје у архитектонском простору
2. МУАД-11040-02: Феноменологија опажања
3. МУАД-11040-03: Потези архитекте
4. МУАД-11040-04: Архитектонско дело

Листа изборних пројеката:

201617_MUAD-11040-03-POTEZI-ARHITEKTE

цртеж – Софија Р. (4 године)

МУАД-11040-03 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – ФЕНОМЕНИ:
ПОТЕЗИ АРХИТЕКТЕ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Вибрације које окружење производи неминовно остају забележене негде дубоко у нама. Предност архитекте је што примљену вибрацију може да преточи у цртеж. Забележен тренутак тада постаје видан. Ручним цртежом је на једноставан начин могуће промислити покупљене вибрације. Није ограничен технологијом која зависи од много фактора. Омогућава тренутну реакцију на провокацију. Једино ограничење које постоји смо ми сами.

КУРИКУЛУМ: ПОТЕЗИ АРХИТЕКТЕ

201617_MUAD-11040-04-AHITEKTONSKO-DELO

Александар Бобић, “Интерпретација Бадијуовог графика за Субјект”, типографија, 2016.

МУАД-11040-04 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – ФЕНОМЕНИ:
АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Силабус предмета “Теорија Субјекта и архитектура” са становишта спекулативног материјализма теоријски разматра појмове: Свет, Ситуација, Догађај, Траг догађаја, Тело. Посебан фокус истраживања се односи на разумевање материјалистичке теорије Субјекта Алена Бадијуа (Alain Badiou) и то: Субјект-процес, субјективизација, а у вези са процедуром (протоколом) Истине у поступку стварања.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО