УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МУА 2014/15 (18.02.2015)
Коначни спискови студената за предмет МУА-12061: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ – 2014/15

201415_MUA-12061-01_o

МУА-12061-01: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
ТРИ БОЈЕ: БЕЛО

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Истраживањем дијапазона промена физичке структуре, који захтева програм уметничке галерије, откривају се концептуални и технички услови минималних просторних интервенција са максималним капацитетом за промену догађаја. Архитектонске и дизајнерске интервенције конципираће се кроз интердисциплинарни приступ у односу на 3 задата догађаја, а фокус ће бити на савладавању техничких аспеката њихове реализације.

КУРИКУЛУМ: ТРИ БОЈЕ: БЕЛО

201415_MUA-12061-02_o

Nina Kurtela – White on White, Загреб, 2012. | Фото © Данко Стјепановић

МУА-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
115+18

Наставник:
арх Игор Рајковић, доцент

Задатак у овом семестру представља наизглед лаку пројектантску интервенцију. Једноставним сабирањем се не долази до правог резултата, већ се преласком на виши ниво промишљања и усавршавања пројектантских вештина долази до резултата који је прецизно дефинисан и практично применљив. Ниво истраживања је детаљнији, а анализе промишљеније, како би омогућиле правилно сагледавање проблема.  Ауторско “ја” је на посебном испиту, када оно што је његов производ, представља подлогу за даљу употребу и живот пројектованог.

КУРИКУЛУМ: 115+18