УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

МУА-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
ХОТЕЛ ЈУГОСЛАВИЈА, НОВИ БЕОГРАД – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА ЈАВНИХ ПРОСТОРА

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Основни циљ наставе је да студенте упозна са градивним елементима унутрашње архитектуре и методологијом архитектонског пројектовања унутрашњег простора.

Фокус студија је на мултидисциплинарности, односно освајању широког спектра знања од концептуалних до професионално специфичних. Методологија рада у студију биће фокусирана на развијању индивидуалних потенцијала студента.

Тема истраживања у овом семстру је идентификација програмско-просторних услова који успостављају и обликују јавни живот у хотелима данас. Карактер јавног живота је директно повезан са категоризацијом хотела, те проистеклим нормативима и креће се у распону од уопштених, препознатљивих преко фамилијарних, готово интимних, до врло специфичних, условљавајућих са наглашеном мером индивидуалности.

Студент се кроз програм студија усмерава  на истраживање савремене архитектонске праксе, просторних и пројектантских решења ове тематике кроз моделовање и креирање сопственог виђења унутрашњег простора.

КУРИКУЛУМ: ХОТЕЛ ЈУГОСЛАВИЈА, НОВИ БЕОГРАД – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА ЈАВНИХ ПРОСТОРА

МУА-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
ХОТЕЛ ЈУГОСЛАВИЈА, НОВИ БЕОГРАД – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА ПРОСТОРА НАМЕЊЕНИХ РЕКРЕАЦИЈИ

Наставник:
арх Игор Рајковић, доцент

Тенденција коју  диктира нови начин живота савременог човека, отвара многа питања која се везују за просторе који су намењени рекреацији.  Искуства која  се налазе у глобалном окружењу, дају одговоре који су делимично применљиви у овдашњим условима. Архитекта, који је креатор и корисник, учитељ и ученик, критичар и критикован, али пре свега онај који живи савременим начином живота, својим искуством, широким образовањем и пројектантским ставом  мора бити спреман да дá одговор.

Циљ наставе је упознавање студената са основним елементима унутрашње архитектуре, као и развој пројектантских вештина везаних за унутрашњи простор. Студенти ће основне елементе унутрашњег простора истражити, анализирати и на крају имплементирати у свој рад, који од концептуалне фазе до финалног пројекта пролази кроз више провера. Индивидуалност  даје финални печат пројекту који захваљујући  истраживању и анализи представља утемељен став.

Акценат истраживања представљају садржаји намењени рекреацији који су уско везани за категоризациу хотела. Као пратећи елемент хотелске понуде, нормативно, ови садржаји подижу категорију, али они говоре и  о потребама које  диктира нови начин живота савременог човека.

КУРИКУЛУМ: ХОТЕЛ ЈУГОСЛАВИЈА, НОВИ БЕОГРАД – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА ПРОСТОРА НАМЕЊЕНИХ РЕКРЕАЦИЈИ