УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ24 МАСА-АТ23014

СТУДИО М03АТ – Радионица

Листа изборних пројеката:

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 02:
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ДЕТАЉ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Татјана Јуренић, доцент

Препознавање елемента или система објекта који га на специфичан начин описује. Кроз разраду тог елемента или система пројекат треба да буде додатно сагледан и да буде указано на неко посебно својство које га издваја и обележава пројектно решење у целости. Такође, кроз разраду студент показује оспособљеност да предложи, изабере и презентира реалистично решење.

КУРИКУЛУМ: КАРАКТЕРИСТИЧНИ ДЕТАЉ ОБЈЕКТА

201718_MASA-AT23014-STUDIO-M03AT-RADIONICA-IGNJATOVIC_o

BIG – Spiral Tower, Њујорк, ентеријер

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 01:
ФОРМИРАЈ РЕ:ФОРМУ

Наставник:
др Душан Игњатовић, доцент

Радом на радионици студенти сагледавају поливалентност релације између унутрашњег и спољашњег простора материјализовану кроз фасадни склоп-зону-опну која превализали просту улогу омотача објекта.

Циљ рада представља истраживање и презентација формулисаног решења склопа у виду тродимензионалног пресека (модел или макета).

КУРИКУЛУМ: ФОРМИРАЈ РЕ:ФОРМУ