УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А8 МАСА-А11013

СТУДИО М01А – Радионица

Листа изборних радионица:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VUJA_o

Кадар из видеа Augmented Structures v2.0 / Istanbul Design Biennial / October 13th – December 12th, 2012 | © Refik Anadol и Alper Derinbogaz

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

Manuel Casanueva, Escuela de Valparaíso, Giro y realce de triple cortejo sobre volutas, 1975. | Фото © José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ДИЈАГРАМ КАО АЛАТ – ОДНОС ПРОГРАМСКИХ И ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА АРХ.ОБЈЕКТА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Основни циљеви радионице усмерени су ка разумевању програмских поставки референтних архитектонских објеката едукативних типологија. Анализом и графичком интерпретацијом изабраног пројекта студенти се упознају са коришћењем дијаграма као аналитичког и пројектантског алата.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМ КАО АЛАТ – ОДНОС ПРОГРАМСКИХ И ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА АРХ.ОБЈЕКТА

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Фото: Александар Ристић Риста, 2014.

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ ГРАДА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ радионице је истраживање просторних и обликовних потенцијала изабране локације. У посебном погледу, циљ је да се формира визуелна мапа графичких прилога којима се испитују потенцијали локације предвиђене за рад у оквиру предметa Студио м01а – пројекат.

КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ ГРАДА

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VOJVODIC

Rob Bailey – илустрација

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Циљ радионице представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и презентовања архитектонског дела. Тежиште задатка представља осмишљавање концепта графичке презентације где се кроз ограничени број елемената афирмише идеја пројекта.

КУРИКУЛУМ: КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

201718_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC_o

Li Xiaodong Atelier – The Water House, Lijiang, Кина, 2009. | Фото © Li Xiaodong Atelier

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ПАРТЕР У АМБИЈЕНТИМА ИЗРАЖЕНЕ НАТУРАЛНОСТИ

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на задату тему израде идејног решења уређења партерних површина и мобилијара, пешачких праваца, места окупљања у амбијентима изражене натуралности. Задатак локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта: “Визиторско – едукативни центар”.

КУРИКУЛУМ: ПАРТЕР У АМБИЈЕНТИМА ИЗРАЖЕНЕ НАТУРАЛНОСТИ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-MILENKOVIC_o

Lida Albuquerque – Stellar Axis, 2006.

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ПЕШЧАНИ САТ

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Ради се о студији морфолошких законитости имагинарног новобеоградског пејзажа чије је кодирање ослоњено на просторне импликације појавности пешчаног тла и његове трансформације у изабраном временском оквиру.

КУРИКУЛУМ: ПЕШЧАНИ САТ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-RASKOVIC_o

Непознати уметник – Штрикани тенк из Другог светског рата у Копенхагену, Данска | Извор фотографије

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ПЛЕТЕЊЕ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ радионице је да се кроз тимски рад истражи потенцијал просторне уметничке инсталације као облика привремене архитектуре. Радионица ће бити организована у оквиру посете Музеју ваздухопловства у Београду. Очекује се да се кроз разумевање односа елемената који чине простор Музеја, поставку изложбе и односа поставке са окружењем аеродрома разумеју архитектонски принципи и концепти примењени у дизајну објекта и анализирају односи привремено-трајно, присутно-одсутно.

КУРИКУЛУМ: ПЛЕТЕЊЕ

201415_MASA-A12013-01-M02A-RADIONICA_Fotiric_o

Leisure Superlith Nine, 2013 | © Miles Gertler

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ПЛАКАТ – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Одабир кључних делова пројекта и њихово позиционирање на финалном плакату, у циљу скретања пажње на суштину пројекта. Рад конципирати тако да са минималним бројем потребних информација афирмише пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПЛАКАТ – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
POWER SWITCH

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Макета 1:1. Симулирање променљивости простора трансформацијама програма кроз аналогно-дигитални модел на локацији Аутопут Е70: блок 29, 32, 33, 34.

КУРИКУЛУМ: POWER SWITCH

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Pierre Pellegrini – Infinity

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ПРОЈЕКАТ И МЕДИЈ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Развијање способности за представљање сложених тематских елемената пројекта, кроз истраживање и избор одговарајуће графичке интерпретације, усклађене са концептом пројектанског решења и циљем презентације пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКАТ И МЕДИЈ

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Извор: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Креативно представити артефакт културе са мастер студио пројекта у предвиђеном контексту, и/или у једном новом контексту. Потребно је створити убедљиве слике и/или видео анимације уклопљене у изабрани контекст и/или више различитих контекста. Задатак има за циљ уочавање, артикулацију и представљање најважнијих атрибута идеје и концепта.

СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА