УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
БИТНОСТИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тежишна оријентација семинара је да студентима омогући проширење знања о сложеним принципима пројектовања кроз анализу и разумевање утицајних фактора у избору пројектанског приступа и процесу доношења одлука током пројектантског процеса. Студио – Семинар у односу на Студио – Пројекат постављен је као истраживачки и теоријски део рада спроведен кроз различите методе и приступе аналитици која претходи и прати рад на изради архитектонско-урбанистичког пројекта, а материјализује се кроз елаборат чији је исход одређен карактером програма на предмету Студио М02А – Пројекат – ИНТЕРПОЛАЦИЈА.

КУРИКУЛУМ: БИТНОСТИ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Фигурина из Винче | Извор фотографије: http://www.panacomp.net/arheolosko-nalaziste-vinca/

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ДИЈАГРАМ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Дијаграм је поједностављена и структурирана визуелна репрезентација концепата, идеја, конструкција, односа, статистичких података, анатомије итд. коришћена на свим пољима људске делатности да би сликом појаснила неку тему. Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМ

201718_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-TURATO

Map of Cultural Ports | Извор илустрације: Rijeka 2020

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ГРАД И КУЛТУРА

Наставник:
др Идис Турато

Rethinking Architecture trough Culture: семинар је конципиран као саставни део Студио пројекта, са компатибилним тематским оквиром Град и култура.
Кроз серију дискусија и презентација, студенти ће имати прилику да продубе истраживачки приступ архитектонском пројектовању. Дискусије ће бити засноване на критичкој анализи текстова и пројеката који утичу на просторну структуру града и културне обрасце.

КУРИКУЛУМ: ГРАД И КУЛТУРА

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ИДЕНТИТЕТ ГРАДСКОГ БЛОКА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рада, слободног времена и комерцијалних садржаја) у смислу артикулације програмског и просторног концепта градског блока. Посебан циљ представља савладавање методе студије случаја у анализи теоријских и практичних концепција јавног простора градског блока, као и анализе архитектонских елемената и простора за извођење, презентацију и промоцију уметничке музике.

КУРИКУЛУМ: ИДЕНТИТЕТ ГРАДСКОГ БЛОКА

201718_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-DJURIC

B.S. Halpern (T. Hengl; D. Groll) – Глобална мапа густине комерцијалне пловидбе | © B.S Halpern/Wikimedia Commons

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
OPEN CULT : APPLE : SWIFT

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Истраживање појма трансформације кроз теоријске и експерименталне моделе има за циљ да развије истовремено уметничке и филозофске критичке апарате, као и да се резултати истраживања директно примене на пројектантске методе и прогласе естетички принципи дизајн процеса.

КУРИКУЛУМ: OPEN CULT : APPLE : SWIFT

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VIDENOVIC

Кадар из ул. Краља Милана, Београд | Фото: др Александар Виденовић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ПРОБЛЕМИ КОНТЕКСТА: Ново у старом, старо у новом

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Упознавање студената са потребом квалитетног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста у интервенисању у конкретном простору и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе непосредног окружења у коме се пројектује. Изражени амбијентални конфликти, затечена структура, различита времена генезе постојеће физичке структуре, топографија терена, смењивање амбијената, преовлађујућа атмосфера окружења, функција и њена оправданост, остаци претходних идеологија у простору, архитектура под делимичном амбијенталном и споменичком заштитом – само су неки од аспеката који се у озбиљној мери морају уважавати при пројектовању новог.

КУРИКУЛУМ: ПРОБЛЕМИ КОНТЕКСТА: Ново у старом, старо у новом

201415_MASA-A12012-07-M02A_o

Цртеж: Игор Рајковић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
СКЕЧБУК – нацртане мисли

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Победити белину папира.
Свакодневно, на истом месту се могу забележити, нацртати, филтрирати и промишљати информације које касније могу бити корисне током израде пројекта. Такође, скечбук бележи наше емоције и емоције околине. Скечбук прати пројекат, али и пројекат прати скечбук.

КУРИКУЛУМ: СКЕЧБУК – нацртане мисли

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Извор мапе: GoogleМaps

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
СТВАРНА ЛОКАЦИЈА – ИМАГИНАРНА СИТУАЦИЈА

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Под стварном локацијом мисли се на нешто што је постојало и што данас у деловима или целости постоји.
Под имагинарном ситуацијом мисли се на нешто што никада није постојало а могло би.
У односу на град и друштво кроз тумачење стварног истражити потенцијал имагинарног као нове ситуације стварне локације.

КУРИКУЛУМ: СТВАРНА ЛОКАЦИЈА – ИМАГИНАРНА СИТУАЦИЈА

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото © Анђелка Марковић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Семинар има за циљ стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним законитостима и могућностима израде предмета/мобилијара, као и реализацију прототипа у реалним технолошким и тржишним условима.

http://x1xx1.tumblr.com/

КУРИКУЛУМ: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА