УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних семинара:

201617_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC

Edward Wadsworth – The Beached Margin, 1937 | © Tate

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И МЕТАМАТЕРИЈАЛНОСТ*

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Теоријска настава подељена је у три целине које се односе на методолошки, феноменолошки и типолошки спект пропјекта док је практични део наставе усмерен на студије случаја у којима преовладавају технолишки аспекти пројектантских концепција.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И МЕТАМАТЕРИЈАЛНОСТ*

201617_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-DJURIC

Фото © Manfred Werner – Tsui

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ДИГИТАЛНО / АНАЛОГНО У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Истраживање појма трансформације кроз теоријске и експерименталне моделе има за циљ да развије истовремено уметничке и филозофске критичке апарате као и да се резултати истраживања директно примене кроз пројектантске поступке.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНО / АНАЛОГНО У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Rolex Learning Center, Лозана, Швајцарска | Фото © Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ДИЈАГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ЕДУКАЦИЈА, УМЕТНОСТ, ПРОСТОР – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Настава на семинару подршка је раду на пројекту у Студију М01А – пројекат_Едукаторијум универзитета уметности у Београду.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАЦИЈА, УМЕТНОСТ, ПРОСТОР – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC

Cedric Price на насловној страни часописа Architectural Design, 1970. | Извор

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Семинар је конципиран као саставни део Студио Пројекта са истим тематским оквиром. Кроз серију дискусија и презентација, студенти ће имати прилику да продубе истраживачки приступ архитектонском пројектовању.

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ

201617_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VOJVODIC

C. Barboza, N. Kwee and J. Kennedy – победнички рад за конкурс 1407 Bway

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Настава на семинару има за циљ развијање способности да се, кроз анализу и синтезу просторних и програмских садржаја, препознају посебности објеката образовања. Формирањем критичког става, истраживањем релевантних примера из савремене архитектонске праксе, студенти креирају пројектни оквир за даљи рад на пројекту.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Мотив из резервата Засавица | Фото © др Александар Виденовић

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Семинар је посвећен проширењу сазнања будућих пројектаната о потреби темељног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста, у интервенисању у конкретном простору и и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе и карактера променљивости непосредног, а посебно природног окружења у коме се пројектује и гради.

КУРИКУЛУМ: РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ