УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2015/16.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2015/16
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да ће се уверења о стеченом услову за одбрану Мастер завршног рада (МАСА и МУАД) и Мастер пројекта (МАСУ) подизати у периоду од 01. јула до 05. јула 2016. године, од 10.00 до 16.00 сати у студентској служби, уз уплату од 1000,00 динара.

Уверење о стеченом услову за одбрану мастер пројекта – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Обавештење за студенте II године МАСА 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСА-У24023 Мастер завршни рад – АК

Обавештење за студенте II године МАСА 2015/16 (09.02.2016)
Спискови студената и слободна места (ПРВИ КРУГ ИЗБОРА) за избор у другом кругу:
МАСА-АК24023 Мастер завршни рад – АК

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места рангирањем ментора у другом кругу предајом попуњеног обрасца Студентској служби у среду, 10. фебруара 2016. године у 10 сати. Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у петак, 12. фебруара 2016. године.

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК26 МАСА-АК24021

МАСТЕР ТЕЗА

АК27 МАСА-АК24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АК28 МАСА-АК24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-A2402-01-NESTOROVIC

Фрај Ото – Континуална мембрана, студија воденим бојама, 1965.

01
ФРАЈ ОТО – АРХИТЕКТУРА МИНИМАЛНОГ

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Својеврсна ревизија истраживања Фрај Ота /Frei Otto/ има за циљ поставку индивидуалног, критичког виђењa његових пројектантских приступа, метода, техника и њихове релевентности у контексту решавања актуелних проблема пројектантске праксе, као и разматрања потенцијала њихове транспозиције, трансформације, надоградње и унапређења у светлу садашњих потреба, ограничења и техничко-технолошких могућности. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе истраживања, конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад ФОРМУЛАР:

201516_MASA-AK2402-01-SEKULARAC

Фото © др Ненад Шекуларац

02
ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање заштитних конструкција, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем заштитних конструкција, њиховом анализом и вредновањем остварених резултата на примерима изведених конструкција могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања заштитне конструкције на археолошком локалитету Виминацијум. Резултат истраживања биће приказан као графички и просторни приказ архитектонског идејног решења заштитне конструкције са свим елементима идејног пројекта, водећи рачуна о пројектантском приступу, техничком и технолошком решењу.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад ФОРМУЛАР: