УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16
Списак студената за МАСА-11030 Изборни предмет 1 – А

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
03 МАСА-11030

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11030-01: Спорт и простор
2. МАСА-11030-02: Напуштени простори у савременом граду
3. МАСА-11030-03: Хумана екологија – простор и здравље
4. МАСА-11030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2
5. МАСА-11030-05: Уметникова књига
6. МАСА-11030-06: Енглески за архитекте 2
7. МАСА-11030-07: Параметарско пројектовање
8. МАСА-11030-08: Дигитална анимација 1

Листа изборних предмета:

MASA-11030-02-NAPUSTENI-PROSTORI-U-SAVREMENOM-GRADU_o

Извор: Goethe Institut

МАСА-11030-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Разумети сложеност феномена напуштених простора, испитати потенцијале, предложити трансформације. Тематски оквир: УРБАНА ОАЗА посматрати као урбани генератор напуштених простора у условима савремене свакодневице, а у просторном оквиру локација које предлажу Град Београд и ЈКП Градско зеленило као приоритетне за развој.

КУРИКУЛУМ: НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ ФОРМУЛАР: НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

MASA-11030-03-HUMANA-EKOLOGIJA-PROSTOR-I-ZDRAVLJE_o

Фото: др Ружица Божовић Стаменовић

МАСА-11030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА – ПРОСТОР И ЗДРАВЉЕ

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Основни циљ предмета је да се студенти упуте на правилно разумевање релација и интеракција простора, контекста и здравља. Фокус је на базичним темама које дефинишу здраве просторе и на упознавању са методама њиховог критичког истраживања и креативног унапређивања.

КУРИКУЛУМ: ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА – ПРОСТОР И ЗДРАВЉЕ ФОРМУЛАР: ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА – ПРОСТОР И ЗДРАВЉЕ

201516-MASA-11030-04-PROJEKTOVANJE-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-2_o

Илустрација корица уџбеника: проф. Зоран Петровић

МАСА-11030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

Наставник:
др Милорад Рибар, редовни професор

Студијски изборни предмет се бави изучавањем принципа теоријске и практичне архитектонске праксе пројектовања пољопривредних објеката и комплекса као и свих неопходних знања везаних за квалитетну израду пројеката уз адекватно задовољење свих архитектонских аспеката (функционалност, обликовање, конструктивност и уклопљеност).

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2 ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

201516_MASA-11030-05-UMETNIKOVA-KNJIGA_o

Фото © др Мариела Цветић

МАСА-11030-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
УМЕТНИКОВА КЊИГА

Наставник:
др Мариела Цветић

Изборни предмет прве године мастер студија нуди студентима могућност да истражују и професионално креирају специфичну врсту уметничке форме Artist’s Book. Поред завршеног рада студенти имају и обавезу текстуалног образложења рада. Artist’s Book, уметникова књига је уметничка форма настала и развијена у свим уметничким правцима двадесетог век

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИКОВА КЊИГА ФОРМУЛАР: УМЕТНИКОВА КЊИГА

201516_MASA-11030-06-ENGLESKI-ZA-ARHITEKTE-2_o

Илустрација: др Гордана Вуковић-Николић

МАСА-11030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског). Наставом се развија комуникативна способност студената кроз интегрисање слушања, читања, говорења и писања на текстовима из специфичног архитектонског дискурса везаног за историју културе и цивилизације. Развијају се вербалне способности везане за нову комуникативну стратегију у настави страног језика струке storytelling – како испричати причу.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 ФОРМУЛАР: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

201516_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE_o

Студентски рад са изборног предмета Параметарско моделовање | Фото © др Мирјана Деветаковић

МАСА-11030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Мирјана Деветаковић, доцент

У оквиру овог курса студенти се упознају са методама и алатима за параметарско моделовање комплексне архитектонске геометрије. За ово користе програм Rhino 3D, као и његов додатак, алгоритамски едитор Grasshopper. Кроз реализацију низа задатака тестирају могућности примене усвојених техника на актуелним пројектима.

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ ФОРМУЛАР: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

201516_MASA-11030-08-DIGITALNA-ANIMACIJA-1_o

Никола Степковић – испитни рад из предмета Дигитална анимација 1, 2008.

МАСА-11030-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА 1

Наставник:
мр Бранко Павић, редовни професор

На предмету Дигитална анимација – курс 1, изучавају се концепти рада у 3D апликацијама за карактер анимацију. Студенти се обучавају за целокупни процес продукције кратке анимиране форме, од идеје, почетних скица, карактер дизајна и карактер анимације до постпродукције и финалног производа.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА 1 ФОРМУЛАР: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА 1