УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 242

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
савремени руризам

Милорад Рибар (1950) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1975), магистрирао и докторирао на истом у Београду (1987). Хонорарни је наставник на Географском факултету Универзитета у Београду на одсеку за Животну средину. Гостовао је у настави на факултетима у Приштини, Косовској Митровици, Бања Луци и Нишу.

Професионално ангажовање усмерено је на руралну средину, планирање и грађење, сеоске пољопривредне зграде и комплексе, рурална насеља и територије. Као експерт за рурално планирање и грађење, био је руководилац последипломског курса Рурална средина, планирање и грађење, као и руководилац неколико научно-истраживачких пројеката из области Становања. Члан је Инжењерске Коморе Србије, САС-а и ДАБ-а.

Објавио је више књига и публикација и аутор је бројних реферата, уџбеника, монографија, студија и научно-истраживачких пројеката – у последњих десет година: Мрежа омладинских центара – социјални проблеми младих, Монографија (2010, са Лујак М.) 4-20, Самоорганизовање сеоских заједница као услов одрживости планинских села на територији Р. Србије (ЗПС, 2010) 25, Традиционална сеоска кућа Шумадије и Поморавља, Зборник Етнографског музеја у Београду 1901-2001 (2001) 211-243, Аспекти ревитализације сеоских насеља у брдско-планинским подручјима Србије (УУС, 2002, са Виденовић А.) 248-253, Викенд насеља као алтернативни вид становања старих људи – прилог истраживању промена у руралном простору (УУС, 2003, са Бабић Г.) 200-214, Традиционална сеоска кућа у Средачкој жупи (ЗПС, 2006, са Гаџић Н.) 413-430, Развој куће и кућишта у Војводини (УУС, 2003, са Димић Г.) 133-151, Проблеми реконструкције сеоских насеља, у Група аутора: Стратегија урбанизације у условима неизвесности (АФ, 1996) 277-294, Планска основа развоја центара заједница сеоских насеља, у Група аутора: Реализација урбанистичких планова (АФ, 1999) 191-237, Постојећа сеоска дворишта у збијеним сеоским насељима у Србији, у Група аутора: Унапређење и развој становања (АФ, 1996) 3-33.

  • P: +381 11 3218 742