УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

Циљ предмета
Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних семинара:

201415_MASA-A11011-STUDIO-M01A-PROJEKAT_Dj.Stojanovic_o

Фестивал “La Tomatina” – Сваке последње среду у августу, Буњол, Шпанија

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO)

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Kористећи архитектуру као средство, а храну као призму кроз коју се посматра квалитет живота у градовима, студенти ће развити пројекат Регионалног центра Организације за храну Уједињених нација (FAO) и околног јавног простора, на локацији пијаце Ђерам.

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO) ФОРМУЛАР: АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO)

MASA-A11012-01-07-STUDIO-M01A-SEMINAR_RASKOVIC_o

Нови Београд – Нови град. Београд: Дирекција за изградњу Новог Београда, 1961.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И ДРУШТВО

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Тема семинара  је разумевање односа архитектуре и друштва (културе) као мреже комплексних, свеобухватних и међузависних система интеракције између корисника, објеката, природе и културе. Основни циљ је разумевање активне улоге архитектуре у савременој култури.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И ДРУШТВО ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА И ДРУШТВО

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР – ПОСЕБНЕ ТЕМЕ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Настава на семинару подршка је раду на пројекту у Студију М01А – пројекат_Школа за
перформативне / сценске уметности БГД.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР – ПОСЕБНЕ ТЕМЕ ФОРМУЛАР: ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР – ПОСЕБНЕ ТЕМЕ
MASA-A11012-01-07-STUDIO-M01A-SEMINAR_Zoran-Abadic_o

Фото: Зоран Абадић

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОДНОСИ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Истраживање степена формалне и садржајне отворености и непосредних односа и веза: унутра ка унутра, унутра ка споља, споља ка унутра.  Циљ семинара је разговор, анализа и вредновање формалне и суштинске отворености и подстицање на опажање, отворено мишљење и лично закључивање.

КУРИКУЛУМ: ОДНОСИ ФОРМУЛАР: ОДНОСИ

MASA-A11012-01-07-STUDIO-M01A-SEMINAR_NIKEZIC_o

Фото: Ана Никезић

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОСЛУШКИВАЊЕ САВРЕМЕНЕ СВАКОДНЕВИЦЕ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Критичко промишљање тема које детерминишу феномен свакодневног живота савременог града и друштва.

КУРИКУЛУМ: ОСЛУШКИВАЊЕ САВРЕМЕНЕ СВАКОДНЕВИЦЕ ФОРМУЛАР: ОСЛУШКИВАЊЕ САВРЕМЕНЕ СВАКОДНЕВИЦЕ

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото: Анђелка Марковић, б.арх.

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Семинар има за циљ стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним законитостима и могућностима израде предмета/мобилијара, као и реализацију прототипа у реалним технолошким и тржишним условима.

КУРИКУЛУМ: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА ФОРМУЛАР: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_VIDENOVIC_o

Фото: А.Виденовић – City, London, UK

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА СА ИЗРАЖЕНИМ ПРОСТОРНИМ КОНФЛИКТИМА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Студенти се упознају са проблемима урбанизације, реконструкције и пројектовања градских простора са израженим амбијенталним конфликтима. Савладавају вештину препознавања проблема, логичност деловања у просторним интервенцијама и различитим могућностима у одређеним ситуацијама. Едукација студената о законитостима приступања пројектовању појединачних објеката, мањих групација и деловања у целим блоковима релативно старих, а неоформљених градских амбијенталних целина. Настава је конципирана са нагласком на теоријску подршку изради пројеката на студију м01а – пројекат, али и усвајању различитих знања и вештина које ће користити у будућим сличним ситуацијама и локацијама. У делу практичне наставе, студенти реагују кроз корекције сопственог пројекта, кроз израду крокија и мањих студија конкретних проблема (цртеж, фотомонтажа, модел, компјутерски модел).

КУРИКУЛУМ: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА ФОРМУЛАР: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

201415_MASA-A11011-Milenkovic_o

Извор: www.amusingplanet.com/

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ПРОСТОРИ ЗА МУЗИКУ И МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Основ теоријске наставе чине типолошка анализа, методологија истраживачког пројектовања и технологија градње у контексту специфичних захтева различитог нивоа комплексности програма савремене музике. Музика се посматра као просторни феномен ширих импликација на друштвени и културни контекст урбане структуре у којој се као програм пројектује и реализује.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ ЗА МУЗИКУ И МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФОРМУЛАР: ПРОСТОРИ ЗА МУЗИКУ И МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ