УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
IMG_7594

АРЦ

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Архитектонски рачунарски центар
Булевар краља Александра 73/II
11120 Београд

eмаил: itcaf@arh.bg.ac.rs

Руководилац АРЦ-а:

Жељко Павлић, дипл. математичар
систем инжењер
тел. бр. +381 11 3218762
емаил: zeljko@arh.bg.ac.rs

Тим:

Душко Средојевић
систем администратор
тел. бр. +381 11 3218716
емаил: dule@arh.bg.ac.rs

Димитар Андонов
компјутерски техничар
тел. бр. +381 11 3218716
емаил: klakon@arh.bg.ac.rs

Милош Аврамовић
компјутерски техничар
тел. бр. +381 11 3218716
емаил: avramovic@arh.bg.ac.rs

Организациона структура АРЦ-а:

 • Рачунарска лабораторија (учионица са рачунарима);
 • Администрација рачунарске мреже (сервер соба, администраторска соба);
 • Техничка подршка (соба за техничаре, радионоца).

Рачунарска лабораторија намењена је извођењу наставе, наставно-научне и стручне делатности Факултета. Рачунарску лабораторију (РЛ) могу да користе сви запослени и студенти у оквиру основне, дипломске и последипломске наставе. Овај простор користи и за друге облике едукативне делатности – обука и усавршавање, курсеви, семинари и др.

Администрација рачунарске мреже обухвата послове дизајнирања, инсталирања, конфигурисања, администрирања и решавања проблема при раду на мрежним системима, односно комплетно планирање и имплементирање ИТ инфраструктуре.

Техничка подршка пружа услуге техничке подршке у наставном процесу и раду свих служби Факултета. Обухвата простор у коме је смештена техничка опрема неопходна за функционисање наставног процеса, као и функционисање свих организационих јединица Факултета. Радионица служи за одржавање и сервисирање комплетне рачунарске опреме којом Факултет располаже.

Део стручних послова за потребе Центра врше стручне службе Факултета.

У оквиру Архитектонског рачунарског центра обављају се следећи послови:

 • учешће у остваривању дела наставе;
 • учешће у остваривању научне делатности Факултета;
 • одржавање и сервисирање рачунара, опреме и софтвера (презентација опреме) на Факултету;
 • омогућава приступ интернету студентима и запосленима на Факултету;
 • развој стручних и комерцијалних апликација и база података;
 • активна и консултативна улога при увођењу информационих технологија у наставни процес;
 • формирање и одржавање локалних рачунарских мрежа и њихова имплементација у мреже вишег нивоа;
 • организација курсева у оквиру сталног стручног усавршавања;
 • друго, из свог домена, у оквиру делатности за које је Факултет регистрован.