УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
IMG_7594

АРЦ

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Архитектонски рачунарски центар
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

eмаил: itcaf@arh.bg.ac.rs

Руководилац АРЦ-а:

Жељко Павлић, дипл. математичар
систем инжењер
тел. бр. +381 11 3218762
емаил: zeljko@arh.bg.ac.rs

Тим:

Душко Средојевић
систем администратор
тел. бр. +381 11 3218716
емаил: dule@arh.bg.ac.rs

Димитар Андонов
компјутерски техничар
тел. бр. +381 11 3218716
емаил: klakon@arh.bg.ac.rs

Милош Аврамовић
компјутерски техничар
тел. бр. +381 11 3218716
емаил: avramovic@arh.bg.ac.rs

Организациона структура АРЦ-а:

 • Рачунарска лабораторија (учионица са рачунарима);
 • Администрација рачунарске мреже (сервер соба, администраторска соба);
 • Техничка подршка (соба за техничаре, радионоца).

Рачунарска лабораторија намењена је извођењу наставе, наставно-научне и стручне делатности Факултета. Рачунарску лабораторију (РЛ) могу да користе сви запослени и студенти у оквиру основне, дипломске и последипломске наставе. Овај простор користи и за друге облике едукативне делатности – обука и усавршавање, курсеви, семинари и др.

Администрација рачунарске мреже обухвата послове дизајнирања, инсталирања, конфигурисања, администрирања и решавања проблема при раду на мрежним системима, односно комплетно планирање и имплементирање ИТ инфраструктуре.

Техничка подршка пружа услуге техничке подршке у наставном процесу и раду свих служби Факултета. Обухвата простор у коме је смештена техничка опрема неопходна за функционисање наставног процеса, као и функционисање свих организационих јединица Факултета. Радионица служи за одржавање и сервисирање комплетне рачунарске опреме којом Факултет располаже.

Део стручних послова за потребе Центра врше стручне службе Факултета.

У оквиру Архитектонског рачунарског центра обављају се следећи послови:

 • учешће у остваривању дела наставе;
 • учешће у остваривању научне делатности Факултета;
 • одржавање и сервисирање рачунара, опреме и софтвера (презентација опреме) на Факултету;
 • омогућава приступ интернету студентима и запосленима на Факултету;
 • развој стручних и комерцијалних апликација и база података;
 • активна и консултативна улога при увођењу информационих технологија у наставни процес;
 • формирање и одржавање локалних рачунарских мрежа и њихова имплементација у мреже вишег нивоа;
 • организација курсева у оквиру сталног стручног усавршавања;
 • друго, из свог домена, у оквиру делатности за које је Факултет регистрован.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ! (15.12.2015.)
Поштоване колеге студенти, промењен је начин коришћења неких електронских сервиса. Обавезно скините и проучите упутство које вам овде дајемо, да би активирали и користили ваш емаил налог на академском домену и приступали EDUROAM WI-FI мрежи.
Упутство за подешавање студентског налога и параметара за приступ школском емаил и WI-FI сервису садржи:
– активирање корисничког налога и промена лозинке;
– коришћење Офис 365 услуге;
– подешавање емаил прегледача за коришћење емал сервиса;
– приступите интернету бесплатно путем бежичне везе са вашим школским налогом.

Обавезно пре коришћења сервиса морате активирати ваш налог. Коришћење е-Студент и Арх.Портал сервиса остаје исто као и до сада! Уколико имате нека питања можете се обратити нашој техничкој подршци (канцеларија 216) или на телефон: (011) 3218763.

УПУТСТВО ЗА ПОДЕШАВАЊЕ СТУДЕНТСКОГ НАЛОГА И ПАРАМЕТАРА ЗА ПРИСТУП ШКОЛСКОМ ЕМАИЛ И WI-FI СЕРВИСУ