УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Школарине студијских програма за школску 2022/23

 

Назив____________________________ Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Завршетак студија по програму петогодишњих студија 24.000,00 300,00
Додатни трошкови за накнадни упис уз одобрење на прогрма петогодишњих студија 3.500,00 50,00
Пријава испита за испите који се полажу по програму петогодишњих студија 2.000,00 25,00
Основне академске студије Архитектура – самофинансирајући студенти 240.000,00 3.000,00
Основне академске студије Архитектура – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Основне академске студије Архитектура – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Основне академске студије Архитектура – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50,00
Интегрисане академске студије Архитектура – самофинансирајући студенти 240.000,00 3.000,00
Интегрисане академске студије Архитектура – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Интегрисане академске студије Архитектура – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Интегрисане академске студије Архитектура – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Архитектура – самофинансирајући студенти 240.000,00 3.000,00
Мастер академске студије Архитектура – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Архитектура – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Архитектура – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Интегрални урбанизам – самофинансирајући студенти 240.000,00 3.000,00
Мастер академске студије Интегрални урбанизам – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Интегрални урбанизам – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Интегрални урбанизам – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Унутрашња архитектура – самофинансирајући студенти 240.000,00 3.000,00
Мастер академске студије Унутрашња архитектура – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Унутрашња архитектура – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 4.000,00 50,00
Мастер академске студије Унутрашња архитектура – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50,00
Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом миленијуму – самофинансирајући студенти 120.000,00 1.200,00
Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом миленијуму – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 2.000,00 20,00
Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом миленијуму – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 2.000,00 20,00
Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура – самофинансирајући студенти 180.000,00 2.000,00
Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 3.000,00 35,00
Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 3.000,00 35,00
Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе – самофинансирајући студенти 180.000,00 2.000,00
Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 3.000,00 35,00
Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 3.000,00 35,00
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам – самофинансирајући студенти 300.000,00 3.500,00
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 5.000,00 60,00
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 5.000,00 60,00
Школарине студијских програма на енглеском језику

Назив____________________________ Цена (€)______
Мастер академске студије Архитектура, за извођење наставе на енглеском језику 4.000,00
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам – за извођење наставе на енглеском језику 5.000,00
Остале накнаде за петогодишње студије, основне, интегрисане и мастер академске студије

Назив____________________________ Цена (дин.)______
Пријава испита за основне, интегрисане и мастер академске студије после 3. пријављивања (по испиту) 2.000,00
Пријава испита за основне, интегрисане и мастер академске студије који се полажу пред комисијом (4. полагање) 4.000,00
Признавање испита са старих програма АФ и других факултета у земљи (по испиту) 2.000,00
Признавање испита са других факултета у инострантву (по испиту) 3.500,00
Пријава испита после предвиђеног рока (по испиту) 2.500,00
Одобрење израде дипломског рада по наставном програму петогодишњих студија након истека апсловентског стажа 3.000,00
Промена теме и/или ментора за дипломски рад по наставном програму петогодишњих студија након истека апсловентског стажа 3.000,00
Пријава одбране дипломског рада по наставном програму петогодишњих студија након истека апсловентског стажа 3.000,00

Издавање дипломе и додатка дипломе првог и другог степена на српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у Беoграду

7.000,00

Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе првог и другог степена на српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у Београду

7.000,00

Издавање заједничке дипломе и додатка дипломе првог и другог степена на српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у Београду

10.000,00

Издавање дупликата заједничке дипломе и додатка дипломе првог и другог степена на српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у Боеграду

10.000,00
Подношење молбе за прелаз са старих програма Архитектонског факултета 15.000,00
Подношење захтева за прелаз са другог факултета 15.000,00
Захтев за промену изборног предмета/семинара/студија на основним, интегрисаним и мастер академским студијама 4.000,00
Захтев за пријаву изборног предмета/семинара/студија после предвиђеног рока на основним, интегрисаним и мастер академским студијама 4.000,00
Захтев за продужење рока за завршетак студија или за статус мировања ван утврђеног рока 4.500,00
Провера веродостојности издатих докумената Факултета 8.000,00
Евидентирање података о упису студената по студенту и по школској  години (трансфер података након утврђених рокова за достављање података о уписаном студентима), у складу са Одлуком Универзитета у Београду 1.200,00
Административни трошкови првог уписа на студијски програм 2.200,00
Административни трошкови уписа  на остале године у оквиру студијског програма 1.200,00
Накнаде за специјалистичке академске студије

Назив____________________________ Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Полагање испита након одслушане наставе 5.000,00
Одбрана специјалистичког рада 50.000,00
Издавање дипломе и додатка дипломе (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 7.000,00
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 7.000,00
Накнадни упис семестра 2.000,00 25,00
Издавање уверења о завршеним специјалистичким студијама 2.000,00 25,00
Продужење рока одбране специјалистичког рада 15.000,00 200,00
Накнаде за магистарске студије (по старом)

Назив____________________________ Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Полагање испита 5.000,00
Пријава теме 50.000,00
Преглед и оцена тезе 50.000,00
Одбрана магистарског рада 50.000,00
Издавање магистарске дипломе и дупликата 10.000,00
Завршетак студија по старом наставном плану 24.000,00 250,00
Издавање уверења о завршеним магистарским студијама 5.000,00 60,00
Накнаде за докторске дисертације (по старом)

Назив____________________________ Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Пријава теме докторске дисертације 80.000,00 1.000,00
Преглед и оцена докторске дисертације 80.000,00 1.000,00
Одбрана докторске дисертације 80.000,00 1.000,00
Издавање дипломе са промоцијом (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 14.000,00 500,00
Продужење рока одбране докторске дисертације 35.000,00 400,00
Издавање уверења о одбрањеној тези 7.500,00 80,00
Накнаде за докторске академске студије:

Назив____________________________ Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Признавање испита (по испиту) 5.000,00 60,00
Одбрана докторске дисертације 80.000,00 900,00
Издавање дипломе и додатка дипломе са промоцијом (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 20.000,00
Трошкови накнаде за обнову треће године 30.000,00 350,00
Завршетак студија по старом наставном плану 45.000,00 500,00
Накнадни упис семестра 5.000,00 60,00
Продужење рока одбране докторске дисертације 75.000,00 800,00
Издавање уверења о одбрањеној тези 7.500,00 80,00
Остале накнаде за студенте свих нивоа студија

Назив____________________________ Цена (дин.)
Уверење о положеним испитима студентима 600,00
Уверење о испуњености услова за одбрану завршног рада 1.000,00
Уверење о положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Потврда о еквиваленцији права дипломираних студената по петогодишњем програму са правима мастера 3.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Упис после рока 3.000,00
Издавања докумената на реверс 500,00
Службена достава исправа (транскрипта, струдијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00
Поништавање испита 1.000,00
Накнадно додавање студената у списак за полагање испита (најкасније 2 дана пре термина утврђеног за полагање испита) 1.000,00
Накнаде за стицање научних звања

Назив____________________________ Цена (дин.)
Истраживач сарадник 25.000,00
Научни сарадник 35.000,00
Виши научни сарадник 45.000,00
Научни саветник 55.000,00