УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије

Основне академске студије Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Основне академске студије Архитектура 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 240.000,00 3.000
Основне академске студије – самофинансирајући студенти износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50
Основне академске студије – надокнада за поновљене предмете 1 ЕСПБ 4.000,00 50
Основне академске студије – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50
Додатни трошкови за накнадни упис уз одобрење 3.500,00
Пријава испита који се полажу пред комисијом (4. полагање) 2.000,00
Признавање испита са старих програма АФ и других факултета у земљи (по испиту) 2.000,00
Признавање испита са других факултета у иностранству (по испиту) 3.500,00
Пријава испита после предвиђеног рока (по испиту) 2.500,00
Издавање дипломе и додатка дипломе (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 5.000,00
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 5.000,00
Подношење молбе за прелаз са старих програма Архитектонског факултета 15.000,00
Подношење захтева за прелаз са другог факултета 15.000,00
Уверење о положеним испитима студентима 600,00
Уверење о испуњености услова за одбрану завршног рада 1.000,00
Уверење о положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Упис после рока 3.000,00
Издавања докумената на реверс 500,00
Службена достава исправа (транскрипата, студијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00
Захтев за промену изборног предмета / семинара 4.000,00 50

Интегрисане академске студије

Интегрисане академске студије Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Интегрисане основне и мастер академске студије Архитектура 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 240.000,00 3.000
Интегрисане академске студије – самофинансирајући студенти износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50
Интегрисане академске студије – надокнада за поновљене предмете 1 ЕСПБ 4.000,00 50
Интегрисане академске студије – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50
Додатни трошкови за накнадни упис уз одобрење 3.500,00
Пријава испита који се полажу пред комисијом (4. полагање) 2.000,00
Признавање испита са старих програма АФ и других факултета у земљи (по испиту) 2.000,00
Признавање испита са других факултета у иностранству (по испиту) 3.500,00
Пријава испита после предвиђеног рока (по испиту) 2.500,00
Издавање дипломе и додатка дипломе (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 5.000,00
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 5.000,00
Подношење молбе за прелаз са старих програма Архитектонског факултета 15.000,00
Подношење захтева за прелаз са другог факултета 15.000,00
Уверење о положеним испитима студентима 600,00
Уверење о испуњености услова за одбрану завршног рада 1.000,00
Уверење о положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Упис после рока 3.000,00
Издавања докумената на реверс 500,00
Службена достава исправа (транскрипата, студијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00
Захтев за промену изборног предмета / семинара 4.000,00 50

Мастер академске студије

Мастер академске студије Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Мастер академске студије Архитектура 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 240.000,00 3.000
Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 240.000,00 3.000
Мастер академске студије Унутрашња архитектура и дизајн 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 240.000,00 3.000
Мастер академске студије Архитектура 2016/2017. – школарина – за извођење наставе на енглеском језику (по години)
4.000
Мастер академске студије – самофинансирајући студенти износ по 1 ЕСПБ 4.000,00 50
Мастер академске студије – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 4.000,00 50
Мастер академске студије – додатни трошкови накнадног уписа 4.000,00 50
Додатни трошкови за накнадни упис уз одобрење 3.500,00
Пријава испита који се полажу пред комисијом (4. полагање) 2.000,00
Признавање испита са старих програма АФ и других факултета у земљи (по испиту) 2.000,00
Признавање испита са других факултета у иностранству (по испиту) 3.500,00
Пријава испита после предвиђеног рока (по испиту) 2.500,00
Издавање дипломе и додатка дипломе (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 5.000,00
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 5.000,00
Подношење молбе за прелаз са старих програма Архитектонског факултета 15.000,00
Подношење захтева за прелаз са другог факултета 15.000,00
Уверење о положеним испитима студентима 600,00
Уверење о испуњености услова за одбрану завршног рада 1.000,00
Уверење о положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Потврда о еквиваленцији права дипломираних студената по петогодишњем програму са правима мастера 3.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Упис после рока 3.000,00
Издавања докумената на реверс 500,00
Службена достава исправа (транскрипата, студијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00
Захтев за промену изборног предмета / семинара 4.000,00 50

Специјалистичке академске студије

Специјалистичке академске студије Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 180.000,00 2.000
Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе 2014/2015. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 180.000,00 2.000
Специјалистичке академске студије Урбана обнова и градови у новом миленијуму 2013/2014. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 120.000,00 1.200
Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 3.000,00 35
Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе – школарина – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 3.000,00 35
Специјалистичке академске студије Урбана обнова и градови у новом миленијуму – самофинансирајући студенти, износ по 1 ЕСПБ 2.000,00 20
Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 3.000,00 35
Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе – школарина – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 3.000,00 35
Специјалистичке академске студије Урбана обнова и градови у новом миленијуму – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 2.000,00 20
Додатни трошкови за накнадни упис уз одобрење 3.500,00
Полагање испита након одслушане наставе 5.000,00
Одбрана специјалистичког рада 50.000,00
Издавање дипломе и додатка дипломе (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 5.000,00
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 5.000,00
Уверење о положеним испитима студентима 600,00
Уверење о испуњености услова за одбрану завршног рада 1.000,00
Уверење о дипломирању и положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Упис после рока 3.000,00
Издавања докумената на реверс 500,00
Службена достава исправа (транскрипата, студијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00
Накнадни упис семестра 2.000,00 25
Издавање уверења о завршеним специјалистичким студијама 2.000,00 25
Продужење рока одбране специјалистичког рада 15.000,00 200

Докторске академске студије

Докторске академске студије Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам 2016/2017. – школарина – самофинансирајући студенти (по години) 300.000,00 3.500
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам 2016/2017. – школарина – за извођење наставе на енглеском језику (по години) 5000
Докторске академске студије – самофинансирајући студенти износ по 1 ЕСПБ 5.000,00 60 
Докторске академске студије – надокнада за поновљене предмете по 1 ЕСПБ 5.000,00 60
Додатни трошкови за накнадни упис уз одобрење 3.500,00
Признавање испита (по испиту) (након одобрења Универзитета у Београду о наставку школовања) 5.000,00
Одбрана докторске дисертације 80.000,00
Издавање дипломе и додатка дипломе (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 20.000,00
Уверење о положеним испитима студентима 600,00
Уверење о испуњености услова за одбрану завршног рада 1.000,00
Уверење о положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Упис после рока 3.000,00
Издавања докумената на реверс 500,00
Службена достава исправа (транскрипата, студијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00
Завршетак студија по старом наставном плану 45.000,00 500
Накнадни упис семестра 5.000,00 60
Продужење рока одбране докторске дисертације 75.000,00 800
Издавање уверења о одбрањеној тези 7.500,00 80
Трошкови накнаде за обнову треће године 30.000,00 350

Наставни план до 2005. – петогодишње студије

Наставни план до 2005. године – петогодишње студије (студенти уписани до ступања Закона о високом образовању 2005. године) Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Завршетак студија по старом наставном програму 24.000,00
Пријава испита за испите који се пoлажу по програму петогодишњих студија 2.000,00
Одобрење израде дипломског рада по наставном програму петогодишњих студија након истека апсловентског стажа 3.000,00
Промена теме и/или ментора за дипломски рад по наставном програму петогодишњих студија након истека апсловентског стажа 3.000,00
Пријава одбране  дипломског рада по наставном програму петогодишњих студија након истека апсловентског стажа 3.000,00
Уверење о дипломирању и положеним испитима бившим студентима 2.000,00
Остала уверења и потврде 2.000,00
Издавање дипломе 5.000,00
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 5.000,00
Потврда о еквиваленцији права дипломираних студената по петогодишњем програму са правима мастера 3.000,00
Испис са Факултета 2.000,00
Издавање дупликата индекса 2.500,00
Издавања докумената на реверс 500,000
Службена достава исправа (транскрипата, студијских програма и друге студентске документације институцијама у земљи и иностранству – на лични захтев) 5.000,00

Наставни план до 2005. - магистарске студије

Наставни план до 2005. године – магистарске студије (студенти уписани до ступања Закона о високом образовању 2005. године) Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Завршетак студија по старом наставном плану) 24.000,00 250
Полагање испита 5.000,00
Пријава теме 50.000,00
Преглед и оцена тезе 50.000,00
Одбрана магистарског рада 50.000,00
Издавање магистарске дипломе и дупликата 10.000,00
Издавање уверења о завршеним магистарским студијама 5.000,00 260

Наставни план до 2005. - докторске дисертације

Наставни план до 2005. године – докторске дисертације (студенти уписани до ступања Закона о високом образовању 2005. године) Држављани Србије (дин.) Страни држављани (€)
Пријава теме докторске дисертације 80.000,00 1.000
Преглед и оцена докторске дисертације 80.000,00 1.000
Одбрана докторске дисертације 80.000,00 1.000
Издавање дипломе са промоцијом (на основу Одлуке Савета Универзитета у Београду) 14.000,00 500 
Продужење рока одбране докторске дисертације 35.000,00 400
Издавање уверења о одбрањеној тези 7.500,00 80

Стицање научних звања

Накнаде за стицање научних звања Цена (дин.)
Истраживач сарадник 25.000,00
Научни сарадник 35.000,00
Виши научни сарадник 45.000,00
Научни саветник 55.000,00

Признавање страних високошколских исправа ради запошљавања

Накнаде за признавање страних високошколских исправа ради запошљавања Држављани Србије (дин.) Страни држављани (дин.)
Диплома основних студија 24.000,00 48.000,00
Диплома мастер, магистарских и специјалистичких студија 36.000,00 72.000,00
Диплома докторских студија 54.000,00 108.000,00