УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

TUD COST ACTION TU1205, 2013 - 2017.

Назив пројекта:
TU1205 BUILDING INTEGRATION OF SOLAR THERMAL SYSTEMS (BISTS)

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
мр Будимир Судимац, доцент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
арх. Татјана Косић, асистент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

TUDCOST ACTION TU1201, 2012 - 2016.

Назив пројекта:
TU1201 URBAN ALLOTMENT GARDENS IN EUROPEAN CITIES – FUTURE, CHALLENGES AND LESSONS LEARNED

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Владан Ђокић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Владан Ђокић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
мр Бранко Павић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Милица Милојевић, асистент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
арх. Јелена Ристић Трајковић, асистент, студент докторских студија, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
арх. Верица Међо, асистент, студент докторских студија, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

TUD COST ACTION TU1104, 2012 - 2016.

Назив пројекта:
TU1104 SMART LOW CARBON REGIONS

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

TUD COST ACTION TU0905, 2010 - 2014

Назив пројекта:
TU0905 STRUCTURAL GLASS-NOVEL DESIGN METHODS AND NEXT GENERATION PRODUCTS

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
арх. Татјана Косић, асистент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

TUD COST ACTION TU0803, 2009 - 2013.

Назив пројекта:
TU0803 CITIES REGROWING SMALLER

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

TUD COST ACTION TU0701, 2008 - 2012.

Назив пројекта:
TU0701 IMPROVING THE QUALITY OF SUBURBAN BUILDING STOCKS

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
мр Будимир Судимац, доцент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
арх. Татјана Косић, асистент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

TUD COST ACTION C23, 2005 - 2009.

Назив пројекта:
C23 STRATEGIES FOR A LOW CARBON BUILT ENVIRONMENT

Руководилац пројекта и представник Србије у Управном одбору ове COST акције:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет