УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Активности и организација рада Центра за истраживачку делатност (ЦИД) обухватају:

 • Припрему програма истраживачког рада, пројеката и истраживања,
 • Припрему пријава и апликација за учешће у програмима и пројектима домаћих и међународних организација и/или међуинституционалне сарадње,
 • Организацију и мониторинг пројеката и истраживачких група,
 • Организацију научних и стручних скупова – радионица, семинара, конференција, летњих школа и сл,
 • Представљање, припрему и публиковање резултата и активности истраживачког рада Факултета.

Поред наведених активности, усмерених на јачање капацитета и инфраструктуре за научно-истраживачки рад, ЦИД спроводи осмишљавање, спровођење и публикацију ваннаставних студентских активности, као и тежи да афирмише и промовише резултате остварене на свим нивоима студија и студијским програмима у циљу формирања базе добрих пракси Факултета. У складу са тиме, ЦИД спроводи следећи низ активности:

 • Координацију процеса номинација најуспешнијих завршних радова и њиховог подношења на националне и међународне конкурсе и позиве,
 • Публикује студентске резултате кроз приређивање серијске публикације АФ Филес и других тематских публикација,
 • Конципира и реализује програм ваннаставних активности студената,
 • Континуално прати, прикупља и информише студенте о различитим видовима јавних позива за учешћа на конкурсима, изложбама или догађајима у циљу институционалног повезивања, повезивања са привредом и интернационалним позиционирањем Факултет.

AF Labs

У складу са ,,Програмом научноистраживачког рада Универзитета у Београду, Архитектонског факултета за период од 2020-2024. године’’, конципираног и усвојеног у складу са ,,Законом о науци и истраживању’’ и ,,Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2020. до 2024. године – истраживања за иновације’’, као и у складу са намером да се обезбеди оперативна организациона инфраструктура за реализацију научноистраживачких активности, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је спровео структурну поделу истраживача који су део Програма институционалног финансирања којим се остварује општи интерес за Републику Србију по истраживачким једницама, односно истраживачким лабораторијама под окриљем Центра за истраживачку делатност (ЦИД). Основни задатак Истраживачких лабораторија је усмерен на:

 • Развој и спровођење општих и примењених истраживања у различитим ужим научним областима и тематским оквирима у односу на примарну област архитектуре и урбанизма,
 • Конципирање пројектних идеја и аплицирање за различите националне и међународне програме истраживања, и
 • Укључивање младих истраживача и студената докторских студија у научноистраживачки рад.

У том смислу, 25 истраживачких лабораторија чине основни полигон и организациону инфраструктуру за спровођење научно-истраживачког рада на Универзитету у Београду, Архитектонском факултету.

AF Labs 2020/21: https://issuu.com/redakcijaaf/docs/af_labs

AF Files

Публикација AF Files  настала је са намером да буде примарни вид дисеминације студентских резултата на свим нивоима студија и студијским програмима у циљу формирања базе добрих пракси Факултета, праћења развоја студијских програма и актуелних тематских оквира у наставном процесу. Тежња је да се АФ Филес приређује на годишњем нивоу систематизованим архивирањем и презентацијом најуспешнијих дипломских пројеката на основним и мастер студијама, као и прегледом ваннаставних активности у актуелној академској години.

Садржај публикације чине:

 • најуспешнији завршни радови са Мастер академских студија – Архитектура (МАСА) и то за сва четири модула: Архитектура (МАСА-А), Урбанизам (МАСА-У), Архитектонске технологије (МАСА-АТ) и Архитектонско конструктерство (МАСА-АК), Мастер академских студија – Унутрашња архитектура (МАС-УА) и Мастер академских студија – Интегрални урбанизам (МАС-ИУ) насталих у оквиру студијске целине Мастер теза, Мастер пројекат, Мастер завршни рад,
 • најуспешнији завршни радови са Основних академских студија – Архитектура (ОАСА) насталих у оквиру курса Студио пројекат 4 – Синтеза, као и радови са Интегрисаних академских студија – Архитектура (ИАСА) насталих у оквиру курса Студио пројекат 4А – Синтеза основног нивоа,
 • преглед номинованих дипломских радова од стране Комисије за селекцију најуспешнијих завршних радова испред УБ-АФ за различите националне и међународне конкурсе и награде,
 • преглед ваннаставних активности (радионице, иницијативе, семинари, конференције), као достигнућа студената у оквиру међународних конкурса.

AF Files 2018/19: https://issuu.com/redakcijaaf/docs/af_files

Pregled: AF DAS u procesu_Review 2021: AF PhD in Progress

Публикација АФ ДАС у процесу настала је са намером да пружа систематизовани преглед актуелних истраживања на докторским академскихс студијама на УБ-АФ (1) у форми концепата истраживања, и (2) у форми пријављених и одобрених тема докторских дисертација. Публикација се приређује на српском и на енглеском језику и треба да представља платформу за увид у актуелна истраживања и потенцијале њиховог умрежавања у оквиру истраживачких лабораторија, као и националних и међународних пројеката. Такође, треба да представља и полигон за дисеминацију публикованих резултата у складу са темама истраживања.