УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 3. семестар Date: 20/09/2014 Кључне речи: ,
GRANADA_o
Гранада

МАСУ – II година – 3. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 3. семестар: Курс МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
др Ксенија Лаловић, доцент
мр Драгана Базик, редовни професор
мр Урош Радосављевић, доцент
др Миодраг Ралевић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

3.7.1 MASU_M3_7_1_logo

Курс МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3:
ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Наставник:
др Ксенија Лаловић, доцент

Основни циљ предмета је истраживање феномена грађанских иницијатива за побољшање квалитета живота локалних заједница, које за последицу имају акције и интервенције у физичком простору. Циљ овог предмета је разумевање феномена грађанских иницијатива, стицање знања о њиховом потенцијалу за остваривање одрживих решења различитих развојних проблема, разумевање повезаности професије урбаниста и архитеката и овог феномена, као и стицање практичних професионалних вештина комуникације и колаборације архитеката у оквиру пројеката грађанских иницијатива.

КУРИКУЛУМ: ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

3.7.2 MASU_M3_7_2_logo

Курс МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3:
ТЕКСТУРА ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

Наставник:
мр Драгана Базик, редовни професор

Циљ курса је стицање и осмишљавање вештине трансформисања текстуре градских простора унутар формиране физичке структуре града, а у складу с променама савременог доба у оквиру __ климатских утицаја // примене ИКТехнологије // чињенице да више од 50% светске популације живи у градовима // као и све израженијим променама старосне структуре становништва у градовима Европе. Курс обухвата истраживање визуелне и физичке текстуре градских простора као променљивог оквира динамичне градске сцене чијом се трансформацијом може остварити унапређење квалитета живљења у граду. Тежиште курса је у препознавању елемената физичке текстуре градских простора и њихових обележја, постављању питања и почетку трагања за одговорима у домену наше професије. Настава се одвија кроз интерактивна и мултимедијална предавања (дебата, електронски форум, група или блог) и упућивање на обраду релеванте литературе, као и кроз креативно учешће, активну интерпретацију и апликацију разматраних теоријских поставки.

КУРИКУЛУМ: ТЕКСТУРА ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

3.7.3 MASU_M3_7_3_logo

Курс МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3:
МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

Наставник:
мр Урош Радосављевић, доцент

Теоретско-истраживачко-практичним радом на предмету примењеном на репрограмирање и преобликовање простора студенти стичу нова знања заснована на савременим парадигмама менаџмента локалног развоја који подразумевају учешће актера (заинтересованих страна) у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком друштву. То подразумева знања и вештине у достизању консензуса о заједничком интересу ре-креирања урбаног / руралног простора на локалном нивоу; импликације у односу на позицију у мрежи регионалног нивоа и евентуалних веза ка глобалном; као и различите начине комуницирања односно стварања основа за разумевање кроз отворену комуникацију о могућностима реализације различитих интереса у оквиру истог простора: достизањем консензуса креирањем заједничке визије, понуде различитих опција и сценарија (ре)програмирања и преобликовања простора, успостављање правила понашања, грађења и коришћења у простору, а све у складу са препознатим брендом и културним идентитетом простора, заштити урбаног / руралног наслеђа и природног окружења.

КУРИКУЛУМ: МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

3.7.4 MASU_M3_7_4_logo

Курс МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3:
БУДУЋНОСТ ГРАДА

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Циљ наставе је пружање знања студентима о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима ГРАДОВА БУДУЋНОСТИ (утопијски, идеални, футуристички, …) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације; Упознавање студената са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања будућности града; Припрема студената за коришћење различитих техника и путева конципирања, моделовања и пројецирања (развоја) ГРАДА У БУДУЋНОСТИ непосредној, блиској или далекој…

КУРИКУЛУМ: БУДУЋНОСТ ГРАДА

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер