УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 18/12/2013

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.1. – Изборни предмет 1 – Архитектура и национални идентитет

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
6. и 13. недеља наставе.

НАСТАВНИК:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Ирена Кулетин-Ћулафић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 231

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће одређено накнадно.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218731

ЕМАИЛ:
aleksandar.i@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљ наставе је да се студенти упознају са основним облицима, потицајима и механизмима улоге архитектуре у процесима конструкције националног идентитета. Партикуларни циљеви наставе обухватају стицање знања и компетенција који ће студентима омогућити да уоче, разумеју и интерпретирају сложене улоге архитектуре као дискурса и као носиоца идеје о нацији као најкомплекснијој интелектуалној конструкцији модерног доба. Посебан циљ наставе на предмету представља проучвање архитектуре изван дисциплинарног ендо-теоријског фокуса архитектонске теорије и историје. На тај начин студентима ће бити омогућено да архитектуру посматрају као интегрални део културе која заступа, производи и трансформише друштвене идентитете и тако представља облик конструкције знања и спровођења моћи.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Садржај наставе заснива се на систематском теоријском проучавању архитектуре као садржаја националних идентитета у дијахронијској перспективи. То се пре свега односи на историјски процес уобличавања и утврђивања европских нација (XVIII-XIX век). Систематско теоријско проучавање ових сложених процеса биће постављено кроз одређена теоријска полазишта семиотике, дискурзивне анализе и студија културе. У првом делу наставе студенти ће бити упознати са општим процесима настанка и развоја нација на примерима неких европских заједница, који обухватају читав низ проблемских аспеката; посебна пажња биће дата оним аспектима који спадају у домен визуелног. У другом делу наставе анализираће се процес конструкције југословенског националног идентитета помоћу архитектуре као конститутивног дискурса идеологије југословенства. Као неопходну карику у савладавању предвиђених знања, студенти ће бити упућени на самосталан библиотечки рад, консултације са наставником, као и на критичко коришћење других извора информација.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се састоји из различитих облика рада, према наведеним тематским јединицама. Иницијални метод у извођењу наставе на предмету јесу предавања типа ex cathedra која, међутим, имају за циљ да побуде персонална интересовања студената и да послуже као повод за друге облике наставе. Тако у оквиру сваког предавања може бити укључено неколико видова активне наставе која се изводи кроз усмерене тематске дискусије које иницирају и наставник и студенти. У оквиру сваког предавања студенти могу предложити и друге проблемске аспекте, који се потом анализирају, индивидуално или групно. Предвиђено је да неколико тематских јединица обухвата студију случаја и компаративну анализу, кроз вишестепено аналитичко читање уметничког и архитектонског дела – од формалне и стилске анализе до културолошке интерпретације.
Саставни део наставе су и редовне консултације у вези израде колоквијума, припреме за испит, као и упознавање са радом са литературом.
Саставни део наставе на предмету биће једна или две вежбе на терену – обилазак референтног архитектонског споменика или целине у Београду, који ће бити основа за даљи студијски рад на постављеном проблему.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М8.1. – Архитектура и национални идентитет

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер